Marketingová strategie a metodika – zorganizujte svůj marketing

Znáte to sami. Množství marketingových aktivit, spolupracujících subjektů od specialistů po agentury, velké kampaně za rohem a hlavně nedostatek času. Při tomto operativním řízení marketingu, zaměřeném na řešení urgentních úkolů vám unikají možné synergie, strategický rozvoj marketingu je spíše snem a vy máte pocit, že něco není správně. Takto fungují desítky firem, které nevěnují strategickému marketingu pozornost, možná je mezi nimi i vaše konkurence. Tyto firmy využívají marketingové kanály včerejška v době, kdy by měli ovládat kanály dneška, a myslet na to, jak vytěžit kanály zítřka.

Pojďme to změnit! Spojme vaše úžasné produkty s naší chytrou marektingovou strategií založenou na STDC rámci a pojďme budovat smysluplný marketing vaší firmy.

Smysluplný marketing – žádejte ho vždy a všude!

Tím, že používáte zastaralé marketingové techniky a opomíjíte další cesty k získávání zákazníků dosahujete pouze tzv. lokálního maxima, pohybujete se stále v uzavřené bublině kolem svých zákazníků. Našim cílem je posunout váš byznys ke globálnímu maximu, správně nasměrovat vaši energii, vytěžit veškeré marketingové kanály díky chytré marketingové strategii a zvyšovat efektivnosti marketingových kanálů a cest.

Vytvořenou chytrou marketingovou strategii budete mít plně v rukou vy. Vše záleží na formě spolupráce, která vám bude vyhovovat. Můžeme být pouze vaši konzultanti či nás můžete využít jako externího marketingového ředitele pro koordinaci a realizace vaší marketingové strategie.

Co je to smysluplná marketingová strategie?

Marketingová strategie je plán marketingu na předem dané období, které si zvolíte dle charakteru vaší firmy či oboru. Doporučujeme zvažovat roční a delší období, aby se dalo skutečně hovořit o strategii.

Ve strategii přesně definujeme vaše publikum, které si zhmotníme pomocí person. Dále se podíváme na obsah, který bude toto publikum zajímat, a vybereme ten nejzajímavější. Následně vyřešíme, jak pomocí marketingových kanálů a aktivit dostat váš obsah k vašemu publiku. V neposlední řadě si stanovíme, jak vše vyhodnotíme pomocí měřící strategie.

Více si o tom, jak používáme STDC rámec, můžete přečíst v blogovém příspěvku Naplánujte marketingovou strategie s pomocí STDC rámce.

Máme strategii a co dál?

Po přípravě marketingové strategie nás čeká její uvedení do reality. Z plánů se stává skutečnost a vznikají první cílené marketingové aktivity, které přinášejí očekávané výsledky. Marketingovou strategii jsme schopni převést do vašich firemních procesů a denníh workflow. Nejčastěji se setkáváme s použitím Google Dokumentů, Trello, Basecampu či dalších kolaboračních systémů, které již marketingové týmy často používají. S převodem strategie ve skutečnost vám též rádi pomůžeme.

Hodnocení výkonnosti marketingu

Součastí každé chytré marketingové strategie je i měřící strategie, ta nám ukáže zda se strategie ubírá správným směrem, zda potřebuje korekci či upřesnění. Bez měřící strategie nikdy požadovaných výsledků nedosáhneme. Můžeme sice vhodně kombinovat kvalitní obsah s kvalitním marketingem, ale nikdy nebudeme znát výsledky. Při správně nastavené měřící jsou i méně úspěšné kampaně velmi přínosné, neboť přesně víme k čemu došlo, a jak se tomu v budoucnu vyvavorovat. To se vám při operativním řízení marketingu nepodaří.

Vyspělostní modely v marketingu

Když už je marketingová strategie a její běžné používání zakořeněno ve firmě, je možné začít se bavit o tzv. vyspělosti marketingu. K tomu slouží tzv. vyspělostní modely. Tyto modely umožňují základní diagnostiku situace ve společnosti, ukazují cestu, kam se dá ze současného stavu dostat, a naznačují jakými kroky to lze učinit. Existují obecné marketingové vyspělostní modely, kde jeden takový také tvoříme a naleznete ho v našem blogu pod pracovním názvem Marketing Meter, a v české komunitě vznikají i specializované vyspělostní modely pro jednotlivé odnože především digitálního marketingu. Pokud se chcete dozvědět více sledujte náš blog.


Je některá z našich služeb vhodná pro váš byznys? Kontaktujte nás na obchod@digitalniarchitekti.cz nebo na +420 723 960 950.

Nebo jen milujete marketing stejně jako my? Napište nám na sociálních sítí, kde můžeme rozvířit diskusi na téma, které vás zajímá. Facebook | LinkedIn