Marketingová strategie a metodika – zorganizujte svůj marketing

Znáte to sami. Množství marketingových aktivit, spolupracujících subjektů od specialistů po agentury, velké kampaně za rohem a hlavně nedostatek času. Při tomto operativním řízení marketingu, zaměřeném na řešení urgentních úkolů vám unikají možné synergie, strategický rozvoj marketingu je spíše snem a vy máte pocit, že něco není správně. Takto fungují desítky firem, které nevěnují strategickému marketingu pozornost, možná je mezi nimi i vaše konkurence. Tyto firmy využívají marketingové kanály včerejška v době, kdy by měli ovládat kanály dneška, a myslet na to, jak vytěžit kanály zítřka.

Pojďme to změnit! Spojme vaše úžasné produkty s naší chytrou marektingovou strategií založenou na STDC rámci a pojďme budovat smysluplný marketing vaší firmy.

Tím, že používáte zastaralé marketingové techniky a opomíjíte další cesty k získávání zákazníků dosahujete pouze tzv. lokálního maxima, pohybujete se stále v uzavřené bublině kolem svých zákazníků. Našim cílem je posunout váš byznys ke globálnímu maximu, správně nasměrovat vaši energii, vytěžit veškeré marketingové kanály díky chytré marketingové strategii a zvyšovat efektivnosti marketingových kanálů a cest.

Vytvořenou chytrou marketingovou strategii budete mít plně v rukou vy. Vše záleží na formě spolupráce, která vám bude vyhovovat. Můžeme být pouze vaši konzultanti či nás můžete využít jako externího marketingového ředitele pro koordinaci a realizace vaší marketingové strategie.

Co je to marketingová strategie?

Marketingová strategie je plán marketingu na předem dané období, které si zvolíte dle charakteru vaší firmy či oboru. Doporučujeme zvažovat roční a delší období, aby se dalo skutečně hovořit o strategii.

Ve strategii přesně definujeme vaše publikum, které si zhmotníme pomocí person. Dále se podíváme na obsah, který bude toto publikum zajímat, a vybereme ten nejzajímavější. Následně vyřešíme, jak pomocí marketingových kanálů a aktivit dostat váš obsah k vašemu publiku. V neposlední řadě si stanovíme, jak vše vyhodnotíme pomocí měřící strategie.

Více si o tom, jak používáme STDC rámec, můžete přečíst v blogovém příspěvku Naplánujte marketingovou strategie s pomocí STDC rámce.

Máme strategii a co dál?

Po přípravě marketingové strategie nás čeká její uvedení do reality. Z plánů se stává skutečnost a vznikají první cílené marketingové aktivity, které přinášejí očekávané výsledky. Marketingovou strategii jsme schopni převést do vašich firemních procesů a denníh workflow. Nejčastěji se setkáváme s použitím Google Dokumentů, Trello, Basecampu či dalších kolaboračních systémů, které již marketingové týmy často používají. S převodem strategie ve skutečnost vám též rádi pomůžeme.

Hodnocení výkonnosti marketingu

Součastí každé chytré marketingové strategie je i měřící strategie, ta nám ukáže zda se strategie ubírá správným směrem, zda potřebuje korekci či upřesnění. Bez měřící strategie nikdy požadovaných výsledků nedosáhneme. Můžeme sice vhodně kombinovat kvalitní obsah s kvalitním marketingem, ale nikdy nebudeme znát výsledky. Při správně nastavené měřící jsou i méně úspěšné kampaně velmi přínosné, neboť přesně víme k čemu došlo, a jak se tomu v budoucnu vyvavorovat. To se vám při operativním řízení marketingu nepodaří.

Vyspělostní modely v marketingu

Když už je marketingová strategie a její běžné používání zakořeněno ve firmě, je možné začít se bavit o tzv. vyspělosti marketingu. K tomu slouží tzv. vyspělostní modely. Tyto modely umožňují základní diagnostiku situace ve společnosti, ukazují cestu, kam se dá ze současného stavu dostat, a naznačují jakými kroky to lze učinit. Existují obecné marketingové vyspělostní modely, kde jeden takový také tvoříme a naleznete ho v našem blogu pod pracovním názvem Marketing Meter, a v české komunitě vznikají i specializované vyspělostní modely pro jednotlivé odnože především digitálního marketingu. Pokud se chcete dozvědět více sledujte náš blog.


Je některá z našich služeb vhodná pro váš byznys? Kontaktujte nás na obchod@digitalniarchitekti.cz nebo na +420 723 960 950.

Nebo jen milujete marketing stejně jako my? Napište nám na sociálních sítí, kde můžeme rozvířit diskusi na téma, které vás zajímá. Facebook | LinkedIn