BigQuery ML video: Využijte sílu umělé inteligence pro svá data

V dnešní době datového boomu je klíčové mít nástroje, které vám umožní efektivně analyzovat a interpretovat obrovské objemy dat.

BigQuery ML je inovativní a výkonný nástroj vyvinutý společností Google. Spojuje schopnosti velkých datových analýz a strojového učení přímo v rámci oblíbeného cloudového datového skladu Google BigQuery. Tato platforma poskytuje unikátní možnost analýzy a modelování dat bez nutnosti přenosu dat do externích nástrojů pro strojového učení. BigQuery ML umožňuje datovým vědcům, analytikům a vývojářům vytvářet, trénovat a nasazovat modely strojového učení jen pomocí jazyka SQL. A to aniž by se musely zabývat složitými implementačními a infrastrukturními úkoly spojenými se strojovým učením. To zjednodušuje proces a zvyšuje efektivitu analýzy dat. Tento nástroj je ideální pro organizace, které chtějí rychle a efektivně využít svá data k získání cenných poznatků a prediktivních modelů a přetvořit je na strategická rozhodnutí.

S BigQuery ML můžete dosáhnout vysoké přesnosti a použít tuto sílu například pro personalizaci marketingových kampaní nebo předpovídání prodejů.

Ani my nezůstáváme pozadu a začali jsme se s tímto nástrojem seznamovat. V následujících dvou videích můžete vidět naše první krůčky.

1. video → Getting started with BigQuery ML

V první laboratoři jsme vyzkoušeli pomocí datového souboru obsahujícího miliony záznamů z Google Analytics načteného do BigQuery natrénovat model logistické regrese, který zvládne klasifikovat zákazníky podle toho, zda provedou nebo neprovedou transakci.

1. video → Getting started with BigQuery ML

V první laboratoři jsme vyzkoušeli pomocí datového souboru obsahujícího miliony záznamů z Google Analytics načteného do BigQuery natrénovat model logistické regrese, který zvládne klasifikovat zákazníky podle toho, zda provedou nebo neprovedou transakci.

2. video → Predict Visitor Purchases with a Classification Model in BigQuery ML

V druhé laboratoři jsme se podívali, jak lze pomocí dat předpovědět, zda nový uživatel v budoucnu pravděpodobně nakoupí, či nikoli.

2. video → Predict Visitor Purchases with a Classification Model in BigQuery ML

V druhé laboratoři jsme se podívali, jak lze pomocí dat předpovědět, zda nový uživatel v budoucnu pravděpodobně nakoupí, či nikoli.

Přejít nahoru