Etický kodex spolupráce

V rámci každé spolupráce věříme, že sdílíme s obchodním partnerem níže popsané hodnoty.  Je pro nás nezbytné, aby se naši partneři a zákazníci nedopouštěli nezákonného nebo nevhodného chování, dbali na zdraví a bezpečnost všech zúčastněných stran. Jednoduše nepoškozovali své okolí.
Dodržováním těchto zásad pomáháme rozvíjet zdravé a udržitelné vztahy s obchodními partnery a dalšími spolupracujícími osobami. 

Hodnoty partnerství

Níže jsou vyjmenované naše standardy pro jednání s partnery a zákazníky.

Zaměření na klienta

Pokud společně pracujeme pro klienta, zaměřme se na úspěch našich zákazníků a dělejme to, co je třeba udělat pro naplnění společných cílů.

Respekt

Prosazujeme nulovou toleranci disrespektu a diskriminace. Věc se má takto: nezáleží nám na Vaší národnosti, náboženství, Vaší genderové identitě, jestli máte tetování nebo modré vlasy. Sdílejte prosím stejnou úroveň respektu s ostatními.

Férové obchodní praktiky

Udržujte si vysoké morální zásady a jednejte férově. Buďte upřímní, čestní, nemluvte za našimi zády, nesdělujte citlivé informace ani nepomlouvejte naše či vaše zaměstnance.

Buďte aktivní

Pravidelně komunikujte. Sdílejte s námi své pokroky, své aktivity či plány. Požádejte nás o pomoc pokud potřebujete a nabídněte pomoc pokud můžete.

Partnerství

Spolupracujme spolu, pravidelně komunikujme, mluvme upřímně a pracujme na úspěchu. Buďte k nám otevření.

Technologický pokrok a vášeň pro technologie

Buďte inovativní a mějte vášeň pro svou práci. Nemusíte být nejlepší ve svém oboru, ale musíte být opravdu dobří a mít zápal pro svou práci.

Bavte se

Život je krátký. Odvádějte dobrou práci a dobře se bavte.

Efektivní využívání zdrojů

Využívejte každý zdroj co nejefektivněji, ať už jde o váš čas, náš čas, suroviny nebo energii.

Zdraví a udržitelnost

Upřednostňujte zdraví a udržitelnost. Jde nám o dlouhodobý pokrok či cíl.

Odpovědnost

Žeňte nás k odpovědnosti.

Nebuďte pitomci

Prostě nebuďte.

Srhnutí

Hodnoty, které přinášíme do spolupráce s našimi partnery i zákazníky, zdůrazňují význam spolupráce, komunikace a vzájemného respektu pro dosažení úspěchu. Zachováváme politiku nulové tolerance diskriminace, trváme na poctivých obchodních praktikách, čestnosti a integritě. Věříme v rovnováhu mezi náročnou prací a zábavou. Podporujeme inovace a nadšení pro technologie. Pravidelná komunikace a efektivní využívání zdrojů jsou klíčové, stejně jako závazek k dlouhodobému zdraví a udržitelnosti. Při práci s klienty se zaměřujeme na jejich úspěch a plnění společných cílů. V neposlední řadě přebíráme odpovědnost za své činy a očekáváme, že odpovědnost ponesou i naši partneři.

Přejít nahoru
Scroll to Top