Webová a digitální analytika – data, co dávají smysl

Jak prochází zákazník mým webem? Jaká je efektivnost mých reklamních kampaní? Postupuje zákazník správně a bezproblémově nákupním procesem? Jak mám upravit web, abych podpořil prodej? To vše a ještě mnohem více jsou otázky, které vám webová analytika a digitální analytika zodpoví.

Žádejte jen smysluplnou webovou analytiku z Plzně!

Co to je webová analytika?

Jedná se o proces, který směřuje k analýze chování návštěvníků na webové stránce. Směřuje k zjištění dat pro optimalizaci stránky, přilákání dalších návštěvníků, udržení těch stávajících, zvýšení konverzních poměrů a mnohé další. Proces pak zahrnuje fáze jako měření, sběr, analýza, reporting i samotné nástroje k tomu používané. Pod pojmem digitální analytika si lze představit stejný proces jen s tou odlišností, že se neomezuje pouze na webové stránky, ale řeší i další marketingové kanály jako jsou sociální sítě, mobilní aplikace, reklamní systémy či další elektronicky dostupná data.

Pro nás je analytika denním chlebem, ale stále se setkáváme s názorem, že její význam je minoritní a, že si veškeré informace v Google Analytics vykoukám sám. Opak je ale pravdou, je složité dosáhnout odbornosti, kterou Digitální architekti mají díky tomu, že se této oblasti věnují denně. Ještě těžší je udržet krok s pravidelnými aktualizacemi  a změnami u používaných nástrojů. (Pozn. v létě 2018 se například balík nástrojů od Googlu přejmenoval na Google Marketing Platform a nabídl nové funkce.)

Vše začíná implementací

Referenční projekt – implementace Google Analytics a Google Tag Manager

Sjednotili jsme webovou analytiku napříč webovými projekty klienta a dostali jí do kondice jako nikdy předtím. Zavedli jsme metodiku měření a komplexní dokumentaci umožňující snadný další rozvoj.

Zjistit více

Se základním Google Analytics kódem na webu a běžnými reporty už dnes díru do světa neuděláte. Nemluvě o tom, že pokud to myslíte s marketingem vážně, musíte umět správně změřit celou cestu zákazníka. Zde se setkáváme s problém, že v záplavě možností, nástrojů a jejich častých aktualizací se i v základních měřeních nacházejí chyby a nelogicky provedená nastavení.

Vše tedy začíná auditem webové analytiky, případně samotným implementačním projektem. Podle měřící strategie provádíme nastavení měřících nástrojů pro sběr dat, jejich reporting a vizualizaci.

Ve spolupráci s klientem vycházíme z logiky přístupu STDC rámce a vlastní marketingové metodiky. Naši metodiku aktualizujeme dle případových studií a doporučení přímo od společnosti Google, jejíž nástroje využíváme.

Naše aktivity směřují ke smysluplnému pojetí marketingu našich klientů založeného na datech, tedy k takzvanému data-driven marketingu. Cílem naší práce je ukázat důležitost digitální analytiky pro rozvoj byznysu našich klientů. Pro každého, kdo má webovou stránku, tvoří digitální marketing chtě nechtě součást jeho obchodu a má tedy smysl řešit digitální analytiku.

 

Webová analytika a implementační projekt

Správa značek, tedy tag management

S příchodem množství online služeb, nástrojů, srovnávačů a reklamních sítí, se vyrojilo i množství kódů a skriptů (tzv. značek), které je nutné pro správnou funkčnost do webových stránek vkládat (mezi známější patří Facebook Pixel, sledování konverzí AdWords či Sklik, různé chatovací služby, nahrávací nástroje, nástroje pro tvorbu publik a person, další skripty v podobě různých listenerů, A/B testů či SEO vychytávek apod.).

Pro jejich správnou funkčnost bylo nutné využít práce programátora, nyní můžete vše spravovat prostřednictvím na to určených nástrojů – správců značek – jako je Google Tag Manager. Nespornou výhodou je, že značky lze upravovat nezávisle na verzi webu. Do webové stránky se kód správce značek vloží pouze jednou a veškeré změny se pak provádějí v administrátorském rozhraní. Z pohledu vývoje tak může existovat web v jiné verzi než je správce značek. Web bude tedy ve verzi například 3.1, ale verze kódu ve správci značek může být například 6.0. To by při běžném systému vývoje nebylo možné a novými značkami by vám vždy vznikala nová produkční verze webu či aplikace.

Analýza dat

Po ukončení úklidu či implementačního projektu již máme dokončenou klíčovou fázi. Po ní přichází fáze sběru dat její délka závisí na návštěvnosti, které webová stránka dosahuje a na tom, jaké údaje a s jakou významností chceme analyzovat. Je rozdíl zda budeme usuzovat o celku na základě výběru 100 návštěv, 1000 návštěv či desítek tisíc.

Po sběru dat leží čistá data v některém z nástrojů a čekají na analýzu. Našim klientům jsme následně partnerem pro jakoukoliv analýzu a vyhodnocení dat. Dle typu nástroje a očekávaných výsledků se liší i úroveň automatizace, kterou lze použít. Nejčastější analýzy se týkají vyhodnocení kampaní, vyhodnocení úprav na webu, odhalení nedostatků v obsahu i omezení v použitelnosti webu. Takové výstupy pak vedou k vylepšení uživatelské zkušenosti s webem (UX zlepšení) či zvýšení konverzního poměru webu. Rádi odhalujeme místa ke zlepšení, na kterých můžeme s klientem pracovat, a snažíme se zkrátit a optimalizovat cestu zákazníka, tedy odstranit co nejvíce překážek. Není pro nás problém adhoc  klientovi objasnit nejasnosti ohledně webové analytiky a jejich zákoutí, protože nás to prostě baví.

Manažerský přehled pro eshop v Google Data Studio

A/B testování, dlouhodobá hodnota zákazníka a dlouhodobá optimalizace

Implementačním projektem a analýzou naše spolupráce s klientem nekončí. Pro naše klienty jsme průvodce světem digitální analytiky, postupně ho seznamujeme s možnostmi toho, co se dá dělat. Odkrýváme mu problematiku jako je A/B testování, dlouhodobá hodnota zákazníka či atribuční modely a vedeme ho tak cestou dlouhodobé optimalizace jeho marketingových aktivit.


Je některá z našich služeb vhodná pro váš byznys? Kontaktujte nás na obchod@digitalniarchitekti.cz nebo na +420 723 960 950.

Nebo jen milujete webovou analytiku stejně jako my? Napište nám na sociálních sítí, kde můžeme rozvířit diskusi na téma, které vás zajímá. Facebook | LinkedIn