Mobilní a webová analytika

Webová a mobilní analytika je pro moderní marketing základním kamenem, bez kterého by nic správně nefungovalo. Jen stěží byste věděli, kolik máte konverzí a jak jsou efektivní reklamní kampaně, všechny testy a hypotézy k úpravám webu budou bez ověření (a pravděpodobně selžou), nebo nebudete vědět, kdo jsou vaši zákazníci a jak se chovají. Nefungovaly by ani marketingové automatizace či přiřazení nákladů ke konkrétním kampaním. Každý důležitý projekt by proto měl mít svého analytika!

Digitální marketing je v posledních letech stále více technicky náročný, nástroje jsou zase o poznání dostupnější. A hlavně – analytika je cesta ke konverzím. Nezáleží ani tak na samotných nástrojích, jako spíše o pochopení celé problematiky měření a interpretace dat. Je pak jedno, v jakém nástroji data vyhodnocuji, ale musím jim rozumět.

Webová analytika

Co je to webová analytika

Webová analytika je proces, který směřuje k analýze chování návštěvníků na webové stránce. Cílem je získat data pro optimalizaci stránky, přilákat další návštěvníky, udržet stávající uživatele, zvýšit konverzní poměr a mnohé další. Samotným webem to ovšem nekončí.

Mobilní a webová analytika se velmi rychle transformuje do digitální analytiky, které se věnujeme u našich klientů nejvíce. Neřešíme data pouze na webu – propojujeme transakce z interních systémů, doplňujeme data k uživatelům z CRM, analyzujeme kampaně či dopad návštěvnosti ze sociálních sítí. Zkrátka k základním datům z webu či aplikací přibalujeme další důležité informace pro možnost komplexnějšího pohledu na výkon webu/e-shopu a marketingu jako celku.

Často se setkáváme s názory, že je význam analytiky minoritní a veškeré informace si v Google Analytics dokáže klient vykoukat sám. Opak je ale pravdou – analytika je důležitá, řádné odbornosti a expertnosti je obtížné dosáhnout a pro většinu firem se nakonec vyplatí outsourcing analytika či analytického týmu, než kumulace know-how uvnitř firmy. Digitální analytika je pro nás denním chlebem – inovujeme, vzděláváme se, sledujeme novinky – proto můžeme být skvělými partnery ve správě vašich dat. Dohromady máme desítky let zkušeností a tisíce hodin praxe.

Podívejte se na naše reference z webové analytiky

Největší zkušenosti máme v segmentech elektronických obchodů (outdoor vybavení a oblečení), ve stavebnictví a v segmentech služeb nabízených a uskutečňovaných čistě v online prostředí.

Outdoor Concept logo - webová analytika

Audit a rekonstrukce měření Google Analytics, pokročilá implementace webové a digitální analytiky, dlouhodobé experimenty a A/B testy.

Zaslat.cz logo

Propojení online a offline dat, výpočty cen přepravy a predikční modely.

Sint-Gobain logo

Nová implementace webové analytiky pro ekosystém webů, implementace správce značek, detailní dokumentace a optimalizace měření.

Vše začíná implementací

Spolupráci zpravidla nezačínáme bez vstupního auditu, kde si analyzujeme a definujeme vše potřebné pro navazující realizaci. Předejdeme tím nečekaným problémům, nevyřešeným otázkám, zdržení v rámci realizace nebo prodražení zakázky.

Většina nástrojů webové analytiky již po základní implementaci kódu do webu ukazuje “nějaká” data. Ta jsou ovšem poplatná automatickému sběru – bez řádného nastavení je jejich vypovídající hodnota velmi nízká.

Cesta zákazníka

V rámci řešení digitální analytiky na klíč nastavujeme a vyhodnocujeme měření nejen cesty zákazníka, ale potřebujeme pochopit, jak používají web konkrétní skupiny uživatelů. Bez vhodné interpretace dat to tedy také nejde.

Implementace není jednorázová věc

Implementace měřících kódů nebo nastavení Google Analytics nejsou jednorázové činnosti. V dnešní době se velmi často mění weby, technologie či reklamní systémy a je potřeby všechny kódy a značky udržovat aktuální, zkontrolované, auditované. Tak, aby vše fungovalo.

Příklady podobných změn z poslední doby:

 • přechod na nové měřící konverzní kódy u Skliku
 • přechod na GA4 (Google Analytics 4)
 • nastupující možnosti server-side-taggingu
 • práce s marketingovými souhlasy GDPR a cookies do Google Tag Manageru
 • vznik nových marketplaces (Glami, Biano, Shopalike, Modio apod)
 • změny tagování z pohledu Google Ads – Global site tag (gtag)

Primárním nástrojem pro webovou analytiku bývají Google Analytics. Google velmi často aktualizuje své nástroje a určuje tak směr celého odvětví. Měsíčně vycházejí updaty především pro GA4. Jedná se o živou věc, kde je zkrátka třeba zásahu analytika na pravidelné bázi.

Vzhledem k výše uvedenému pracujeme s našimi klienty na tom, aby se rozvíjelo nejen samotné měření, ale také analytická a marketingová vyspělost.

Jak spolupráce začíná?

Za roky praxe jsme si vytvořili schéma onboardingu nového projektu, které aplikujeme v téměř všech standardních případech. Mezi ty nestandardní pak patří projekty, které měli být hotové včera či nerealistické představy o náročnosti jednotlivých analytických úkonů (velkým tématem posledních let je např. atribuce či optimalizace konverzí).

Pustíme se do řešení analytiky i u vás? Podívejte se, jak bychom postupovali ve zjednodušeném přehledu.

 1. úvodní schůzka s klientem pro získání představy o projektu, myšlenkových procesech a smysluplnosti projektu a měření
 2. realizace auditu pro zhodnocení vyspělosti analytiky a marketingu (Marketing Meter)
 3. analytický workshop s klientem (ideálně ve složení vývoj, marketing, business/product owner) – probereme výstupy z auditu a bavíme se o tom, co je pro měření a vyhodnocování důležité + řešíme myšlenky obchodních cílů, se kterými klient o spolupráci požádal
 4. stanovení business casu (co měřit, co z toho půjde vyhodnocovat a jaké akce bude možné realizovat) – obvykle se snažíme postavit základní balík měření, který lze poté rozvíjet
 5. vznik konkrétní nabídky, odsouhlasení a start spolupráce
 6. přechod účtů k nám (sdílení, seznámení)
 7. realizace technického zadání implementace s vývojáři pomocí datové vrstvy (potřebná součinnost vývojového týmu klienta), nastavení měření
 8. testování
 9. předání dokumentace (včetně nahraného videa, kde náš analytik komentuje dokumentaci)

V případě jednorázového nastavení následně předáváme výstupy a účty a provádíme alespoň 2-3 hodinové školení na míru pro seznámení s nastavením a získáním našeho pohledu na analytiku.

Analýza dat

Po implementaci přichází na řadu práce s daty (datové analýzy, datové transformace) nebo vizualizace do manažerských či operativních reportů. Všechny navazující práce se odvíjí od rozsahu projektu, marketingových investic i návštěvnosti jednotlivých projektů – je otázkou, zda chcete o úspěšnosti marketingu rozhodovat na úrovni stovek návštěv nebo desítek tisíc.

Pokračování naší spolupráce po implementaci obvykle probíhá na úrovni zpracování a transformace dat. Hlavním důvodem je, že i menší projekt či organizace využívá různé reklamní platformy, firemní softwary a analytické nástroje (mimo jiné Google Analytics, SAP, Pohoda, mailingové platformy, Criteo, Google Ads, Facebook Ads). V těchto systémech je množství dat, které až po vzájemném propojení dokáží zodpovědět vaše klíčové obchodní otázky a vyprávět skutečné příběhy vašich zákazníků. Dostáváte se tedy skutečně k samotné podstatě analytiky a tou je interpretace dat.

Zde nejvíce záleží na vaší vyspělosti a na vhodně zvolené vizualizaci či analýze. Od určité vyspělosti se dostáváme do situací, kdy je lepší data uložená napříč systémy přesunout do externího datového skladu, zde je propojit a vizualizovat. Naši klienti s oblibou využívají datové sklady od společností Google, Keboola či budují vlastní řešení.

Dlouhodobá spolupráce v digitální analytice

Při dlouhodobé spolupráci pomocí monitoringu, alertů a testů udržujeme měření v kondici, rozvíjíme další možnosti měření (remarketingové značky pro nové marketingové kanály, sběr dříve neodhalených interakcí apod), tvoříme reporty, poskytujeme konzultace při klíčových rozhodnutí a připravujeme vizualizace na konkrétní obchodní otázky. Zároveň řešíme problémy, které vznikají s rozvojem webu. Pro naše klienty jsme průvodci světem digitální analytiky a rozvíjíme jejich analytickou vyspělost.

U větších projektů je běžné, že pracujeme hned s několika weby (e-shop, brandové microsites, podstránky pro soutěže, magazín mimo firemní stránku apod). Po naší implementaci vzniká jednotná metodika toho, jak by mělo měření vypadat. Když přijde nový projekt, tak se do této metodiky zařadí a zapadá bez problémů do společného systému měření.

Postupně se nám také odkrývají témata, jako je AB testování, prediktivní analytika, atribuční modelování, detailnější analytika PPC kampaní, pravidelná školení marketingových a analytických týmů, analýza nákupního košíku nebo audity zákaznického kmene. Klienty vedeme cestou dlouhodobé optimalizace marketingových aktivit a datových pipeline (tedy toku dat od místa sběru až po monitor manažera).

Za sebou máme spousty velkých i menších projektů. Podívejte se do našich referencí nebo na produkty. V našich produktech najde konkrétní oblasti digitální analytiky, se kterými jsme schopni vám ještě dnes pomoci.

Přejít nahoru