Případová studie: Zaslat.cz

Srovnávač Zaslat.cz, který se zabývá cenami přepravních služeb, působí na trhu již od roku 2014. Už na začátku svého podnikání se jednalo o úspěšný startup a to z důvodu integrace společností GLS, Geis a Toptrans, což jsou jedny z nejvyužívanějších přepravních firem v Česku a v Evropě. Prosperita firmy postupně rostla, s ní i jejich celkový tým zaměstnanců a firma tak mohla vyvinout první mobilní aplikaci pro přepravu balíků na českém trhu. Od roku 2017 převzali kontrolu nad firmou Chytrybalik.cz a získali investora z Jihoafrické republiky, který vedl k mnoha zásadním změnám ve firmě a to rozšíření zákaznického segmentu, navázání vztahů s důležitými partnery a dopravci, budování africké značky a spuštění globálního webu Parcelspot.com. Díky spolupráci s několika profesionály se Zaslat.cz stal jedničkou na českém přepravním trhu a posouvá se tak dál do mezinárodních sfér.

Potřeby klienta

Se srovnávačem Zaslat.cz začali Digitální architekti pracovat od dubna roku 2020, kdy byly ještě ve startupové fázi. Klient měl jasně definované požadavky a viděl potenciál rozvoje v odvětví datové analytiky, proto se rozhodl využít naše služby a nabídli jsme jim perfektní analytiku webu. Obecně je u startupových firmách velmi důležité provést měření webu a UX, aby byl zajištěn jejich růst a dosažení jejich obchodních cílů. Díky naším zkušenostem a znalostem nebyl problém tyto služby provést a nastavit. Zároveň se rozhodli zatím nebudovat interní BI oddělení a proto se jednalo o jasný match.

Řešení

Na začátku jsme museli zkontrolovat a přenastavit již zavedenou webovou analytiku, kterou před námi Zaslat.cz používalo, to děláme ostatně vždy. Nezáleží zda je to Google Analytics, vlastní nástroj, případně konverzní a remarketingové značky do všech různých systémů (FB, Google Ads, Sklik). Potřeba je vždy, aby o tyto nástroje měl kdo pečovat, aktualizoval jejich dokumentaci i nastavení a z toho důvodu Zaslat.cz vyhledali naši odbornou pomoc. Zároveň jsme byli schopni přispět marketingovými i byznysovými nápady a doplnit je o datový pohled.

Hlavním požadavkem, který ze začátku v Zaslat.cz řešili, byla problematika přesnosti dat a to, že se data liší (v nástrojích Facebook a Google Analytics). Zároveň nás požádali o odbornou konzultaci k vývoji a rozvoji mobilní aplikace, u které také zvažovali její měření. V té době měl klient už několik fungujících domén (Zaslat.cz a Chytrýbalík.cz) a to vždy analytiku komplikuje. 

Požádali nás také o vizualizaci konverzního trychtýře a další byznysové insighty. V tomto případě se jednalo o vyhledání dodavatele, vyhledání dopravce, zaplacení služby a finální objednání.

Současně nás klient vyzval k nestrannému pohledu na celý projekt, který můžeme poskytnou díky našemu nezaujatému a transparentnímu postoji. Připravili jsme tedy komplexní technicko-analytický audit a navíc jsme společnosti představili naše doporučení a komentéře, které mohou projekt posunout vpřed. Toto “úvodní zhodnocení” projektu je pro obě strany velmi hodnotné, protože i my potřebujeme poznat celý projekt, používané nástroje i filozofii klienta.

U našich projektů se často po provedení nastavení webového měření, opravení zásadních chyb, vyřešení problémů s měřením konverzí se následně přechází k řešení firemních dat – zákaznické databáze. V případě Zaslat.cz se jednalo o databázi objednávek, pro které jsme začali vytvářet datové sklady a poskytli jsme celkovou správu dat. Výstupem naší práce bylo tedy postavení cloudového datového skladu vytvořeného na Keboole a Google Cloudu, který jim dodává data potřebná pro zákaznické analýzy, reporty a automatizovaný mailing. Na denní bázi tak monitorujeme a spravujeme veškeré datové trubky (pipelines), které s touto integrací souvisí.

Důležité vizualizace, které byly následně poskytnuté manažerům Zaslat.cz jsme prováděli v Google Data Studiu. Také tyto zprávy a reporty využíval marketingový tým ke svým dalším strategickým krokům.

Převážně jsme spolupracovali s marketingovým ředitelem Martinem Kuderou a jeho marketingovým týmem. Technické věci jsme řešili s jejich technickým ředitelem Stanislavem Sumbalem či vedoucím vývojářů Jiřím Štanglicou. V současnosti nejvíce pracujeme s Alžbětou Nečasovou, která zastává pozici projektové manažerky pro digitální marketing. Komunikace i řešení požadovků probíhalo, jak je již dnes zvykem ve čtrnáctidenních sprintech.

Výsledky

Díky zpřesnění měření webů klienta se podařilo zvýšit výkonnost kampaní. Podařilo se získat a oslovit kvalitnější publika, přesnější konverzní data a i díky tomu mohl klient růst a rozšiřovat svoje produkty a služby.

V souvislosti s datovými sklady bylo manažerům společnosti umožněno využívat vizualizační nástroje a měli rychlý přístup k očištěným a připraveným datům, která jsou uložená v cloudovém prostředí. Datové sklady se prokázaly velice přínosné pro automatizace nad zákaznickým kmenem pro potřeby segmentace a mailing. Zároveň poskytly marketingovému oddělení jasný pohled na data a činit podle nich odpovídající rozhodnutí, povedlo se nám tedy do jisté míry podpořit datovou kulturu firmy. 

Navazující pokročilé projekty

Díky hladké spolupráci, kdy klient obdržel to co potřeboval a požadoval, může naše kooperace nadále pokračovat. Spolupráce dlouhodobého charakteru dává v oboru datové analytiky smysl už kvůli tomu, že měření je náchylné na změny (ochrana soukromí, ochrana údajů → změny měřících kódů), kde následně je narušená kvalita dat a konzistence z webů a aplikací se může měnit. Výpadky a funkčnost datových integrací se hlídají na základě pravidelných auditů – čtvrtletní zhodnocování datových nastavení a přidávání nových nástrojů (FB, Google Ads, Sklik, Sendinblue) – i díky automatickým kontrole kvality dat.

Do technologického stacku, se kterým u klienta Zaslat.cz pracujeme přibyl i nástroj Sendinblue, který používáme pro rozesílání newsletterů a automatizovaných mailů, kde my zajišťujeme přípravu dat přímo z webu či z databáze klienta.

Nadále se rozvíjí struktura a kvalita datových skladů a dlouhodobě se udržuje měření projektů. Za dobu spolupráce klient přibral několik projektů – expanze na Slovensko (Zaslať.sk) a expanze do Jižní Afriky (Parcelspot.com). V průběhu spolupráce celá firma rostla a tím se rozšiřovalo i portfolio projektů, které jsme společně řešili.

Naše celkové partnerství směřuje k prohloubení práce na firemních datech, které se točí kolem objednávek, jejich efektivnosti a reaktivaci zákaznického kmenu. Vzhledem k růstu Zaslat.cz se očekává jejich další expanze a bude se na další projekty nasazovat jednotná metodika měření. Jsme rádi, že právě tohoto firemního růstu můžeme být jako Digitální architekti součástí. I díky tomu pomáháme v poslední době společnosti s náborem nových kolegů právě do pozic zaměřených na práci s daty – analytici, inženýři i správci skladů.

Přejít nahoru
Scroll to Top