O nás

Neděláme marketing. Pomáháme vám dosáhnout vašich cílů ve světě digitálních technologií.
Žádejte jen smysluplnou webovou analytiku od týmu našich profesionálů.

MAREK ČECH

Architekt digitálních strategií

Cíl bez plánu je pouhým přáním.

JIŘÍ VITÁK

Architekt digitálních strategií

Zastávám individuální přístup k vašemu podnikání.

MICHAL PICH

Architekt digitálních strategií

Orientace v množství dat je klíčová.

MARTIN ŠTACKO

Architekt digitálních strategií

Nejlepší marketingová strategie:
péče.

Pomáháme

Kromě klientských projektů pomáháme také se vzděláním v 
neziskových projektech a organizacích.

Naše poslání a myšlenky

Efektivní využití zdrojů

Nesnášíme plýtvání omezenými zdroji (jídlo, čas, peníze, energie). Naším smyslem je pomocí dat hledat cesty, jak využít zdroje na maximum.

Technologický pokrok

K rozvoji lidstva je zásadní technologický pokrok, který zefektivňuje fungování celé společnosti.

Vášeň pro technologie

Jsme plně připraveni na výzvy, které přináší digitální doba. Ovládáme technologie a učíme s nimi zacházet naše zákazníky a komunitu kolem nás.

Mezinárodní prostředí

Fungujeme v mezinárodním prostředí. Nechceme se omezovat pouze na zemi, ve které sídlíme. Propojení s odborníky a informacemi ze zahraničí je klíčové pro náš další rozvoj. Poznatky, znalosti a zkušenosti ze zahraničí využíváme pro rozvoj našeho týmu.

Otevřenost

Věříme, že efektivní je znalosti sdílet. Ne neustále vymýšlet to samé dokola, jen tak můžeme být všichni efektivní. Při práci v týmu dbáme na otevřenou komunikaci – každý může vyjádřit svůj názor a být vyslyšen.

Pozitivita

Problémy pro nás znamenají nové příležitosti pro inovace a technologický pokrok. Pozitivní přístup pomáhá mentálnímu zdraví člověka.

Zodpovědnost

Každý člověk nese zodpovědnost za svá rozhodnutí v osobním i pracovním životě. Pokud jsem nezodpovědný, nejsem dostatečně efektivní a časem mě moje nezodpovědnost dožene. Vedeme náš tým k zodpovědnosti.

Svoboda v práci

Organizace práce je v rukou každého člena týmu. Může si sám určovat kdy, odkud a jak bude plnit své úkoly a trávit volný čas. Pracujeme v online prostředí, abychom nebyli vázaní na jedno místo či jedno zařízení.

Víra v lidi

Preferujeme víru v lidi a jejich schopnosti před kontrolou. Pokud je to možné nabízíme šanci všem.

Zdraví

Mysl a tělo jsou neoddělitelný systém. Pokud je jedna část nemocná člověk nedokáže fungovat efektivně. Zdraví je hlavní složkou efektivity a lze ho najít i u dalších systémů jakou jsou společnosti, lidstvo a planeta.

Scroll to Top