Marketing Meter

Každá firma je na určité marketingové úrovni, ke které se navazují příslušné marketingové aktivity a potřeby analytiky. Pojďte s námi zjistit jak jste na tom s marketingovou vyspělostí vy a co byste mohli udělat pro to, abyste se posunuli dále!

Změřte si marketingovou vyspělost vaší firmy.

Na co se v Marketing Meter dotazníku ptáme?

Ptáme se na to, kdo je zodpovědný za organizaci marketingu, jaké jsou vaše cíle, jak rozhodujete o marketingových aktivitách či jaké technologie v rámci marketingu, webu či analytiky využíváte. Následuje část s analýzou konkurence nebo se ptáme, jak pracujete s daty a kam je ukládáte.

To vše nám pomůže na základě propracovaného výpočtu určit pokročilost v marketingu a analytice (úroveň 0-5) a budeme vědět, kam bychom měli společně směřovat.

Tak jaká bude vaše úroveň v Marketing Meteru? 🙂

K čemu Marketing Metrer využíváme?

Marketing Meter využíváme při onboardingu implementačních projektů a při hodnocení dlouhodobého rozvoje projektů.

K čemu má vyspělostní model pomoci?

Marketing Meter nám pomáhá vyhodnotit, v jakém stavu jsou jednotlivé části vašeho marketingu. Zároveň nám poodhalí, jak spolu jednotlivé atributy souvisí i zda jsou v rovnováze – napříkald zkušenosti týmu, plánování a cíle, procesy, znalost zákazníka nebo technologie – viz veřejná ukázka.

Přejít nahoru