Jak bude vypadat spolupráce s Vaší firmou, když nás oslovíte?

Webová analytika se již dnes nedá dělat tak, že se něco nastaví a na měsíce či roky máte vystaráno. Měření je nutné udržovat aktuální a pravidelně získávaná data auditovat. Klíčový je také dlouhodobý rozvoj měření a jeho rozšiřování. Vlivem toho udržujeme s našimi klienty většinou dlouhodobé spolupráce, které začínají následujícím onboarding procesem.

Onboarding workflow

Sepsali jsme pro vás standardizovaný proces, podle kterého jdeme s našimi klienty v případě, že se na nás obrátí a potřebují pomoci s rozvojem analytiky či konkrétní implementací. Na tyto úvodní kroky často navazuje dlouhodobá spolupráce.

1. První setkání

Seznámíme se s myšlenkami a situací klienta a vymyslíme koncept projektového postupu (business case). Na prvním setkání se také domlouváme na dohodě o mlčenlivosti a dalších krocích naší spolupráce. Tyto kroky obvykle zahrnují vyhodnocení současné analytické vyspělosti a také hodnotí práci/workflow týmu – a to včetně všech administrativních úkolů firmy, jako je fakturace, komunikační kanály či definování zodpovědné osoby. Vše může mít dopad na implementační projekt a především na jeho termíny, tak nesmíme nic opomenout.

2. Hodnocení analytické marketingové zralosti

K vyhodnocení vyspělosti klienta z hlediska analytiky a marketingu používáme náš vlastní nástroj Marketing Meter. Ten nám pomůže zařadit klienta a jeho projekty a nabídnout tu nejlepší cestu k rozvoji analytiky pomocí našich produktů a služeb.

Marketing meter
změřte si vyspělost vaší firmy
Změřit firmu

3. Audit stávající implementace

Pokud se na webu klienta již něco měří, začínáme auditem stávající implementace analytiky. Kromě našich interních automatizovaných nástrojů používáme také nástroj Analytixer.

Provádíme více než 100 automatizovaných a poloautomatizovaných kontrol. Náš analytický audit je poměrně rozsáhlý a analyzujeme jak nastavení Google Analytics 3 (Universal Analytics), tak Google Analytics 4 implementaci (a samozřejmě i implementaci dalších marketingových kódů a měření, včetně Google Tag Manageru.

Pokud stávající implementace neexistuje, tento bod přeskakujeme a přecházíme na analytický workshop.

4. Analytický workshop

Po auditu implementace se scházíme s klientem a řešíme, jaký je očekávaný výsledek – jak od naší spolupráce, tak od samotné analytiky. Částečně využíváme techniku koučování, abychom od klienta dostali co nejlepší informace.

Mezi účastníky workshopu jsou dva konzultanti z naší strany a zástupci marketingového nebo produktového týmu klienta. Nejlepší zkušenosti máme, kdy je z klientské strany zastoupena analytika, produktový manažer, obchodní zástupce, marketingový ředitel, marketingový specialista, případně další specialisté na konkrétní marketingové kanály či firemní procesy.

Cílem workshopu je určit rozsah implementace, kde hlavní roli hraje obchodní cíl klienta. Jako u každého projektu jsou typickými mantinely analytiky peníze a čas.

Druhým cílem analytického workshopu je objevit funkce, postupy a metody, které je třeba implementovat v nadcházejícím nastavení měření. Některé mohou být požadovány klientem, některé navrhujeme my.

Doporučení účastníci workshopu:

 • Majitel firmy (představenstvo, generální ředitel)
 • Ředitel marketingu
 • Analytik
 • Marketingový specialista (SEO, PPC, social)
 • Marketingový manažer

5. Doplňující otázky

Pokud existují další otázky, položíme je mezi workshopem a návrhem projektového konceptu. Naše zkušenosti nás naučily, že nemáme nikdy nic očekávat a předpokládat – důraz klademe také na někdy nepříjemné otázky, které nám pomohou určit rozsah implementace:

 • Proč to potřebujete měřit?
 • Kdo bude data používat?
 • Máte proces, lidi a dovednosti k práci s daty (např. pokročilé seskupování kanálů, atribuce, seskupování obsahu nebo náročný systém makro a mikro konverzí)?

6. Návrh business case

Po workshopu a doplňujících otázkách předkládáme klientovi konečný návrh. Obecně je prezentován jako celý projekt se specifickým cílem, rozpočtem a rozsahem, nebo jako měsíční spolupráce v závislosti na rozsahu požadovaných služeb.

Důvodem je, že upřednostňujeme udržování dlouhodobých vztahů s našimi klienty.

V rámci projektu následně řešíme:

 • Dohodu o mlčenlivosti – NDA
 • Rámcové smlouvy
 • Dohodu o zpracování osobních údajů (GDPR)
 • Konkrétní postup a strategii

7. Tvorba a převzetí účtů

Po potvrzení postupu měřící strategie a implementace se připojujeme k účtům klienta. Děláme důkladnou onboardingovou dokumentaci, která obvykle najde další chyby a výzvy v analytické implementaci, které následně zahrnujeme do dodatečného plánu implementace.

8. Plánování implementace

Součástí plánování implementace je vytvoření strategie měření a technického plánu, který je později předán programátorům k implementaci. Začínáme s obecným (standardizovaným) kontrolním checklistem konfigurace na základě auditu a vytvoříme individualizovanou verzi pro daný projekt

Jak mnoho analytiků ví, měřit lze cokoliv. My se zaměřujeme na obchodní přínos a jeho rychlost, priority jednotlivých zájmových skupin a důležitost bodů, které je třeba implementovat. V rámci přípravy implementačního projektu vždy komunikujeme se všemi subdodavateli klienta (agentury, freelanceři atd.). Obvykle přebíráme roli, která shrnuje veškerou dokumentaci a technické poznámky k webové analytice.

9. Provádění implementace

Implementace je většinou rozdělena na dvě části – nastavení, která jsou prováděna na úrovni marketingových a analytických nástrojů v klientských účtech a implementaci kódů, kterou dle zadání a konzultací provádí vývojáři. Obvykle začínáme úvodní konzultací s vývojáři, předáním technického plánu a vysvětlení filozofie měření. 

Vytváříme poznámky k problematickým částem implementace na základě použitých webových / mobilních technologií. Během implementačního procesu, který obvykle trvá 1 až 3 měsíce, jsme v pravidelné týdenní komunikaci s vývojáři.

Dáváme přednost agilnímu vývoji s prioritizací tiketů. Obvykle pracujeme s kolaboračními nástroji a technologií používanou vývojáři – v případě nižší vyspělosti a chybějícím projektovém řízení pak přebírá vedení a nastavujeme proces rozvoje daných technologií a nástrojů.

10. Testování implementace

Testování implementace provádějí alespoň 2 testeři, aby byla zajištěna objektivita a bezchybnost. 

Část testů se provádí automaticky a část ručně. Vyžadujeme, aby byla implementace vždy prováděna nejprve na testovacím prostředí (vývojová verze webu). V rámci testování vytváříme testovací protokol, který je klientovi předložen po každém implementačním testu. 

Po úspěšných testech (každý z týmu dá zelenou) může být nasazeno měření na produkční verzi, kde se opět testuje správnost nasazení. Toto testování provádíme v den nasazení, následně průběžně v následujících měsících realizujeme (u dlouhodobých spoluprací) tzv. garanční kontroly.

11. Vizualizace implementace

V prvních týdnech po implementaci na produkční prostředí dodáváme klientovi finální dokumentaci, strategii rozvoje měření a technický plán, kde jsou poznámky ke stavu po nasazení. Obvykle dodáváme jednoduchou vizualizaci klíčových událostí a metrik.

12. Předání výstupů a vzdělávání klientů

Po implementaci měření se věnujeme především vzdělávání klienta. Běžně provádíme 3-5 sezení v délkách kolem 90 minut, abychom klientovi přiblížili nově nastavenou strategii měření. Zúčastnit se může každý z klientova týmu. Z těchto sezení děláme také videozáznam, aby se na workshopy mohl kdykoli z klientova týmu podívat i zpětně.

13. Uzavření projektu

Při dokončení projektu předáváme konečnou dokumentaci a projektové materiály. Navrhujeme klientovy další kroky a v případě, že nemá zájem o dlouhodobou spolupráci, se odstraňujeme z klientských účtů. Analytika je pak v plné správě klienta, který ji následně rozvíjí dle svého uvážení.

Navazující spolupráce

Pokud spolupráce pokračuje jako dlouhodobá, realizujeme pravidelné úpravy měření, spolu s marketingovým týmem klienta rozvíjíme rozsah měření i jeho kvalitu, zpřesňujeme publika kampaní nebo technické zpracování dat a vizualizací. Kromě toho probíhají garanční kontroly implementace.

U větších projektů si někteří klienti začínají také budovat vlastní analytický tým – obvykle přebírající juniorní činnosti. My následně pokračujeme v seniorních a strategických úkonech. Mezi ty může patřit například zařazení nových webů a microsite do ekosystému měření, pokročilé implementace, zpracování a transformace dat nebo složitější vizualizace.

Přejít nahoru
Scroll to Top