Vizualizace dat – report nemusí být jen nudná tabulka

Datová vizualizace je poměrně široká oblast, která v sobě obsahuje obrazová vyjádření informací pomocí rozličných systémů a technik. V našem případě se zaměříme na oblast korporátní, kde vizualizace slouží pro srozumitelnou a přehlednou prezentaci klíčových firemních informací a dat.

Hlavním cílem datové vizualizace, v našem pojetí, je srozumitelněpřehledně a především rychle předat komplexní pohled na konkrétní data. Nikdo se přece nechce probírat množstvím čísel a nepřehledných tabulek. Člověk přirozeně rychleji čte informace ve vizuální podobě, než v tabulkách, číslech či textu. Výsledky jsou pak na první pohled jasné a v případě interaktivní vizualizace také živé. V současné uspěchané době jsou takové nástroje pro klienta velice cenné. Neváhejte tedy, kontaktujte nás a my vám s vizualizací pomůžeme.

Může se zdát, že vizualizace není zase tak velká věda. Rychlý graf, či přehledový diagram zvládne za pomoci základního softwaru dnes opravdu každý. Nestačí však data pouze zobrazit, mnohem důležitější je přemýšlet nad nimi v souvislostech. Ve chvíli, kdy dokážeme propojit a vizualizovat zásadní data, důležitá pro rozhodování při marketingových a obchodních aktivitách, můžeme považovat vizualizaci za plnohodnotný nástroj tzv. Business intelligence (BI).

Základní otázky, které musíme zodpovědět, než se pustíme do práce:

Co potřebujeme vizualizovat a kdo na to bude koukat (jakýma očima)?

 • Co mají data přinést a jaká rozhodnutí na jejich základě budete dělat?
 • Jaké informace potřebuje marketingový ředitel, jaké finanční analytik a jaké správní rada?

Jaká data chceme zpracovat a kde k nim přijdeme?

 • Budeme čerpat pouze z interních dat, nebo k nim připojíme i veřejně dostupná data?
 • Je pro nás zásadní informace o návštěvnosti našeho blogu, nebo stav prodejů za poslední týden?
 • Kde jsou vybraná data uložena?
 • Jak se k těmto datům dostaneme?

Jak data zobrazíme?

 • Potřebujeme data zobrazovat v reálném čase?
 • Bude vizualizace sloužit pro velkoplošné prezentace na poradách?
 • Potřebuji se k vizualizaci dostat kdykoliv přes prohlížeč, v mobilu či na televizi?
 • Chceme vizualizaci ladit do firemních barev, preferujeme koláčový graf, či potřebujeme vložit výstup přímo do firemního webu?
 • Potřebujeme vizualizovat stejné informace z různých datových zdrojů?

Všechny tyto otázky jsou zásadní pro efektivní tvorbu kvalitní datové vizualizace.


Nakonec bychom Vám rádi představili několik příkladů, jak může vizualizace vypadat:


Ecommerce One Page Report

Cíl: rychlý přehled klíčových metrik z eshopu

Popis: ukázka jak funkčně a zároveň vizuálně atraktivně může vypadat přehled, který si každý majitel eshopu může ráno otevřít a vidět, co se na jeho webu událo

Upozorním především na možnost filtrace, kde si uživatel reportu prakticky odpovídá na své otázky a report se mu přepočítává

Zároveň se zde používá množství vypočtených metrik pro část dne, část týdne a zájmy uživatelů, které Google Analytics standardně takto nereportují

Třešničkou na dortu je, že pokud máte ve svém Google Účtu GA účet, který má nastavenou pokročilou Ecommerce, můžete si vpravo nahoře vložit rovnou svoje data a vidět výsledky, standardně přehled běží na GA Demo účtu.

Demo Dashboard

Cíl: přehled online aktivit pro marketingového ředitele

Popis: přehled, který umožňuje jednak operativní rozhodnutí zároveň je ale vizuálně atraktivní a marketingový ředitel ho může použít pro pravidelný měsíční či čtvrtletní reporting, ukazuje práci i s dalšími zdroji (Google Ads, Search Console) a také ukazuje, jak pracujeme s STDC v rámci reportingu

Vytíženost parkovacích domů

Cíl: Ukázkový příklad toho, že se dají reporty a vizualizace vytvářet nejen nad firemními daty, ale lze do nich napojit také data z veřejně dostupných zdrojů

Popis: Report vytíženosti dvou parkovacích domů v Plzni. Tento report jsme postavili na veřejně dostupných datech a využili jsme k němu nástroj Microsoft Power BI.


Přejít nahoru