Konzultace a tvorba měřící strategie

S měřící strategií získáváte rámec pro získávání dat o vašem businessu. Bez měřící strategie nebudete schopni převést myšlenky a obchodní cíle managementu do jasné soustavy metrik a dimenzí, které je nutné z analytických a marketingových nástrojů získat. A bez jasných dat se nemůžete rozhodovat.

Měřící strategie může obsahovat online i offline aktivity – my se však věnujeme především měřící strategii pro digitální projekty, ecommerce weby a služby nabízené online.

Proces realizace měřící strategie

Samotný proces plánování, definice a realizace měřící strategie by měla vycházet z firemní kultury a firemních zvyklostí s ohledem na plánování. Obvykle je vhodné zohlednit velikost týmu, rozsah služeb či produktů a plánované cíle, které potřebujete na základě dat sledovat nebo ověřit.

Obecně tvorba a realizace měřící strategie sleduje tyto kroky:

  1. definice obchodní cílů, strategií a taktik,
  2. definice cílů jednotlivých strategií,
  3. definice metrik a určení KPI,
  4. definice požadované segmentace, plánu na konkrétní období a zodpovědné osoby,
  5. návrh implementačního plánu,
  6. realizace implementace,
  7. testování a dokumentace implementace,
  8. dlouhodobý rozvoj měřící strategie a s ní souvisejícího měření.

Se všemi výše uvedenými kroky jsme schopni pomoci – buď na dálku prostřednictvím online callu, či fyzického workshopu pomoci vaší společnosti nastavit rámec pro získávání dat.

Co obsahuje smysluplná měřící strategie?

Než začneme s měřící strategií, definujeme s klienty obvykle obchodní cíle na konkrétní období. Ty obvykle určuje majitel společnosti či skupina ředitelů vedoucích společnost. Na to pak navazujeme s tím, co a jak vlastně měřit.

TIP: Přečtěte si více o smysluplné měřící strategii u nás na blogu

Do úvodní podoby měřící strategie zahrnujeme obvykle 11 sekcí – obchodní cíle, strategii, taktiku, cíle, metriky, KPI, segmentaci, zdroje dat, zodpovědné osoby, konkrétní plán na dané období a poznámky.

Měřící strategie pak obsahuje tři hlavní bloky – události, parametry a spouštěče. Díky tomu víme, kdy se má jaký měřící kód spustit, kam se mají potřebné údaje načítat a jaké údaje potřebujeme vlastně získávat v rámci webu (datové vrstvy).

Na měřící strategii navazuje obvykle diskuze a případné úpravy dle požadavků jednotlivých dalších zájmových skupin, následně implementace měření, případně další části analytiky, jako je transformace dat, datové analýzy nebo výsledné vizualizace do manažerských přehledů?

Potřebujete pomoci s definicí měřící strategie? Obraťe se na profíky v oboru.

Naše zkušenosti

Přejít nahoru