Případová studie: sjednocení webové analytiky napříč projekty pro Staropramen

Tato případová studie poodhaluje naši spolupráci s Pivovary Staropramen, s. r. o., ukazuje, že i brandové weby si zaslouží webovou analytiku a představuje náš přístup k problematice. Za Pivovary Staropramen hovoří Tomáš Šebesta, Media & Digital Manager.

Společným úsilím klienta a Digitálních architektů jsme aktualizací standardů měření Google Analytics, Google Tag Manageru a následné vizualizaci v Google Data Studiu odhalili zajímavá data, která společnost využije pro optimalizace stránek i digitální marketing. Šlo například o zpřesnění informace o průchodu věkovou bránou či způsoby interakce s mapou hospod. Na základě zjištění lze pak podnikat konkrétní kroky při optimalizaci, vývoji webů a rozšiřování možností oblasti digitální analytiky.

Klient

V souhrnu šlo o tři základní problémy, které jsme potřebovali vyřešit – množství webů bez nastavené webové analytiky, chybějící dokumentace a kontrola nad měřením a nepřehledné či neexistující výstupy.

Z pohledu hloubky odbornosti ve webové analytice a datové vizualizaci byli Digitální Architekti doposud nejlepším partnerem.

Tomáš Šebesta
Media & Digital Manager
Pivovary Staropramen

Společnost Pivovary Staropramen, s. r. o. spravuje desítky webů pro jednotlivé značky svých alkoholických i nealkoholických nápojů (např. staropramen.czostravar.czbranik.cz a další).

Do marketingu společnosti je zapojeno množství agentur a dalších subjektů, které realizují kampaně či spravují obsah webových stránek. Jejich dopad je vidět nejen na prodejích ale v první řadě i na návštěvnosti brandových webů jednotlivých produktů.

Pro správné a smysluplné vyhodnocení těchto marketingových aktivit potřebuje společnost konkrétní data z jednotlivých webů, ta musí být konzistentní, očištěná a připravená pro další analýzy a rozvoj společnosti.

Potřeby klienta

Společnost dospěla do situace, kdy množství dat z jednotlivých webů a nejednotný přístup k jejich zpracování neumožňoval srovnatelné reportování napříč značkami a projekty. V takové situaci bylo pro nás složité se vyznat a cítili jsme potřebu tuto problematiku řešit a zaměřit se na její rozvoj. V souhrnu šlo tedy o tři základní problémy – množství webů bez nastavené či dokončené implementace webové analytiky, chybějící dokumentace a kontrola nad měřením a jednotlivými značkami, nepřehledné výstupy, které bránili použití pokročilejších analytických postupů jako optimalizace konverzních poměrů či A/B testování.

Řešení

Pro vyřešení těchto problémů jsme využili služeb Digitálních architektů. Naše hlavní požadavky na realizované řešení byly:

  • provést kompletní implementaci Google Tag Manageru
  • “uklidit” Google Analytics a přehledně prezentovat výsledky marketingových aktivit na jednotlivých webech
  • realizovat audit současného stavu,
  • navrhnout komplexní měřící strategii pro jednotlivé weby a implementovat ji
  • společně s implementací připravit komplexní dokumentaci pro všechny zapojené strany

Implementace obsahovala množství na míru připravených řešení, kteří Digitální architekti připravili přímo pro potřeby značek Staropramen a specifik oboru. Mezi ty patřilo například sledování průchodu věkovou bránou, sledování práce s mapou hospod či sledování hodnocení videí a dalších prvků na stránkách. Z pohledu hloubky odbornosti ve webové analytice a datové vizualizaci byli Digitální architekti doposud nejlepším partnerem.

Výsledek

Všem, kteří se nacházejí v podobné situaci, jako naše společnost a potřebují uklidit Google Analytics a nasadit Google Tag Manager pro hodnocení aktivit v digitálním prostředí, mohu spolupráci s Digitálními architekty jen doporučit. Oceňuji především dodanou dokumentaci a kvalitně zpracovanou měřící strategii.

Tomáš Šebesta

I přes množství zapojených subjektů se po 3 týdenní přípravné fázi, podařila samotná implementace webové analytiky pod taktovkou Digitálních architektů za 2 měsíce. Výsledkem pak byla implementace Google Tag Manageru a Google Analytics dle připravené měřící strategie včetně dokumentace, sjednocení dat z webů a vizualizace v Google Data Studiu. Následovalo vyvození dílčích případových studií a reporting výsledků kampaní.

Cílem je do budoucna je pokračovat v rozvoji webové analytiky, zaměřit se na její propojení s dalšími údaji o zákaznících a offline marketingových aktivitách a směřovat k vývoji webů řízeném daty. Ideálně ve spolupráci s Digitálními architekti a dalšími partnery.

Přejít nahoru