Reference Outdoor Concept

O analytiku společnosti Outdoor Concept se staráme od roku 2019. V rámci skupiny Outdoor Concept jsme nyní (07/2021) dokončili implementaci měření dvou nových českých e-shopů pro značky Hannah, Rafiki a jednoho mezinárodního – pro značku KEEN. Spolu s klientem jsme ušli obrovský kus cesty na cestě marketingové a analytické vyspělosti.

Toho si váží i marketingový ředitel společnosti Tomáš Šebesta, který ke spolupráci říká:

Hlavní přidanou hodnotou je pro mě nezávislý pohled na data při spolupráci se třetími stranami (mediální, výkonnostní agentury či vývojáři). V tomto ohledu využívám Digitální architekty  v roli „stavebního dozoru“. Otevírání diskuse nad detaily, které bychom mohli při zadávání či implementaci přehlédnout, nám šetří čas i peníze v průběhu realizace projektů.

Tomáš Šebesta

Své marketingové zkušenosti získal v různých oborech a organizačních strukturách – od neziskových organizací, přes startupy až po nadnárodní korporace. Jeho styl řízení lidí je odvozen od týmové role v bývalé sportovní kariéře. Nyní pracuje ve společnosti Outdoor Concept jako ředitel marketingu a Ecommerce.

Společnost Outdoor Concept dále roste v oblasti ecommerce a důkazem toho je spuštění 3 nových e-shopů v tomto roce. Tomáš Šebesta spolu s dalšími kolegy v marketingovém týmu oceňuje především jednotnost rámce měření a jeho pečlivou a průběžnou dokumentaci.

K tomuto dodává: 

V mojí roli je důležité monitorovat jednoduše a přesně výkon našeho marketingu. To by nebylo možné bez plného zdokumentování a sladění měření napříč řadou digitálních a ecommerce projektů, které vznikaly v různých časech a pod různými dodavateli. Díky tomu se na data můžeme spolehnout a v nastaveném frameworku implementovat na nové platformy.

Outsourcing analytický služeb, který u nás společnost Outdoor Concept realizuje, jí umožňuje růst v klíčových aktivitách a zároveň zajistit odbornost z oblasti marketingových technologií a analytiky při tvorbě microsite, úpravách funkcí webu i tvorbě omnichannel strategií.

Veronika Růžičková Pretlová (retail marketing manager společnosti) říká o spolupráci:

Nejvíc si cením nasazení týmu, který má vždy na paměti cíl aktivity, činnosti či projektu. Navíc veškeré realizace vzhledem k cíli i zpětně verifikuje.”

Veronika Růžičková Pretlová

Veronika získala zkušenosti jako specialistka plánování výroby mezi divizemi firmy Panasonic, podílela se na metodických úpravách vzdělávacích materiálů a jako členka corporate PR byla zodpovědná za online komunikaci a propagaci značky. Nyní pracuje v Outdoor Concept jako omnichanel marketing managerka pro retail. A miluje paraglide.

U společnosti Outdoor Concept spolupracujeme nejen na strategických a taktických projektech, ale usnadňujeme díky našim reportům a vizualizacím operativní činnosti, které s provozem ecommerce souvisí. Dobrým příkladem je například spolupráce s obsahovým týmem pod vedením Evy Votavové, která oceňuje zajištění odborného dohledu při jednání s dodavateli a nastavení jednoduchého nástroje na získání potřebných dat pro analýzy. Podařilo se nám dát dohromady klíčové procesy, které pomáhají s odhalením nedostupných stránek, nedostupných produktů či nesprávných výsledků vyhledávání v reálném čase. Díky pravidelné kontrole kvality vstupních stránek jsme schopni reagovat na změny ve vyhledávání i v kampaních.

Vedoucí e-shopu Petr Špulák a jeho tým centra podpory zákazníků hodnotí spolupráci takto: 

Nejvíce si vážím schopnosti rychle reagovat a přizpůsobovat se našim požadavkům, přesto se držet záměru a cíle. Klíčová pro rozvoj mého týmu jsou i pravidelná školení na práci s analytickými nástroji jako jsou Google Analytics 4, Google Analytics, Google Tag Manager či Google Data Studio. Díky spolupráci s Digitálními architekty se podařilo smysluplně rozhýbat i dlouho odkládané úpravy na webech.

Petr Špulák

Petr Špulák patří mezi nejdůležitější lidi v Ecommerce týmu, kde vede e-shopy po technické stránce a má pod palcem tým centra podpory zákazníků.

Takhle vypadá spolupráce s klientem dnes – po tom, co ušel obrovský kus cesty k analytické vyspělosti. Jak to ale vše vypadalo na začátku?

O Outdoor Concept a jejich businessu

Outdoor Concept a. s. se věnuje distribuci outdoorových značek Hannah, Rafiki, KEEN, Smartwool, Osprey, Garmont, Julbo a jiné. Realizuje také výrobu a vývoj produktů vlastních značek Hannah a Rafiki, které jsou distribuovány do celého světa. Zároveň je také klíčovým hráčem na poli outdoorového retailu. Pod značkou Rock Point provozuje v České republice desítky prodejen a eshop rockpoint.cz, Rock Point také zajišťuje provoz značkových prodejen Hannah a KEEN včetně jejich eshopů. V polovině roku 2019 začala společnost hledat nového dodavatele analytický služeb, který by byl flexibilní, profesionální a uměl vyhovět specifickým požadavkům. Nabídka Digitální architektů se potkala s potřebami klienta a spolupráce mohla začít.

Potřeby klienta

V prvotní chvíli si potřeboval klient udělat pořádek v datech sbíraných na jednotlivých webech a jejich konzistentnosti. Následně bylo potřeba nastavení a měření zdokonalit natolik, aby umožnilo flexibilně reagovat na úpravy na webu a vyhodnocovat prováděné A/B testy úprav na webu i v jednotlivých kampaních.

Řešení

Po úvodním implementačním projektu, který zahrnoval audit webové analytiky, jsme odhalili jednotlivé oblasti, kde by bylo možné analytiku jednotlivých webů společnosti posunout. Ty jsme ve spolupráci s interním marketingovým týmem a vývojáři zprioritizovali a postupně začali odbavovat.

Klíčové bylo také vhodně uspořádat účty, zajistit přístupy pro klíčové lidi a nastavit schvalovací proces nad úpravami měření v Google Tag Manageru a úpravami na webu. Došlo k rozvoji a unifikaci datové vrstvy a customizovaných prvků měření, jako jsou události, cíle či vlastní dimenze.

Výsledky

Díky námi realizovaným řešením má nejen marketingový tým společnosti Outdoor Concept, ale i další zapojené reklamní a mediální agentury, daleko lepší přehled o tom, jak se vyvíjejí tržby v digitálu a co skutečně zákazníci nakupují. Tato data jim umožňují přesněji řídit a budovat omnichannel marketing společnosti.

Klíčové také bylo postavit měření do role, kdy se na něj všichni mohou spolehnout. I díky tomu vznikly pravidelné garanční meetingy, kde se prochází více než 100 bodů a kontroluje se správné fungování měření. Značná část bodů se pak kontroluje denně pomocí automatizovaných nástrojů a o případných výpadcích jsou klíčové osoby informovány okamžitě.

Díky spolupráci s agenturami došlo k nastavení jednotného přístupu značení kampaní, hodnocení kampaní, návštěvnosti i kvality stránek.

Navazující pokročilé projekty

Na výše uvedené úspěchy jsme navázali dalšími pokročilejšími projekty. Podařilo se nám realizovat propojení dat z interního ERP systému a marketingových nástrojů. Díky tomuto řešení se již nevytváří manuální reporty pro plánování, manažerské rozhodování a komunikaci s dodavateli. Takto získaná data umožnila otevřít nové, do té doby nemožné, pohledy na samotný business. 

Jedním z takových pohledů je například párování kampaňových nákladů na konkrétní značky produktů, které bylo možné díky vhodně zvolené UTM strategii značení odkazů, kvalitě dat v Google Analytics a stahování nákladových dat z marketingových systémů.

Dalším pohledem je potom sledování vývoje chování zákazníků v zákaznickém klubu s ohledem na strukturu nákupního košíku, tedy typů (kalhoty, bundy, boty apod.) a značek nakupovaného zboží. Dle těchto údajů je možné vhodně volit skladbu zboží e-shopu i fyzických poboček a ušetřit tak nemalé prostředky za skladování. 

V rámci realizování omnichannel prodejní strategie dochází též k propojování dat z interaktivních kiosků umístěných na pobočkách a v pilotní fázi je i práce s průchody poboček.

Dodává omnichannel manažerka Veronika Růžičková Pretlová.

Nyní patří společnost Outdoor Concept mezi naše klíčové klienty a celý náš tým je hrdý na to, že se staráme se o celou analytiku, konverzní remarketingové kódy a značky na všech webech společnosti.

A jak je na tom vaše firma?

Marketing meter
změřte si vyspělost vaší firmy
Změřit firmu
Přejít nahoru
Scroll to Top