Nastavení seskupení obsahu (content grouping) v Google Analytics 4

Pokud jste letos začali přecházet na GA4, zjistili jste, že některé funkce v reportech, na které jste byly zvyklí v GA3, zatím v GA4 nejsou. Některé tyto funkce znesnadňují analýzu dat a způsobují vrásky nejednomu specialistovi. Jedná se například o možnost vyloučení parametrů z URL či nastavení Seskupení obsahu (Content Groupingu). Některá nastavení je možná realizovat i bez toho, aniž by byly oficiálně popsány v dokumentaci. A právě tak tomu je u seskupení obsahu.

K čemu je seskupení obsahu?

Seskupení obsahu pomáhá především u webů:

  • S rozsáhlou sekcí článků/blogem v jejich kategorizaci dle témat
  • S rozsáhlým katalogem produktů v jejich kategorizace dle kategorií, pohlaví, sezón
  • S množstvím různých typů stránek (homepage, košík, kategorie, detail, blog, článek apod.) tzv. pageType v rozdělením stránek dle typu

V datech je pak možné vidět agregované metriky pro danou skupinu stránek a není nutné vytvářet složité filtry přes regulární výrazy k získání agregovaných čísel pro danou kategorii zboží či například návštěvnost blogových článků na téma cestování.

Především obsahovým specialistům usnadní toto nastavení práci a umožní získat zajímavé insighty o interakcích uživatelů s jednotlivými sekcemi stránek.

Jak nastavit seskupení obsahu v Google Analytics 4?

Seskupení obsahu zatím není oficiálně popsáno v dokumentaci jako funkce GA4, ale už nyní je možné některá data do reportů dostat.

V reportu Engagement – Pages and Screens je v rozbalovací nabídce možné najít položku Content Group. 

V české verzi rozhraní se jedná o Zapojení – Stránky a obrazovky a Skupina obsahu.

Standardně zde uvidíte pouze hodnotu (not set).

Pokud chcete tuto hodnotu změnit je nutné v rámci implementace GA4 nastavit Field to Set (Pole k nastavení) content_group v Configuration tagu GA4 (GA4 konfigurace) na příslušnou hodnotu z datové vrstvy.

Aktuálně je “podporována” pouze jedno seskupení právě v parametru content_group.

Pokud berete svou analytiku vážně, máte již nějakou content group poslanou do datové vrstvy – nejčastěji právě pageType, kategorii produktu či blogu, nebo například štítky stránek.

Tuto hodnotu pak jednoduše vložíte do parametru a máte hotovo. 

Pokud nemáte hodnotu v datové vrstvě, je možné využít lookup či regex tabulku či vlastní JavaScript a pravidla vytvořit přímo v Google Tag Manageru, např. dle struktury URL.

Následně doporučujeme tuto hodnotu vytáhnout i do vlastní dimenze v Rozsahu událostu (scope – Event) v GA4 reportech. Bez ohledu na podporu ze strany aktuálního rozhraní ji tak budeme moci použít i v dalších reportech či Looker Studiu.

Testování a omezení

Výše uvedený parametr content_group není zatím oficiálně zdokumentován v GA4 dokumentaci, jeho použití tedy realizuje na vlastní riziko. Neneseme žádnou odpovědnost za nastavení, která provedete.

Pokud content_group pošlete v rámci page_view eventu, automaticky se objeví ve výše uvedeném reportu Engagement – Pages and Screens. Pokud ho chcete použít jinde, musíte vytvořit vlastní dimenzi.

Není jasné, kolik content_groups budou GA4 oficiálně podporovat v hierarchické struktuře. Vy můžete ovšem již nyní posílat například content_group_2,… _3 apod. a pracovat s nimi v reportech díky vlastním dimenzím.

Postup byl otestován na několika webech a převzat z https://www.analyticsboosters.com/google-analytics/ga4-how-to-create-content-groups/

Přejít nahoru
Scroll to Top