Implementace měření

Vše začíná auditem webové analytiky, případně samotným implementačním projektem. Podle měřící strategie provádíme nastavení měřících nástrojů pro sběr dat, jejich reporting a vizualizaci.

Ve spolupráci s klientem vycházíme z logiky přístupu STDC rámce a vlastní marketingové metodiky. Naši metodiku aktualizujeme dle případových studií a doporučení přímo od společnosti Google, jejíž nástroje využíváme.

Naše aktivity směřují ke smysluplnému pojetí marketingu našich klientů založeného na datech, tedy k takzvanému data-driven marketingu. Cílem naší práce je ukázat důležitost digitální analytiky pro rozvoj byznysu našich klientů. Pro každého, kdo má webovou stránku, tvoří digitální marketing chtě nechtě součást jeho obchodu a má tedy smysl řešit digitální analytiku.

Správa značek, tedy tag management

S příchodem množství online služeb, nástrojů, srovnávačů a reklamních sítí, se vyrojilo i množství kódů a skriptů (tzv. značek), které je nutné pro správnou funkčnost do webových stránek vkládat (mezi známější patří Facebook Pixel, sledování konverzí AdWords či Sklik, různé chatovací služby, nahrávací nástroje, nástroje pro tvorbu publik a person, další skripty v podobě různých listenerů, A/B testů či SEO vychytávek apod.).

Pro jejich správnou funkčnost bylo nutné využít práce programátora, nyní můžete vše spravovat prostřednictvím na to určených nástrojů – správců značek – jako je Google Tag Manager. Nespornou výhodou je, že značky lze upravovat nezávisle na verzi webu. Do webové stránky se kód správce značek vloží pouze jednou a veškeré změny se pak provádějí v administrátorském rozhraní. Z pohledu vývoje tak může existovat web v jiné verzi než je správce značek. Web bude tedy ve verzi například 3.1, ale verze kódu ve správci značek může být například 6.0. To by při běžném systému vývoje nebylo možné a novými značkami by vám vždy vznikala nová produkční verze webu či aplikace.

Referenční projekt

Sjednotili jsme webovou analytiku napříč webovými projekty klienta a dostali jí do kondice jako nikdy předtím. Zavedli jsme metodiku měření a komplexní dokumentaci umožňující snadný další rozvoj.

Více o projektu >


V rámci skupiny Outdoor Concept jsme dokončili implementaci měření dvou nových českých e-shopů pro značky Hannah, Rafiki a jednoho mezinárodního – pro značku KEEN

Více o projektu >

Přejít nahoru