Facebook Ads

Facebook Ads – Facebook business manager je reklamní platforma společnosti, která vám umožňuje vytvářet a upravovat reklamy pro sociální sítě, které spadají pod společnost Meta – Facebook, Instagram, Messenger. Vzhledem k obrovskému počtu uživatelů této sítě, patří reklamy na Facebooku mezi nejefektivnější formy online reklamy ze všech sociálních sítí.

Proč Facebook Ads používat

Uživatelé Facebooku nechodí na platformu primárně za účelem nákupu, z čehož můžou při tvorbě reklam benefitovat i inzerenti, kteří mají za cíl dostat svojí značku nebo produkt do povědomí. K tomu lze využít toho, že Facebook sbírá o svých uživatelích velké množství dat – jejich zájmy, demografické údaje, životní styl a mnoho dalších. Toto pomáhá inzerentům správně a efektivně cílit reklamy za přijatelnou cenu.

Existují další možnosti, pomocí kterých lze na uživatele cílit. Lze donastavit takzvané remarketingové či konverzní značky, které cílí na uživatele po návštěvě webu či splnění daného předem nastaveného cíle. Jaký cíl nastavíte, je pouze na vás. Může to být nákup, stažení souboru či např. přečtení blogového článku.

Jak pracovat s Facebook Ads

Facebook nabízí různé možnosti ať už ve formě reklamy nebo jejím placení. Formáty, které Facebook podporuje jsou různé, jak je zmíněno výše, reklamy přes Facebook Ads se nedělají pouze na Facebook, ale využívá se také Instagram, Messenger a Audience network. Formáty, které lze zvolit je od jednoduchého obrázku, po carousel, video či one page reklamu.

Platbu za reklamy lze nastavit například na PPC (pay per click), kdy inzerent platí za to, kdy uživatel proklikne odkaz z reklamy, který odkazuje na web – článek, produkt.. nebo lze nastavit reklamu na PPV (pay per view), kdy platí v momentě, kdy uživatel reklamu vidí.

Přejít nahoru
Scroll to Top