STDC rámec – obsah, marketing, měření

Ve světě existuje množství marketingových nástrojů, marketingových postupů, marketingový rámců a pouček. Po dlouhém výběru, testování a zkoušení, jsme v Digitálních architektech dali zelenou STDC marketingovému rámci jako základnímu nástroji, který používáme pro práci s klienty. V článku se dozvíte, proč jsme se tak rozhodli a co vůbec STDC rámec přináší do marketingu společnosti.

Aktualizováno 15.4.2018: V našem novém příspěvku se naučíte, jak naplánovat marketingovou strategii v STDC rámci. Příspěvek obsahuje i pracovní listy, která vám se vším pomůžou.

STDC marketingový rámec? Cože? PROČ?

STDC marketingový rámec představil světu světový guru digitálního marketingu a především digitální analýzy Avinash Kaushik. Prostřednictvím Marketing festivalu probublal i do českého marketingového rybníčku a je používán českými agenturami i freelancery pro přípravu kampaní či vymýšlení marketingových strategií. V Digitálních architektech jsme ke všemu přistoupili trochu jinak a z STDC marketingového rámce udělali středobod naší komunikace s klientem, plánování a exekuce jeho marketingových strategií.

Hlavními motivátory pro toto rozhodnutí byla celková logika rámce, jeho až krásná jednoduchost ale zároveň ucelenost, kterou do marketingu společnosti vnáší. Nejvíce na něm milujeme fakt, že ihned po úvodním školení, které lze provést i řádově za 1 – 2 hodiny, začínají klienti ihned přemýšlet o svém marketingu jinak. Vzniká mnoho nových nápadů na kampaně a obsah, no prostě takových těch aha momentů, které musíte milovat.

Rámec umožňuje na základě obchodních cílů vytvořit marketingové strategie a marketingové cíle a převést je do akce a konkrétních kampaní. Velký důraz je kladen i na to, jak je pomocí webové analytiky vyhodnocovat.

CO tedy přesně dělá STDC marketingový rámec?

STDC rámec segmentuje zákazníky na základě vztahu k vašemu produktu či službě. Lze říci, že je člení do tzv. fází nákupního procesu. Pro tyto fáze používá anglická označení See (vidět), Think (myslet), Do (dělat) a Care (pečovat). Zákazníci v jednotlivých fázích se liší dle vztahu k vašemu produktu a především svými obchodními úmysly (tedy zda chtějí či nechtějí vaše řešení koupit). To poskytuje úplně jiný pohled na vaše zákazníky, než na jaký jste byli doposud zvyklí. Již od prvních chvil, kdy začnete v rámci STDC o marketingu vaší společnosti a vašich zákaznících přemýšlet, otevřou se vám cesty a nápady pro nové marketingové aktivity, které by vás dříve nenapadli. Možná zjistíte, že jsou zákazníci, které jste úplně ignorovali nebo kanály, které jste vůbec nevyužili. Vše se zde točí kolem obsahu, marketingu a měření a na tyto složky se detailně podíváme.

Rámec lze použít pro celý marketing společnosti, nejen pro digitální marketing.

Supr, ale JAK to uvedu do praxe?

Ideální je nejprve pochopit, jak rámec funguje. K tomu můžete využít hojné elektronické zdroje nebo se domluvit s někým, kdo má již s implementací rámce zkušenosti ;-). V případě spolupráce s námi si nejprve projdeme nezávaznou úvodní konzultací, kde se seznámíme s vaším podnikáním a vy s naší práci. Na tuto konzultaci může ihned navazovat školení o celém STDC rámci. Účast na tomto školení je klíčová pro všechny, kdo mají do marketingu pravomoc mluvit i kdo realizují samotné kampaně. Jednoduše řečeno tedy dle struktury vaší společnosti od ředitele, přes marketingového a obchodního ředitele, až po posledního PPC či facebook správce všichni. Samozřejmě druhou možností je účast pouze ředitelů, kteří pak své týmy sami zaškolí.

Pro začátek práce s rámcem máme připraveny speciální pracovní listy v českém jazyce, které vám pomohou s plánováním STDC rámce i jeho jednotlivých klíčových součástí jako je např. měřící strategieplány kampaní, či komunikační plán.

Aktualizováno 15.4.2018: V našem novém příspěvku se naučíte, jak naplánovat marketingovou strategii v STDC rámci. Příspěvek obsahuje i výše zmíněné pracovní listy, která vám se vším pomůžou.

Formulář MĚŘÍCÍ STRATEGIE zdarma. Vzhledem k tomu, že měřící strategii považujeme za naprosto klíčový nástroj pro veškerý marketing bez ohledu na to zda používáte STDC či nikoliv. Nabízíme vám formulář pro její sestavení zcela zdarma.

Tyto části STDC rámce vám následně umožní smysluplně řídit váš marketing a nasměřovat ho k vytyčeným cílům. Důraz je kladen na daty podloženém vyhodnocování marketingových aktivit. Umožní vám z cílů a strategií odvodit konkrétní marketingové aktivity, které vám jistě nebudou neznámé: kampaně a profily na sociálních sítích, PPC kampaně, informační emaily, webové stránky, blogové příspěvky, videa apod.

Přejít nahoru
Scroll to Top