Ochrana soukromí a ochrana dat

V digitálním věku, kde data představují palčivý zdroj pro inovace a rozhodování, ochrana soukromí a osobních údajů se stala klíčovým bodem zájmu pro jednotlivce, firmy i regulační orgány. S narůstajícími obavami týkajícími se ochrany dat a v reakci na tyto obavy byla zavedena nařízení jako GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) v Evropské unii a CCPA (Zákon o ochraně soukromí spotřebitelů v Kalifornii) v USA.

GDPR, představující rozsáhlý soubor pravidel upravujících způsob sběru, uchovávání a zpracování osobních dat, se stal vzorem pro mnohé další legislativní snahy po celém světě. Jeho cílem je zajistit, aby jednotlivci měli kontrolu nad svými osobními údaji a aby organizace, které tyto údaje sbírají, je zpracovávaly transparentně, bezpečně a s respektem k soukromí jednotlivců.

Podobně i CCPA v Kalifornii se zaměřuje na ochranu osobních dat spotřebitelů a poskytuje jim právo vědět, jaké informace se o nich shromažďují, a také právo odmítnout prodej svých osobních dat třetím stranám.

S narůstajícím důrazem na dodržování těchto nařízení vstupují firmy do éry, kde se sběr a využití dat pro analytiku musí konat v souladu s pevnými pravidly a etickými standardy. Toto se netýká pouze velkých korporací, ale i menších firem a startupů, které se musejí zaměřit na implementaci předpisů souvisejících s ochranou dat.

Analytika dat hraje stále důležitější roli ve strategiích firem, a proto je klíčové, aby byla prováděna s respektem k soukromí a v souladu s předpisy. To vyžaduje nejen dodržování zákonů a nařízení, ale také investice do technologií a procesů, které umožňují transparentní správu a ochranu dat.

Firmy, které chápou důležitost dodržování předpisů týkajících se ochrany dat, mohou získat nejen důvěru zákazníků a uživatelů, ale také se vyvarovat vysokých pokut spojených s porušením těchto nařízení. Vedle toho mohou poskytnout lepší ochranu dat a zlepšit svou pověst jako společnosti, která dbá na soukromí svých uživatelů.

V kontextu rostoucích obav o soukromí a s přihlédnutím k narůstajícímu množství nařízení, jež se týkají ochrany dat, je klíčové, aby firmy a organizace nejen dodržovaly tyto předpisy, ale také je vnímaly jako příležitost pro posílení důvěry zákazníků a pro rozvoj svých firemních strategií založených na transparentním a odpovědném zpracování dat.

Ochrana soukromí a ochrana dat se staly nezbytnými součástmi moderního obchodního prostředí. Firmy, které tomuto tématu věnují patřičnou pozornost a jednají v souladu s předpisy, budou mít lepší pozici pro udržení důvěry uživatelů a budou lépe vybaveny k úspěchu v dynamickém světě digitálních inovací a analytiky dat.

Pohled webové analytiky

Z pohledu webové analytiky je důležité si připomenout důležitost, která zde vyplývá. Tedy skutečnost, kterou stále některé firmy a e-shopy zcela ignorují, a to nutnost Cookie lišty

Tato povinnost vstoupila v platnost již začátkem roku 2022, a i přesto se stále najdou weby a e-shopy, které lištou buďto nedisponují nebo nerespektují nesouhlasy svých návštěvníků.

Z pohledu samotné implementace a napojení je nutné vyčkat až na případný souhlas uživatele a teprve poté začít posílat data do analytických nástrojů. Do doby než získáme souhlas je možné měřit pouze základní metriky. Například fakt, že někdo přišel na web. Pakliže souhlas nemáme, není možné měřit ID uživatele a další citlivá data, která by mohla uživatele propojit s jeho chováním. 

Dalším problémem takového měření je napojení na reklamní konverze Google Ads, Facebook Ads, případně TikTok a další. Nelze posílat reklamní konverze a následně zobrazovat reklamu uživateli, který nedal souhlas s marketingovými cookies. 

Firmy, které tato pravidla a nařízení ignorují se vystavují riziku likvidačních pokut.

Co když na webu nemám implementované měření?

I v případě, že nemáte implementované žádné měření na webu a data jinak nesbíráte, implementujte cookie lištu, a to z následujících důvodů:

  1. Web/e-shop vypadá mnohem důvěryhodněji, když má cookie lištu.
  2. Cookie lišta není pouze o souhlasu či nesouhlasu se sběrem dat, ale také o samotné ochraně osobních údajů. Pro e-shopy je to tedy povinnost bez ohledu na to, zda data měří do analytických nástrojů nebo ne.
  3. Vyvarujete se tak případným soudním sporům a složitému dokazování o neexistenci měření. Pokuty mohou být skutečně likvidační
  4. Implementace Cookie lišty zabere šikovnému vývojáři cca 30 minut, maximálně 1 hodinu. Nejde tedy o vysoké výdaje.
  5. Cookie lištu, které splňuje veškerou legislativu lze pořídit i ve verzi zdarma. 
  6. Dle platných předpisů nesmíte uživateli, který nedal souhlas zpřístupnit ani instruktážní video z YouTube.

Máte k GDPR či cookies další dotazy? Chtěli byste s nastavením cookie lišty pomoci? Neváhejte nás kontaktovat, obratem s Vámi domluvíme vše potřebné a najdeme správné řešení k Vašemu problému!

Přejít nahoru