Vizualizace: Chřipka jako příčina úmrtí v ČR 2000-2018

Bohužel i méně přijemná data je potřeba vizualizovat a my tak navazujeme na náš předchozí článek Vizualizace vývoj COVID-19 v Česku v PowerBI.

V článku naleznete vizualizaci založenou na datech Českého statistického úřadu o příčinnách úmrtí v ČR. Připravujeme vizualizaci rozsáhlejšího datasetu.

Vizualizace chřipka jako příčina úmrtí:

https://datastudio.google.com/open/1T46DJ9LW_UdyiaBL-jIJ3_sobN__VXSC

Přejít nahoru