Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr@coi.cz, http://adr.coi.cz
 
Lze též využít online platformu zřízenou Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/