Měření SPA – single page application

Pokud je vaše webová stránka postavená na Angular.js, Node.js či jiném JavaScriptovém řešení, kdy po navigaci uživatele nedochází k přenačtení celé stránky, je nutné i pro měření dat do webové analytiky i do retargetingových kódu do reklamních systému přistupovat k problematice odlišně. Měřícímu kódu totiž nemusí být jasné, jaké části aplikace brát jako vlastní stránky a jaké nikoli. 

Bavíme se tedy o měření tzv. Single Page Application (SPA).

Především pro nástroje, jako jsou Google Analytics, je nutné implementovat měření tzv. virtuálních pageviews, které nesou informace odpovídající přenačtení stránky v případě “statického HTML”. Moderní analytické systémy již od měření Pageviews (tedy tzv. Načtení stránek v prohlížeči) upouštějí, ale i tak je podle nás tyto události ponechat a měřit do analytických systémů. Nemusí se nutně jmenovat PageViews, ale je vhodné tyto interakce měřit. 

Pokud virtuální pageviews nebudete měřit, přicházíte o velký vzorek informací, může docházet k nečekané expiraci sessions. Co to znamená? Vaše data pak mohou vypadat tak, že se načte stránka dlouho se nic neděje a následně se pošle např. pouze transakce či nějaká finální interakce v aplikaci, kterou měříme. Přitom uživatel je na stránce aktivní a dělá množství interakcí, jejichž znalost je pro vás hodnotná. Tato data ale v systému nemáte, protože základní měřící kódy bez nastavení na míru nejsou schopné tyto interakce změřit.

U klientů, kde jsme nastavovali měření Single Page Aplikací, se ukázalo, že z webu či aplikace lze získat až 5x více informací. To znamená, že mnoho obchodně a marketingově hodnotných informací nebylo změřeno.

Pokud začnete měřit ve vaší SPA i další interakce a případně virtuální pageviews můžete lépe segmentovat aktivní uživatele dle typů interakce a na tyto segmenty cílit klíčová marketingová sdělení.

Rozjíždíte nový SPA web nebo máte aktivní aplikaci, kterou chcete řádně měřit? Dejte nám vědět a my se o postaráme o perfektní nastavení analytiky.

Přejít nahoru