Validátor certifikátů

Každý certifikát vydán Digitálními architekty má vlastní speciální kód, kterým lze prokázat pravost. Kód lze ověřit ve validátoru níže.