Co obsahuje marketingová strategie?

Ať už jste na trhu B2C, kde komunikujete ke spotřebitelů, či na B2B trhu, kde mluvíte přímo k vašim obchodním partnerům, či na trhu práce, kde uplaťnujete postupy HR marketingu, základ je vždy stejný, potřebujete smysluplnou marketingovou strategii, prostě určitý bojový plán či výkres, podle kterého budete váš marketing budovat. Pokud nic takového nemáte, je to jako stavět dům v bažině, možná se vám to povede, ale dřív nebo později vám spadne na hlavu a vaše investice bude zmařená.

Jaká je doporučená struktura marketingové strategie?

Univerzální kuchařka na marketingovou strategii neexistuje.

V Digitálních architektech ale věříme, že smysluplná marketingová strategie obsahuje v závislosti na oboru následující pilíře:
– definici značky – proč, moje mise, vize, co je moje značka, jak chci být vnímán
– anatomii značky – detailní definice toho, jak značka působí na moje zákazníky
– definici publika a zákazníků – obecná publika i konkrétní marketingové persony
– definice zákaznických scénářů – odkud lidi chodí a jak vypadá jejich cesta
– návrh obsahové strategie – o čem psát pro jednotlivá publika a rámcový komunikační plán
– definice produtků a služeb, které zákazníkům nabízím – především s ohledem na unikátní nabídku pro vaše zákazníky
– nezbytnou součástí je i SWOT analýza popisující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby nejen s ohledem na marketing
– návrh měřící strategie – mikro konverze, makro konverze, co měřit, analyzovat a hodnotit, abych mohl strategii považovat za úspěšnou, jednoduše tedy, cíle, KPIs, metriky, kde a jak je získat
– marketingový rozpočet – návrh investic do marketingu, finanční, lidské a to s ohledem na skutečnou práci i útratu v peněženkách reklamních sítí
– definici používaných marketingových kanálů – jakými kanály disponuji, kdo se o ně stará
– návrh pilotních kampaní pro PPC, display reklamu, video reklamu a remarketing – především postup a cíle ne vizuály a texty

Doplňkově pak zahrujeme primárně jako zdroj dat:
– zhodnocení současného stavu s ohledem na obsah, marketing, měření, investované zdroje a uskutečněné výsledky
– analýza kličových slov
– analýza konkurence
– historická data webové analytiky – úvodní audit a základní analýzy
– historická data reklamních kampaní
– historická data o zákaznících – zákaznická analytika

Přístup, který využíváme k tvorbě strategie je založen na STDC rámci od Avinashe Kaushika a naší praxi s klienty.
Následně jsem schopni nabídnout pomoc s řízením kampaně, kdy jsme schopni koordinovat aktivity uvedené ve strategii.

Klíčové je si uvědomit, že marketingová strategie není statická věc, tím, že začnete smysluplně marketingově pracovat se svými zákazníky, začnou se vám zpřesňovat jejich profil, budete umět lépe řídit svůj obsahový marketing, zpřesňovat měření apod. Z marketingové strategie se tak stává živý dokument, který používáte k plánování vašich aktivit.

Jak je příprava marketingové strategie náročná?

Časová náročnost přípravy smysluplné marketingové strategie:
– přibližně 9 hodin společných schůzek
– přibližně 8 hodin práce konzultanta a analytika na sběru dat a verifikaci tvrzení
– přibližně 5 hodin práce na finalizaci výstupů
– přibližně 5 hodin další komunikace, předávací schůzka
Zhruba se tedy bavíme minimálně o 30 hodinách času.

Co získám, když budu mít marketingovou strategii?

– synergii z propojení marketingových kanálů (cross channel či dokonce omni channel marketing)
– náskok před konkurencí, která zatím v marketingu plave
– zefektivnění investic do jednotlivých marketingových kanálů

Nevíte, kde začít? Zkuste náš úvodní dotazník, který používáme v začátku naší konzultace s klientem!

Úvodní dotazník pro tvorbu smysluplné marketingové strategie

A pak nám třeba napište nebo zavolejte a pochlubte se, jak jste se s dotazníkem poprali.

Přejít nahoru
Scroll to Top