Nové funkce v Looker Studio (Google Data Studio)

Google přidal nové funkce v Looker Studio (dříve Google Data Studio), což je vizualizační nástroj. Nová funkce se týká práce s vlastními parametry. Ty vám přinášejí další možnost, jak dělat vaše přehledy ještě více interaktivní. Můžete totiž v reálném čase pracovat se vstupy uživatele, aniž byste museli upravovat samotný report. Parametry v tomto případě fungují jako proměnné, které můžete znát z programovacích jazyků.

Jak tedy na to?

Máte hned několik možností, jak s parametry v Looker Studio pracovat. Jednou z cest je přímé využití ve vlastních vypočtených polích. Jako příklad pro vás uvádíme využití parametru pro rychlý výpočet různé marže produktů.

Pro nás příklad si definujeme například 3 varianty marže produktu. 10 %, 30 % a 50 %. Jako zdroj použijeme data z demo účtu Google Analytics. Nejprve si upravíme náš zdroj. Nově máte kromě možnosti přidat pole (add a field), také možnost přidání parametru (add a parameter). Vytvoříme si tedy nový parametr.

Ukázka nové funkce v Looker studio

První varianta

Nejprve si pojmenujeme náš nový parametr, např. “Margin_variant”. Pro náš příklad vybereme typ number a variantu “list of values”. Přidáme všechny tři varianty naší marže. Jelikož budeme s parametrem pracovat v budoucím výpočtu, volíme desetinná čísla a procentuální hodnoty dáme pouze do zobrazeného názvu. Nakonec vybereme výchozí hodnotu parametru, v našem případě 10%. Náš nový parametr nakonec uložíme.

Druhá varianta

Teď je na čase tento parametr využít v některém vlastním vypočteném poli. Pro jednoduchost jsme se rozhodli pro jednoduchý výpočet, kdy jen násobíme revenue vybranou marží. Naše nové pole, “margin_calculation”  pak vypadá takto:

Ukázka nové funkce v Looker studio

Třetí varianta

Nakonec je potřeba využít náš nový parametr v reportu. Náš ukázkový report obsahuje jednoduchou tabulku “product category”, kde vidíme “product revenue” a naše nové pole “margin_calculation”. K tabulce ještě přidáme jednoduchou filtraci, ve které jako “control field” využijeme právě náš nový parametr. Uživatel si pak může jednoduše vybrat jakou hodnotu parametru zvolí, aby viděl, jak se na základě toho mění výsledná marže u jednotlivých kategorií produktu. Looker Studio si následně dosadí tuto hodnotu do výpočtu, ve kterém je parametr použitý.

Ukázka nové funkce v Looker studio

Ukázkový report pak může vypadat takto:

Ukázkový report: nové funkce v Looker Studio

Tento příklad berte jako ilustrační, jsme si vědomi toho, že se nejedná zrovna o použitelný postup, ale pro demonstraci nám přišel nejlépe pochopitelný. Parametry mají samozřejmě ještě mnoho dalších možností využití a o nich vám rádi něco povíme v některém z dalších článků.

Určitě sledujte náš blog! Pokud se objeví další nové funkce v Looker Studio, určitě vás ihned informujeme.

Přejít nahoru