Rychlost webu – metriky a hodnoty

Často používané metriky a jejich doporučené hodnoty.

First Paint (FP)
First paint ukazuje čas, kdy prohlížeč vykreslil první barvu na obrazovku. Do této barvy se nepočítá defaultní barva pozadí, ale zahrnuje nedefaultní barvu pozadí. Pro pochopení můžeme first paint považovat jako čas kdy problížeč vykreslil první pixel na obrazovku.

First Contentful Paint (FCP)
First contentful paint ukazuje čas, kdy prohlížeč vykreslí na obrazovku první text / obrázek / vektorovou grafiku. 

Podle zdroje httpachrive zpracovávající světová data k 1.4.2020:
Median desktop: 2,2s
Median mobile: 5,7s

First Meaningful Paint (FMP)
First meaningful paint ukazuje čas kdy prohlížeč vykreslí obsah který uživatele zajímá. Tato definice je pro strojové zpracování velice vágní, jelikož velice závisí na konkrétní stránce. Často ve strojovém zpracování používáme FMP jako s okamžik vykreslení největší změny v rozložení stránky.

First paint, First meaningful paint, First contentful paint 
Pro velké zjednodušení můžeme považovat tyto proměnné za totožné.

DOM ContentLoaded
The DOMContentLoaded ukazuje čas kdy prohlížeč nahraje kompletní HTML dokument a jeho rozložení. Nečeká se zde na nahrání stylů obrázků atd.

Podle zdroje httpachrive k 1.4.2020
Median desktop: 2,8s
Median mobile: 7,4s

Onload
Zjednodušeně řečeno Onload ukazuje čas kdy prohlížeč dokončí načítání. 

Podle zdroje httpachrive k 1.4.2020
Median desktop: 6,5s
Median mobile: 19,6s

First Input Delay (FID)
First input delay ukazuje čas od doby kdy uživatel udělá interakci se stránkou (klikne na tlačítko/link atd.) do doby kdy je prohlížeč schopen zareagovat na tuto akci.

Time to interactive (TTI)
Time to interactive ukazuje čas kdy začne být stránka plně interaktivní. Stránka je považována za plně interaktivní když:

  • Stránka ukazuje užitečný obsah (toto je měřeno pomocí FCP
  • Event handlers jsou použitelné pro většinu viditelných elementů
  • Stránka dokáže odpovědět na uživatelskou interakci do 50 milisekund

TTI je dostupné pouze pro mobilní zařízení.

Podle zdroje httpachrive k 1.4.2020
Median mobile: 9.3s

Largest Contentful Paint
Largest Contentful Paint ukazuje čas kdy je viditelný největší element na obrazovce prohlížeče (viewport).

First CPU Idle
First CPU idle měří jak dlouho trvá než je stránka základně interaktivní. Stránka je považována za základně interaktivní pokud:

  • Většina, ne nutně všechny, prvky na obrazovce jsou interaktivní.
  • Stránka dokáže reagovat v průměru na většinu akcí uživatele v přiměřeném čase. 

Definice je poněkud vágní podrobnější informace

Speed Index
Speed index měří jak rychle je zobrazen obsah stránky v průběhu načítání. Nejdříve vznikne video nahrávka a poté se spočítí vizuální průběh mezi snímky. Podrobnější popis

Best practice podle Think with Google – pod 3 vteřiny

Time to First Byte
Čas, než server začne reagovat na zaslaný požadavek (ping).
Best parcice podle Think with Google – do 1.3 vteřiny

Request Count (pouze mobilní web)
Počet individuálních objektů, které se na mobilní stránce ukazují
Best practice podle Think with Google – méně než 50

Page Weight Bytes (pouze mobilní web)
Celková velikost mobilní stránky
Best practice podle Think with Google – pod 500KB

Přejít nahoru