Google Cloud Functions

Cloud functions je služba Functions-as-a-Service (FaaS).  Jednoduše řečeno, napíšete funkci a pomocí triggeru jí spustíte.  Samozřejmostí je Google security na principu least privilege.

Spuštění Cloud functions probíhá pomocí: HTTP Triggers, Cloud Pub/Sub Triggers, Cloud Storage Triggers, Direct Triggers, Cloud Firestore, Analytics for Firebase, Firebase Realtime Database, Firebase Authentication

Momentálně podporované jazyky: Node.js, python, Go, Java 

Proč používáme Cloud Functions

Líbí se nám systém zaplaťte to co využijete. Jakmile se spustí funkce do 100 milisekund se spustí na serveru ve vybrané lokalitě. Jakmile funkce doběhne, prostě se vypne a nadále se nic neplatí.

Důležité je automatické scaleování funkce se nascaleuje tolikrát kolikrát je třeba aby doběhla v přiměřeném horizontu, zároveň je super že tato funkce jde omezit pokud služby které funkce využívá nestíhají nebo naráží na limity.

Zásadní výhoda je, že u Cloud Functions nemusíme absolutně řešit serverovou část.

Více informací naleznete zde.

Přejít nahoru