Google Analytics: na co klikali návštěvníci?

Ze zkušenosti z klientských projektů bývá častým dotazem při práci s webovou analytikou a hodnocením návštěvnosti webových stránek může být např. “na co klikali návštěvníci” či  “jaké interakce návštěvníci vykonali na webové stránce”?

Google Analytics tento základní přehled nabízel  v reportu “Analýza na stránce” (In-Page analytics). Tento report byl však dopočítávaný zpětně pomocí procházení webu (návaznosti stránek) a nešlo tedy ve své podstatě o mapu kliknutí či tzv. heatmapu, ale spíše o procenta interního toku navštěvnosti. Google Analytics nikdy nebyli v tomto směru dobrým nástrojem a je patrné, že Google od této funkcionality opouští, neboť vyjmul i právě report Analýza na stránce ze svého rozhraní a umístil ji pouze do rozšíření prohlížeče Chrome, které již ale dále neaktualizuje viz. https://support.google.com/analytics/answer/6047802?hl=cs

Vhodnější v tomto směru je použití nástrojů jako Smartlook, který milujeme, HotJar, který občas používáme, či pro geeky Yandex Metrica.

Jak řešit měření interakce se stránkou v Google Analytics?

Ale nezoufejte i tak můžete kliknutí i jinou interakci se stránkou v Google Analytics měřit a analyzovat. Potřebujete k tomu tzv. Měření událostí (Events).

Nastavení měření událostí nejjednodušeji nastavíte prostřednictvím Google Tag Manageru, který maximálně doporučujeme pro implementaci Google Analytics a dalších značek do stránek. Do stránek v tomto případě vkládáte pouze kód Google Tag Manageru a veškeré značky umisťujete v přehledném rozhraní přímo do kontejnerů pro jednotlivé domény.

V Google Tag Manageru následně stačí zapnout Integrované proměnné (build-in variables) a to konkrétně Click Classes, Click Element, Click ID, Click Target, Click Text a Click URL .

Následně je možné nastavit tzv. Pravidla (Triggers), kterým jste schopni zachytávat veškeré interakce uživatele stránky související s kliknutími (Click Trigger) či kliknutími na odkazy (Link Click Trigger), texty, blokové prvky, obrázky, tlačítka ke stažení apod.

Detailněji se problematice nastavení událostí v Google Analytics věnuje přímo nápověda na stránkách Google – Události https://support.google.com/analytics/answer/1033068?hl=cs

Nastavení přímo v Google Tag Manageru popisuje tato stránka nápovědy https://support.google.com/tagmanager/answer/6106716

Doporučujeme se vždy odkazovat přímo na nápovědu Googlu při nastavení čehokoliv v Google Analytics či Google Tag Manageru, které jsou udržované maximálně aktualizované pro danou verzi uživatelského rozhraní nástrojů.

Jaké události doporučujeme měřit?

S rozvojem Google Tag Manageru a především díky aktivní komunitě, která již dnes připravila množství volně použitelných skriptů, tzv. listenerům, které umožňují měření prakticky čehokoliv, od prostého kliknutí přes, scrollování stránky (tedy posun stránky), interakci s formuláři a sledování videí až po kopírování textu, je již možné měřit cokoliv.

Veškeré vaše měřící aktivity by vždy měly směřovat k vyhodnocení konkrétních cílů webu. Ty vycházejí z takzvané měřící strategie, která je přímo napojena na obchodní cíle vašeho podnikání, ideálně přímo KPIs (key performance indicators). Těmto událostem a potažmo cílům říkáme konverze. Ty lze ještě členit na mikro konverze, které pouze naznačují, že návštěvník je na správné cestě k tomu stát se zákazníkem a makro konverze, které přímo vyplývají z obchodní strategie vašeho podnikání.

Našim klientům nastavujeme především:

  • Měření odchozích odkazů
  • Měření kliknutí na odkaz
  • Měření stažení produktových listů či jiných souborů
  • Měření odeslaných formulářů
  • Měření vertikálního posunu na stránce tzv. scrollingu
  • Měření kopírování/prokliků telefonních čísel a emailů na stránce
  • Měření kliknutí na CTA tlačítka (call to action)
  • Měření konverzí pro reklamní systémy a sítě
  • a dle potřeb další měření….

Tyto události následně navážeme na cíle stránek a vyhodnocujeme buď přímo v Google Analytics či v Google Data Studiu.

Je nutné si uvědomit, že každý webový projekt či vstupní stránka kampaně jsou unikátní a vyžadují vlastní měřící strategii. I když je dnes možné měřit všechno není to úplně šťastné řešení.

Přejít nahoru