Analytika PPC kampaní

Kampaně s platbou za proklik (či obecně placené kampaně) jsou důležitou složkou marketingových aktivit v digitálním prostředí. Je to snadný způsob, jak oslovit velké množství stálých či potenciálních zákazníků. 

Proto se těmto aktivitám věnuje nejen spoustu času, ale i finančních prostředků. Dělají se ale tyto aktivity efektivně? Nejsou kampaně nastaveny tak, že na nich proděláváte? Chodí uživatelé kampaní na funkční stránky a ví, co se po nich chce? 

Stejně jako u všeho ostatního je třeba kampaně měřit – ať už jde o základní informace o zdrojích návštěvnosti, které lze zjišťovat pomocí UTM parametrů nebo o celkovou návratnost investovaných prostředků v rámci jednotlivých produktů či plnění předem stanovených marketingových cílů (všem známé ukazatele PNO, ROI či ROAS).

K analytice PPC kampaní jako takové je třeba přistupovat komplexně a dlouhodobě. Dle našeho názoru to není věc, kterou by bylo dobré přehlížet. Často se nám ukazuje, že nestranný názor od týmu, který kampaně přímo nenastavuje, může posunout výkonnost vašich kampaní na novou úroveň. 

Pokud chcete do tajů měření PPC kampaní proniknout sami, můžete se podívat na náš článek: Co všechno by měl takový správný PPC specialista znát?

A jestli se raději svěříte v této oblasti do naší péče, neváhejte nás kontaktovat.

Přejít nahoru