Audity klientských projektů

Patříte mezi zástupce z řad agentur a vývojářských studií? Pravděpodobně řešíte problémy s velkým množství dat u nespočtu projektů a následná kontrola či hlídání kvality měření jde mimo vás. 

Chcete klientům nabídnout odbornost v oblasti správného nastavení marketingových a analytických systémů jako bonus k dosavadní spolupráci? Rádi vám pomůžeme! Jako pilotní projekt je možné využít audit klientských projektů.Vstupní audit

Vstupní analýza je jednorázový audit, kde projdeme technické nastavení webu a jeho fungování. Výstupem je základní dokumentace a auditorský report, kde naleznete témata, která lze využít ke zlepšení kvality webu, přesnějšímu sběru měřených dat a rozšíření dalších úzkých míst v konverzní cestě.

Naši klienti, pouze na základě auditu, dosahují díky vyřešení největších problémů růstu tržeb i konverzí. Zkuste to i u těch vašich.

Garanční audity

Garanční audity jsou dlouhodobější aktivita vhodná pro vaše klíčové klienty. Běžně v rámci ganarce realizujeme pravidelné audity webů klientů na měsíční bázi, kde se zaměřujeme na technickou stránku webu a kvalitu dat, které se na něm měří. 

Výstup auditů slouží pro odhalování technických i měřících chyb v rámci uplynulého měsíce, které lze na základě výstupního dokumentu opravovat. Nad garančním auditem je vhodné svolat meeting lidí zodpovědných za výkon a provoz webu a rovnou určit akční kroky, které budou směřovat ke zlepšení stavu. Praxe a využití výstupů je však zcela na vás.

Alerty

Pro usnadnění dlouhodobé práce s projekty vašich klientů nabízíme nastavení upozornění přímo na míru – pro zjištění výkyvů měřených dat, které máte na webu nastaveny. Může se jednat o změny v návštěvnosti, chování uživatelů, nesplnění cílů, výkyvy v konverzích, nedostupných stránkách či chyb u produktů. Lze si pohrát i v nastavení měření výkyvů Core Web Vitals.

Upozornění lze nastavit na dané období (den, týden, měsíc), daná upozornění se posílají na e-mailovou adresu.

Přejít nahoru