Implementace UserID na webu: poznejte své uživatele

Základem úspěchu každého byznysu je znát své zákazníky. Je tedy nezbytné mít detailní a přesný pohled na chování uživatelů na vašich webových stránkách. Jedním ze způsobů, jak tohoto cíle dosáhneme, je implementace UserID.

A co že to UserID vlastně je? Je to jedinečný identifikátor zákazníka (uživatele), podle kterého se inzerent rozhodne identifikovat uživatele navštěvujícího jeho webové stránky.

V tomto článku vám chceme představit hlavní důvody, proč je UserID nezbytný, jaká je jeho optimální forma, jaké jsou základní kroky vedoucí k jeho úspěšné implementaci a v neposlední řadě si ukážeme praktické příklady. Tak pojďme na to!

Proč vlastně implementovat UserID?

Využití tohoto identifikátoru s sebou nese mnoho benefitů. Zde vám prezentujeme ty základní, které vám obecně umožní více porozumět vašim zákazníkům:

1. Sledování uživatelů napříč zařízeními

Důvod: Dnes už je absolutně běžné, že uživatelé často přistupují na webové stránky z různých zařízení – počítače, tabletu, mobilu. Bez UserID je složité sledovat, že se jedná o téhož uživatele, což může vést k roztříštěným a nepřesným datům.
Přínos: Implementace identifikátoru umožňuje spojit jednotlivé návštěvy uživatele napříč různými zařízeními do jedné kontinuální návštěvy. To poskytuje kompletní obraz o chování uživatelů.

2. Lepší personalizace a cílení

Důvod: Personalizace obsahu a cílené marketingové kampaně vyžadují přesné informace o preferencích a chování uživatelů.
Přínos: S UserID je možné vytvářet detailní profily uživatelů, což umožňuje přesnější a efektivnější personalizaci a cílení marketingových aktivit.

3. Pokročilá analýza chování

Důvod: Pro komplexní analýzu chování uživatelů je nezbytné mít možnost sledovat jejich interakce v průběhu času.
Přínos: Identifikátor umožňuje sledovat dlouhodobé trendy a chování uživatelů, což je klíčové pro strategické rozhodování a optimalizaci webu.

Optimální forma identifikátoru uživatele

Pamatujme i na vlastnosti identifikátoru uživatele, a to jsou:

1. Jedinečnost

Popis: Identifikátor musí být unikátní pro každého uživatele, aby bylo možné přesně identifikovat jednotlivé uživatele a sledovat jejich chování.
Implementace: Ideálně se používá hashovaná hodnota uživatelského identifikátoru (například e-mailu), což zajišťuje unikátnost a zároveň ochranu osobních údajů.

2. Stabilita

Popis: Identifikátor musí být stabilní v čase, aby bylo možné sledovat chování uživatelů kontinuálně bez přerušení.
Implementace: Přiřazení UserID při registraci uživatele nebo při prvním přihlášení a následné použití tohoto identifikátoru pro všechny budoucí návštěvy.

3. Bezpečnost a soukromí

Popis: Identifikátor musí být implementováno tak, aby chránilo soukromí uživatelů a splňoval všechny právní požadavky, jako je GDPR.
Implementace: Použití anonymizace a šifrování UserID a získání souhlasu uživatelů s jeho použitím.

Příklad formy identifikátoru uživatele

Shrňme si tedy základní charakteristiku idetifikátoru uživatele. Musí být unikátní, stabilní a bezpečný. Nejčastěji se používají hashované hodnoty, UUID (Universally Unique Identifier), nebo ID generovaná na serveru. Níže uvádím několik příkladů, jak může vypadat:

UUID (Universally Unique Identifier)

UUID je 128bitový identifikátor, který je téměř jistě jedinečný. Příklad UUID vypadá takto:

550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

Základní kroky k úspěšné implementaci UserID

Pokud se rozhodnete využívat identifikátor uživatele, připravili jsme pro vás základní postup k jeho efektivní implementaci:

1. Plánování a návrh

Krok: Určete, kdy a jak přiřadíte UserID uživatelům (např. při registraci, přihlášení).
Přínos: Zajištění konzistentního a jednotného přístupu k přiřazování indetifikátoru.

2. Technická implementace

Krok: Integrujte identifikátor do analytických nástrojů, jako je Google Analytics 4 nebo jiné nástroje pro webovou analytiku.
Přínos: Můžete následně sledovat a analyzovat data na základě UserID.

3. Testování a validace

Krok: Důkladně otestujte implementaci. Tím zajistíte správné přiřazení a sledování identifikátoru.
Přínos: Potvrdíte si přesnost a spolehlivost získaných dat.

4. Školení a dokumentace

Krok: Nezapomeňte proškolit tým, který bude pracovat s daty. Je potřeba jim předat informace o tom, jak využívat identifikátor pro analytiku a reporting.
Přínos: Maximálně využijete celý potenciál UserID a váš analytický tým získá hlubší porozumění této problematiky.

5. Monitorování a optimalizace

Krok: Pravidelně sledujte a vyhodnocujte efektivitu implementace identifikátoru a zároveň provádějte potřebné úpravy, a tak eliminujete potenciální chyby.
Přínos: Díky pravidelnému monitoringu a optimalizaci získáte přesnější a efektivnější proces sledování uživatelského chování.

Pokud s UserID nechcete ztrácet čas, pak nás můžete kontaktovat a my za vás vše nastavíme. Poraďte se s našimi analytiky a zjistěte, jak posunout vaše podnikání na novou úroveň za pomoci webové analytiky!

Příklad implementace UserID na webu

Implementace identifikátoru zahrnuje několik kroků od technické realizace až po integraci do analytických nástrojů. Níže uvádím ukázku, jak by mohl vypadat proces jeho implementace pomocí Google Analytics 4 a základního JavaScriptu.

1. Vytvoření a přiřazení UserID

Předpokládejme, že máte webovou stránku, kde se uživatelé přihlašují pomocí e-mailu. Při přihlášení uživatele vytvoříme jedinečný identifikátor uživatele, který použijeme pro sledování jeho aktivit.

// Příklad JavaScript kódu pro přiřazení UserID při přihlášení uživatele
function assignUserID(userEmail) {
  // Vytvoření hashované hodnoty e-mailu jako UserID (jednoduchý hashovací příklad)
  var userID = btoa(userEmail); // Base64 encoding jako příklad jednoduchého hashování
  return userID;
}

// Předpokládáme, že máme funkci getUserEmail(), která vrací e-mail přihlášeného uživatele
var userEmail = getUserEmail();
var userID = assignUserID(userEmail);

// Uložení UserID do cookies pro budoucí použití
document.cookie = "userID=" + userID + "; path=/";

// Integrace UserID do Google Analytics
gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'user_id': userID
});
2. Integrace s Google Analytics 4

Jakmile přiřadíme a uložíme identifikátor, je třeba ho integrovat do Google Analytics pro sledování aktivit.

a) Nastavení UserID v Google Analytics
 • Přihlaste se do Google Analytics a vyberte svůj účet.
 • Přejděte do sekce Správce.
 • V rámci sloupce Služba klikněte na Nastavení služby.
 • Povolte User-ID funkci a postupujte podle pokynů pro vytvoření nové zobrazení s podporou User-ID.
b) Modifikace trackovacího kódu

Ujistěte se, že trackovací kód Google Analytics obsahuje konfiguraci UserID, jak bylo uvedeno výše:

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_MEASUREMENT_ID"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 // Získání UserID z cookies
 function getCookie(name) {
  var value = "; " + document.cookie;
  var parts = value.split("; " + name + "=");
  if (parts.length == 2) return parts.pop().split(";").shift();
 }

 var userID = getCookie('userID');
 
 // Konfigurace Google Analytics s UserID
 gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'user_id': userID
 });
</script>
3. Testování a validace

Po implementaci je otestujte, zda systém správně přiřazuje a sleduje UserID. To zahrnuje:

 • Kontrolu cookies, zda obsahuje správně generované UserID.
 • Ověření v Google Analytics, zda se UserID objevují ve zprávách.
 • Zajištění, že UserID je konzistentně přiřazován napříč různými zařízeními a návštěvami.

Implementace UserID na webu vám umožní získat přesná a komplexní data o uživatelském chování. To umožňuje lepší rozhodování, personalizaci a cílení marketingových aktivit. Tímto také myslíte na své uživatele, protože jim zajišťujete ochranu soukromí. Pro úspěšné firmy je dnes webová analytika nezbytností. Začněte s námi! Pomůžeme vám vše naplánovat a implementovat přesně dle vašich potřeb.

Přejít nahoru