Import nákladů do Google Analytics 4 (GA4)

Import nákladů do Google Analytics 4 (GA4) umožňuje integrovat údaje o nákladech z různých marketingových platform přímo do vašeho účtu Google Analytics. To může být velmi užitečné pro lepší porozumění výkonu vašich marketingových kampaní a pro spojení nákladů s výkony vašich reklam. Čtěte dál a zjistíte, které kroky je potřeba podnikntou, abyste importovali náklady do GA4

Import nákladů do GA4

  1. Příprava: Jako první a nejdůležitější krok je ověření zda máte v GA4 campaign ID. Bez campaign ID nelze následně spárovat kampaně.
  2. Příprava dat: Před importem musíte mít vaše nákladová data připravena ve správném formátu. GA4 obvykle vyžaduje, aby data obsahovala minimálně následující informace: Datum, Zdroj, Médium, Jméno kampaně, ID kampaně a Náklady. Tyto data lze například získat pomocí Kebooly
  3. Nahrání souboru: Nákladová data můžete do GA4 nahrát pomocí CSV souboru. Tento soubor by měl odpovídat schématu, které jste vytvořili.
  4. Vytvoření schématu dat: V administrátorském rozhraní GA4 nastavte schéma dat, které odpovídá struktuře vašich nákladových dat. Toto zahrnuje definování názvů sloupců a typů dat.
  5. Ověření: Následně si můžete import zkontrolovat například v custom reportu.
  6. Automatizace importu: Pro pravidelné importy můžete nastavit automatizaci pomocí API Google Analytics Data Import. Toto umožňuje pravidelné a automatizované nahrávání dat.
  7. Ověření a analýza dat: Po nahrání dat se ujistěte, že jsou správně zobrazena v GA4. Poté můžete začít analyzovat náklady ve vztahu k výkonu kampaní.

Je důležité si uvědomit, že Google Analytics 4 má určité omezení a specifikace pro import dat, které se mohou lišit v závislosti na zdroji dat. Dále se doporučuje pravidelně kontrolovat správnost a konzistenci importovaných dat, abyste zajistili, že vaše analýzy a reporty jsou přesné. Pokud potřebujete detailnější návod nebo máte specifické dotazy k vašemu scénáři, neváhejte nám napsat.

Přejít nahoru
Scroll to Top