Monitoring, audit a validace datové vrstvy

Pokud patříte mezi společnosti, kterým není lhostejná kvalita a přesnost dat získávaných z vašich webových projektů, pravděpodobně již nyní používáme techniku a pomocníka pro měření zvanou datová vrstva, nebo konkrétně JavaScript objekt dataLayer v podání Google a jeho Google Tag Manageru

Je jedno jestli se bavíme o filozofickém konceptu datové vrstvy, tedy jakési nadstavbě webu, která tvoří prostředníka mezi frontendovým interfacem, se kterým interaguje uživatel, a analytickými či marketingovými nástroji nebo konkrétně o dataLayer objektu využívaného Google Tag Manager. Pro oba přístupy platí totéž – je nutné kontrolovat kvalitu dat a povolené hodnoty pro jednotlivé proměnné.

Co se s datovou vrstvou může stát?

Pokud váš web projde rozsáhlou implementací webové analytiky (nebo onboardingem u nás), jejíž běžnou součástí je i implementace datového objektu dataLayer, zjistíte po čase, že některá data přestávají sedět s realitou tedy informaci ve vašich firemních systémech. To se stává obvykle, když redesignujete nebo aktualizujete web či měníte jeho obsah – některé události i data vypadávají, případně nedosahují takových kvalit, které měli při spuštění v den 0.

Co teď s tím? 

Řešení je jednoduché: Je vhodné realizovat audit aktuálního měření a nastavit pravidelnou kontrolu (říkáme ji tzv. garanční audit), která zajistí, že problémy se odhalí minimálně v čase příštího auditu. Tento audit lze realizovat ručně. My v Digitálních architektech manuální a opičí práci nesnášíme a proto automatizujeme všem na co přijdeme.

Právě garanční audity jsou vhodná věc, která jde na vašem webu automatizovat a váš analytik se může věnovat užitečnější činnosti.

Automatizované garanční kontroly

Pro vaše weby jsme schopni nastavit různě automatizované garanční kontroly od manuální přes polo automatickou až po automatickou. Zároveň jsme schopni kontrolu kvality a konzistence nastavit na několika úrovních – buď přímo na webu, či až na sesbíraných datech v analytických či reklamních systémech. Jednotlivé typy implementace garančních kontrol se odlišují velikostí počáteční investice i náklady na údržbu a provoz. Systém může plně běžet na vašem prostředí a výstupy z něj zpracuje jakýkoliv marketingový specialista.

Zajistěte maximální kvalitu vašich dat ještě dnes a přestaňte vaše analytiky zatěžovat opakující se a monotónní prací.

Pokud by vám nestačili naše garanční audity, podívejte si na možnost využití každodenních alertů pomocí našeho systému Smart Alerting System.

Přejít nahoru