Customer Research Report

Potřebujete posunout vaše podnikání vpřed? Vaše data skrývají důležité informace, které potřebujete rozklíčovat? Pomocí datové vizualizace můžete z čísel získat ucelený příběh či potřebné informace, které lépe vyjadřují vzory či spojení, které by jinak zůstaly skryté.

V rámci základních reportů nabízíme přehledy o vašich zákaznících. Jedním z ukazatelů, které v reportu naleznete, jsou informace o počtech zákazníků a celkovém obratu za dané období. Dále je možné sledovat průměrnou prodlevu mezi opakovanými nákupy a to vyjádřených ve dnech. Toto může být případným indikátorem, zdali byste neměli zákazníky oslovit do určitého počtu dní od jejich posledního nákupu.

Důležitým ukazatelem pro pochopení vašich zákazníků může být průměrná hodnota objednávky a to v podobě první objednávky zákazníkem, opakované či průměrné hodnoty za všechny objednávky.

Pro vaši správnou segmentaci zákazníků se můžeme zaměřit i na poměr zákazníků, kteří nakoupili více než jednou, více než dvakrát či více než třikrát. Tento ukazatel vám může odhalit, zdali se vám zákazníci vracejí a v jaké míře. Může vám přiblížit více vaše zákazníky, porozumět jim a napovědět vám, na co se případně dále zaměřovat.

Následně si můžete v reportu všimnout tabulky, která rozděluje počty zákazníků, obratu a procentuálního vyjádření dle počtu provedených objednávek v jednotkových počtech od jedné až po deset provedených objednávek. 

Dalšími ukazateli, které můžete v rámci reportů interaktivně přepočítávat je průměrný zisk na zákazníka, maximální CPA (Cost per acquisition) a minimální ROAS (Calculating Return On Ad Spend). Tyto ukazatele jsou přepočítány na základě stanovení výše průměrné marže na objednávku a jaká procentuální výše marže půjde do kampaní.

Pokud byste se chtěli dozvědět více informací ohledně vašich zákazníků a získat ucelené informace neváhejte se na nás obrátit. Naši profesionálové jsou připraveni a rádi vám s vašimi daty pomůžou.

Přejít nahoru