Podpořme Ukrajinu naším chováním v digitálním světě

24. února 2022 v ranních hodinách začala invaze Ruska na Ukrajinu. Celému našemu týmu není tento konflikt lhostejný a vyzýváme všechny, aby v rámci aktuálního dění dvakrát zvažovali svoje reakce na sociálních sítí. 

Fotky, videa i texty, které v těchto dnech i dalších týdnech uvidíte (především na soukromých profilech), mohou být dezinformacemi a součástí tzv. Informační války. I vaše, v jádru, negativní reakce (dislike, negativní komentář, hluboké opovržení) přispějí k šíření dané dezinformace a podpoří deziformátora šířícího takovou zprávu. 

Specifickou kapitolou jsou tzv. dezinformační weby, jejichž jedinou činností je tvorba a šíření takových informací.

Co je to dezinformace?

Dezinformace jsou lživé či falešné informace šířené s cílem ovlivnit váš názor či názor skupiny lidí. Jejich rysem je, že se snaží co nejvíce vypadat pravdivě. Často jsou v protikladu k informaci pravdivé.

Šiřitel dané informace je nazýván dezinformátor a jeho role v šíření dezinformací může být aktivní či pasivní. V případě aktivní role jsou dezinformace přímo vytvářeny, u té pasivní pak dochází k zatajování pravdivého sdělení či jeho zpoždění.

Co jsou to dezinformační weby?

Všichni víme, že internet je podivuhodné místo. Zároveň je i místem, kde nejsnadnějším najít jakékoli informace. Díky tomu je online prostor častým místem výskytu dezinformátorů – ať už v diskusních skupinách, na sociálních sítích nebo přímo na webových stránkách určeným k šíření dezinformací. Ty jsou nazývány dezinformační weby.

Jaké jsou používané taktiky dezinformačních webů?

Dezinformace, které se na nás valí, jsou často natolik senzační a snaží se tím vybídnout k okamžité reakci ať už komentářem, likem či jejich negativní alternativou. Cíleně tak zveličují a zkreslují danou situaci a vynechávají klíčová fakta. Tento fakt vede k jejich virálnímu šíření, neboť jejich senzačnost je často větší než u skutečně pravdivé zprávy.

Jak poznat dezinformační sdělení?

1. Autorství

Často neuvádí autora, web na kterém je informace zveřejněná nemá dohledatelného majitele (fyzickou ani právnickou osobu). Autorem článku je neodborník či neprofesionální novinář bez dohledatelné historie. Doporučujeme dohledávat autora a prohnat jeho jméno vyhledávačem. Stačí označit jméno autora a kliknout pravým tlačítkem na “Vyhledat pomocí vyhledávače Google”.

Věřte informacím ze zaběhlých médií s transparanetní redakcí a historií.

Autorem často může být i dezinformační web, který se specializuje na šíření těchto informací. Jejich přehledný seznam naleznete zde.

2. Stereotypy a nálepky

V článku je často odkazováno na běžná dezinformační témata – jako jsou zaručené recepty na cokoliv, chemtrail, nový řád, plochou zemi a jinak známá konspirační témata. Honba za senzací je pak umocněna samotným titulkem často psaným velkými písmeny a obsahující slova jako zásadní odhalení, lež, konečně najdete pravdu, všichni vám lhali apod.

3. Zdroje

Dezinformační články uvádí smyšlené či žádné zdroje. Případně uvádí zdroje tak aby je nešlo dohledat.

4. Čas

Dezinformace často používá staré informace, které jsou překroucené a vydávány za nové.

5. Zneužití obrázků

Často senzace chtivá fotografie je upravena, cenzurována či použita v jiném kontextu. Doporučujeme vyhledat obrázek přes Google vyhledávání obrázků. Stačí k tomu pravý klik a “Vyhledat obrázek pomocí Google”.

6. Silné emoce, strach a nenávist

Dezinformační zprávy se snaží vyvolat silné emoce k danému tématu. Často cílí na to, aby skupina lidí A vyjádřila svou nenávist ke skupině lidí B. Žádné objektivní a nezávislé médium si tuto jednostrannost nemůže dovolit.

7. Komentář od protistrany a nezávislé vyjádření

Dezinformační články neobsahují komentář ani vyjádření protistrany či nezávislého subjektu. Pokud takové obsahují, jsou často lživá a vytržená z kontextu.

Informační válka

Od počátku konfliktů mezi kýmkoliv jsou informace a data tím nejcennějším. Tzv. informační válka představuje snahu získat převahu nad soupeřem v oblasti komunikace či technologií. Díky posílení role informace a dat v naší informační společnosti představuje informační válka často klíčovou součást v moderních konfliktech.

Jak přispět svým chováním?

Jak bylo uvedeno v úvodu článku, nepodporujte svým chováním šíření dezinformací a tím pádem informační válku. Pokud nepatříte mezi bezpečnostní odborníky, válečné experty či pracovníky v politice, nevyjadřujte se k tématům, která “znáte” jen po přečtení palcového titulku a rozhodně je nešiřte dál, pokud si nejste jisti, že informace je pravdivá.

Prověřujte informace, které se k vám dostanou

Předtím, než přijdeme určitou informaci a začnete ji vydávat za vlastní, je vhodné si ji prověřit. Není v silách každého znás prověřit úplně vše a proto existující iniciativy, které klíčové informace a nejvíce šířená sdělení prověřují. Aktivní jsou aktuálně hlavně projekty manipulatori.cz, demagog.cz či hoax.cz

Jakým zdrojům věřit?

Jak přispět finančně?

Je možné využít sbírky zastřešené prověřenými neziskovými organizacemi:

Zdroje, které můžete také prozkoumat:

Přejít nahoru
Scroll to Top