Nejčastější problém v Google Ads, který závažně ovlivňuje výkon dynamického remarketingu a Smart kampaní

Kvůli legislativní úpravě cookies, a s tím spojené nutnosti upravit a revidovat měření webové analytiky na webu, se dostáváme k velkému množství projektů zahrnující refaktoring měření. Často je součástí i přenos sběru dat pro Google dynamický remarketing (potažmo úprava retargetingu Skliku/Zboží) či dalších marketingových nástrojů do Google Tag Manageru, kde se pak dá jednoduše kontrolovat a upravovat, jaká data se posílají.

Audity a praxe

Díky těmto projektům jsme již v letošním roce zrealizovali desítky auditů nastavení ekosystému feed + marketingový nástroj + datová vrstva.

Nejčastějším problémem je, že ID produktů, které odchází z webu (často prostřednictvím hardcoded marketingových značek schovaných někde v jádru systému), vůbec nesouhlasí s ID produktů, která jsou ve feedu.

Častým důvodem je, že zde dochází ke konfliktu mezi tzv. mateřským ID produktu (často generované přímo e-shopem s ohledem na funkčnost systému) a konkrétním skladovým číslem dané varianty (často ID, které spojuje varianty a ID, které nejčastěji používáte vy z obchodního pohledu).

Obvyklé řešení ID produktů

Moderní marketingové nástroje umí pracovat s oběma přístupy: buď vytvoříte feed, který obsahuje mateřská ID a všechny varianty tak shluknete pod jedno ID, a nebo vytvoříte feed, kde každá položka znamená jeden prodejní artikl (často kombinace barva a velikost) bez toho, aniž by byl slučovány.

Dle toho, jakou cestou chcete jít, je nutné nastavit správně i odesílání dat přímo z webu, kde:

  1. buď odesíláte mateřské ID (častá varianta, protože například ve výpisu produktů na homepage, v kategorii či na detailu produktu často nevíte, jaký přesně artikl uživatel vybírá) 

nebo:

  1. variantní ID, tedy ID, které odpovídá hlavními feedu, který v daném systému používáte. V datové vrstvě jsou pak umístěna ID obě právě abyste jednoduše bez zásahu vývojáře mohli jednotlivé přístupy měnit a testovat, případně zaslaná data zpřesňovat.

Dvě mouchy jednou… úpravou!

Pokud si uděláte v ID produktů pořádek, vyřešíte si i jeden nepříjemný fenomén v EEC Google Analytics 3 (ty nám sice pomalu končí, ale stále jsou nejpoužívanějším nástrojem pro hodnocení výkonnosti webu), který pracovně nazýváme “rozpojení ecommerce dat”. 

Tento problém vzniká opět špatnou prací s ID produktů v rámci datové vrstvy pro EEC, kdy se po přidání zboží do košíku product.id změní z mateřského na variantní číslo artiklu. Je to dáno často vývojářskou logikou, kdy vývojář již zná konkrétní artikl a proto pošle konkrétní ID bez znalosti potenciálních dopadů. To ale způsobí, že se celá data elektronického obchodu rozpojí. Data se pak tváří tak, že se kupují úplně jiné produkty, než se prohlíží. Zároveň je to i častý důvod výše uvedeného problému s marketingovými nástroji.

Mateřské ID

Mateřské id je v názvosloví marketingových nástrojů označováno jako item_group_id či product_group_id a slouží právě k seskupení variant produktů, tak jako to pravděpodobně dělá váš e-shop na detailu produktu.


Rádi vám pomůžeme

Pokud vás vaše marketingové nástroje v administraci upozorňují hláškami že ecomm_prodid nesouhlasí s vaším zdrojem, nebo že item_id X % produktů nebylo nalezeno ve zdroji a vaše agentura je na tyto složitější implementace krátká, obraťte se na nás a společnými silami dáme výše uvedené dohromady. Naši klienti, když si uvědomí k jak velkému problému schovanému za touto hláškou potenciálně dochází, často volí i další naše služby, při kterých dojde k revizi datové vrstvy a reimplementace nejnovějších kódů marketingových nástrojů, které se v poslední době dost měnily.

Přejít nahoru
Scroll to Top