Facebook Pixel

Facebook Pixel je remarketingovým a konverzním kódem Facebooku. Umožňuje sbírat data o uživatelích vašich stránek či aplikací a vytvářet na základě nich remarketingová publika.

Práce s událostmi

Prostřednictvím událostí můžete hodnotit konverzní poměry vašich kampaní. Některé události se dají nastavit v rámci Event Setup Tool v případě, že máte na webu vloženou pouze Pageview část Facebook pixelu. Doporučujeme ovšem pracovat s různými událostmi (Purchase, Lead, AddToCart a další), které jsou daleko přesněji měřeny přímo z webu či Google Tag Manageru.

Proč ho používáme?

Využití Facebook Pixelu je klíčové pro optimalizaci kampaní přímo v prostředí Facebook Ads. Pro správné vyhodnocení kampaní v rámci celého marketingové mixu pak doporučujeme využít nástroje obsahující atribuci pro vícekanálové cesty uživatelů (jako jsou například Google Analytics). Zároveň není vhodné snažit se srovnávat data o konverzích ve Facebook Pixelu s daty událostí či cílů v Google Analytics.

Změny v iOS 14

Facebook Pixel byl dlouhou dobu králem v doměřování chování konkrétních uživatelů napříč internetem a aplikacemi. Tato situace se změnila především s příchodem iOS 14

Velmi zjednodušeně tato verze operačního systému od Apple upravuje způsob, jakým je možné měřit kampaně na mobilních zařízení (netýká se jen Facebooku, ale i ostatních reklamních sítí). Informace o interakci uživatele na zařízeních s iOS 14 (a výše) se již neposílají přímo na servery reklamní platformy, ale jdou přes prostředí často nazývané jako privacy sandbox. Zde jsou data agregována, anonymizována a předána dále do reklamní platformy. Fungování privacy sandboxu zajišťuje buď přímo operační systém či webový prohlížeč.

Pryč jsou ty doby, kdy 100 konverzí v reklamním systému skutečně znamenalo 100 konverzí. Nyní to může znamenat cokoliv, ovšem stále jsou to nejlepší data, která budeme dostávat, jiná cesta není.

Vzhledem k tomu, že nový postup měření agregovaných konverzí (ve Facebook nazývaný Aggregated Event Measurement) je na straně reklamní platformy technicky náročný, je měření pomocí Facebook Pixelu na mobilních zařízení omezeno na 8 událostí seřazených dle priority. Systém se tedy pokusí nejprve dodat informace o prioritních událostech a následně o těch méně prioritních. K méně prioritním událostem nemusí však data dorazit nikdy. Dalším dopadem těchto změn je zpoždění dat až o 72 hodin.

Podobné změny lze v budoucnosti očekávat i v dalších zařízeních, operačních systémech i prohlížečích. Pokud potřebujete s měřením vašich digitálních projektů pomocí Facebook Pixelu pomoci neváhejte a napište nám.

Přejít nahoru
Scroll to Top