Webová analýza na platformě WordPress: Výhody, Nevýhody a Potřebné Pluginy

WordPress se stal jednou z nejpopulárnějších platforem pro tvorbu webových stránek díky své jednoduchosti, flexibilitě a široké škále dostupných pluginů. Při implementaci webové analýzy na WordPress stránce je důležité pochopit výhody, nevýhody a potřebné nástroje pro sběr dat.

Výhody sběru dat z WordPress stránek

Nejjednodušším způsobem jak “zapnout” webovou analýzu na stránce WordPress je vytvoření účtu v Google Tag Manageru a následná kopie kodu do webu za pomocí pluginu Metronet Tag Manager. Tímto způsobem máte veškeré měření pod kontrolou díky kontejneru v Google Tag Manageru a sami rozhodujete o tom, která data a s jakými parametry budete do Google Analytics 4 odesílat.

V některých případech však nebude měření zcela přesné z důvodu konfliktu pluginů nebo samotného kódu WordPressu, který je stále poněkud robustní. Pro přesnější měření se nevyhnete použití jazyka Javascript, případně se obrátit na profesionály. 

V případě, že se jedná o jednodušší obsahový web (bez e-shopu), bude jediným úskalím měření odeslaného formuláře, případně měření kalkulátorů na webu. I to se však dá překonat.

Pro případ odeslání poptávkového formuláře lze jít v zásadě 3 cestami.

  1. Základní nastavení měření po kliknutí na tlačítko: “odeslat”. – Toto řešení je velmi jednoduché a zabere pouze pár minut. Problém je, že se událost odešle i v případě chybně vyplněného formuláře a od jednoho člověka tak může odejít více událostí typu form_send. Ale pouze jedna je regulérní objednávka. Ve statistikách pak uvidíte násobně více poptávek než ve skutečnosti máte. Dalším problémem je, že tímto způsobem nedostanete do GA4 žádná podrobná data.
  2. Událost lze odeslat pouze v případě úspěšně odeslaného formuláře. Tento postup využívá tzv. Element visibility, kdy se událost odešle až ve chvíli, kdy se objeví potvrzovací zpráva, že formulář byl odeslán, případně se dá událost napojit na zobrazení tzv. děkovné stránky. Zde už se počet odeslaných poptávek bude shodovat se skutečností.
  3. Poslední metoda využívá postup 2. metody, ale spolu s událostí posílá také data o uživateli a službě, kterou poptává. Zde už se ale nevyhneme použití javascriptu a CSS selektorů. Pokud je tedy toto pro vás neznámá, obraťte se na profesionály.

Nevýhody sběru dat z WordPress stránek

Potřebné pluginy pro sběr dat z WordPress stránek

Metronet Tag Manager

Jednoduchý plugin pro integraci Google Tag Manageru. Spočívá v nutnosti zkopírovat pouze dva kódy a vložit je do připravených textových editorů.

WP Statistics

Tento plugin poskytuje základní statistiky o návštěvnosti, jako jsou počty návštěv, stránky, odkazy a země návštěvníků.

Integrate GA4 Google Analytics

Tento plugin potřebuje pouze měřící ID z Vašeho GA4 účtu a následně začne měřit základní interakce na webu.

Úskalí datové vrstvy v rámci WordPressu

Datová vrstva ve WordPressu může být problematická, pokud nejsou data správně implementována nebo pokud dochází ke konfliktům mezi různými pluginy. Chyby v implementaci mohou vést k nesprávné interpretaci dat a ovlivnit tak kvalitu analýzy.

Je důležité zajistit, aby pluginy pro webovou analýzu byly správně nakonfigurovány a nekolidovaly s ostatními funkcemi webu. Pravidelná údržba a kontrola datové vrstvy jsou klíčové pro získání spolehlivých informací pro optimalizaci stránek a zlepšení uživatelské zkušenosti.

WordPress sám o sobě nedisponuje datovou vrstvou, a když ano tak většinou nepoužitelnou pro běžné případy. Na druhou stranu disponuje bezpočtem pluginů, jak placených tak neplacených, které toto mohou do jisté míry nahradit.

V případě použití woocommerce, tedy nástroje pro tvorbu e-shopu je možné využít plugin: Datalayer for WooCommerce, který zajistí základní datovou vrstvu potřebnou pro základní měření e-shopu. Nikdy to samozřejmě nebude tak kvalitní jako manuální implementace datové vrstvy přímo do kódu, ale pro základní účely to poslouží. 

Přejít nahoru