Rozhovor s Filipem Jaškem – AI Discovery Show a Artificial Intelligence (AI)

Filip Jašek je velkým nadšencem nejen do Artificial Intelligence (umělé inteligence), ale i do technologických novinek a vývoje. Mimo neuronové sítě má rád horolezení, přírodu nebo např. vaření. V nvias začal jako lektor a mentor v několika workshopech (např. Minecraft). Postupně začal vytvářet materiály spolu s přípravou programů a návodů pro pokročilejší workshopy na téma AI (Artificial Intelligence). Zároveň studuje bakalářské studium na ZČU FAV obor kybernetika a pracuje na svých dalších projektech.

Co je to nvias a jaké projekty řešíte

Nvias je nezisková organizace, která řeší projekty vypisované Evropskou Unií a se kterou jsme i my, Digitální architekti, partneři. Jejich poslání je měnit konzumenty na tvůrce a to konkrétně skrze workshopy a další edukaci v oblasti technologií, businessu a praxí. Zároveň jsou workshopy tvořeny workshopy na míru (nejčastěji studenti 2.stupně základní a střední školy), proto je pro studenty mnohem snazší se adaptovat a učit se novým věcem. Jedním z hlavních cílů organizace je seznámit a motivovat mladou generaci k využití a práci s novými technologiemi. Tím způsobem studenti z nvias získají mnohem hlubší přehled a znalosti o novinkách v technickém světě. V ideálním případě jim nvias pomůže najít impuls k tvoření či dalšímu zájmu v této oblasti.

Nvias je aktivní mimo jiné i mezi univerzitami a to konkrétně s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, kde téma umělé inteligence zajímalo studenty doktorského studia. V tomto případě lektoři v nvias opět přizpůsobili své edukační materiály pro dané publikum.

Na stejné bázi vzdělává nvias i firmy v oblasti AI prostřednictvím zábavné formy.

Nvias spolupracuje se Západočeskou Univerzitou v Plzni s FAV, která jim pomáhá v rámci realizovaných workshopů jako právě probíhající AI Discovery Show (více o workshopu viz níže).

Co je to AI Discovery Show

AI Discovery Show je projekt navazující na již zavedené AI Discovery workshopy. AI Discovery je zábavná forma workshopu, který studenty seznámí s hlavní problematikou AI během čtyř hodin. Na rozdíl od jednodenních workshopů je AI Discovery Show rozsáhlejší. Celkem se jedná o šest 2 hodinových workshopů a finální show, kde mají účastníci možnost prezentovat své projekty. Studenti se rozdělí do několika týmů a pracují na svých projektech, ke kterým vždy dostávají zpětnou vazbu od jednotlivých lektorů nvias nebo odborníků z praxe (např. Ing. Jan Švec , Ph.D.). Akce proběhne dne 12.12. 2022 od 3 hodin v prostorách SIT Portu a účastníci mají volbu online či offline formy prezentování. Finální prezentace jsou samozřejmě přístupné rodinám, kamarádům ale i lidem, které by téma AI zajímalo.

Tento rok už jsou registrace uzavřené, pokud vás ale workshop zaujal, ať už pro vás či vaše blízké, můžete se určitě těšit na budoucí akce. Nvias realizuje velice podobné akce jako např. AI inkubator.

Co je to Artificial Intelligence (AI)?

V dnešní době je Artificial Intelligence (AI = umělá inteligence) braná jako marketingový nástroj. Stal se z ní takový pojem, který nikdo úplně nechápe, ale všichni jej do jisté míry obdivují. Ať se podívate dnes kamkoliv, vzdycky je daný produkt obohacen o AI, která něco dělá, spravuje, na něco odpovídá, pomáhá např. psát, resp. produkt je tzv. AI powered.

Umělá inteligence je ale velice široký pojem. Můžeme to zaznamenat už v sci-fi filmech, kdy AI ovládla celý svět nebo humanoid/android (např. Terminátor) spasí či naopak zničí svět. Celé téma AI je poněkud “nafouklé” a zahrnuje věci, které už byly vymyšleny a fungují možná více než desítky let (např. regresní prokládání křivek). Je tedy potřeba si uvědomit, že umělá inteligence je hodně široký pojem, který zahrnuje i takové algoritmy, které už jsou známy řady let a všeobecně se nejedná o nic převratného.

AI lze rozložit do množin, které se skládají z Machine Learning a Deep Learning (viz obrázek níže).

Rozdělení Artificial Intelligence, Machine learning a Deep learning

Podmnožiny Artificial Intelligence a neuronové sítě

Pod pod množina AI je Deep Learning, ta se věnuje neuronovým sítím, která se v posledních deseti letech poměrně rychle vyvinula. Deep Learning byla už představena a je známa velmi dlouho (1943 = vytvoření prvního syntetického neuronu), ovšem v posledních letech se v této oblasti bylo možné rychle rozvinout, protože už máme k dispozici hardwary, které mají potřebný výpočetní výkon a je možné se někam dostat, aniž by člověk čekal několik generací, než se něčeho dopočte. Hodně velký rozmach je v současnosti s pokrokem technologií, kdy i na obyčejném notebooku či mobilním telefonu (skrze server jako např. Google) si můžete vyzkoušet a trénovat neuronovou síť (viz obrázek níže).

Neuronová síť
Co si představit pod neuronovou síťí?

Neuronová síť se inspirovala od podobnosti neuronu, což je základní prvek v lidském mozku. Už dlouhodobě přetrvává takový fenomén, zkusit napodobit člověka a to ať už podobou, tak způsobem myšlení. Neuronová síť se skládá z tzv. layerů (vrstev) a každá vrstva obsahuje množství neuronů. Jeden neuron bere vstupy, následně v daném neuronu probíhá specifická jednoduchá matematika, která je definována funkcí, a z té vyplývá určitý výstup, který distribuují do dalších neuronů v následující vrstvě. Neuronové sítě jsou poskládány z tisíce neuronů. Výstupem neuronové sítě může být vlastně cokoliv, v dnešní době hodně trendují generátory textů, tvorba příběhů (GPT-3) či generování obrázků.

Existuje několik modelů a podob neuronových sítí podle toho, jak přistupují a jakou mají strukturu. Lze využít tzv. frameworky, což jsou dané struktury jako např. TensorFlow, kde jsou k dispozici různé balíčky k přípravě datasetů či samotné tvoření neuronové sítě. Znamená to, že už nemusíme jednotlivě psát funkce, ale už to jsou předpřipravené “šablony”, kam si pouze vkládáme vrstvy. Díky právě frameworku má mnohem více lidí přístup k vyzkoušení a vytvoření si neuronových sítí.

Super webový nástroj od Google je Teachable Machine, což je volně dostupná aplikace, která učí počítač rozpoznávat vaše vlastní obrázky, zvuky a pozice. Je to rychlý a snadný způsob, jak si vyzkoušet a seznámit se s Machine learning modely.

Jak se liší Deep Learning od Umělé inteligence?

Důležité je vypíchnout, že Deep Learning je podmnožinou umělé inteligence a tedy umělá inteligence je Deep Learning, ale zdaleka není jen o něm (viz obrázek množiny AI). Umělá inteligence je definována algoritmem, který se dokáže něco naučit, což je skutečně široká definice. Jedna z definic blíže popisuje umělou inteligenci a zní:

“Artificial intelligence is the simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems”.

Ed Burns, 2022

Což lze tedy pochopit tak, že umělá inteligence není nic jiného, než simulace procesů lidské inteligence pomocí strojů a to zejména počítačovými systémy.

Přejít nahoru