Párování Leadů na Interní Systém: Optimalizace Datové Analýzy

Co vlastně znamená párování leadů na interní systém? Jde o situaci, kdy na jedné straně získáváme leady skrze Google Tag Manager do GA4. Leady mohou být například uživatelé, kteří se zaregistrovali do trial verze vaší SaaS aplikace, vyplnili e-mail a potvrdili účet. Díky nově vytvořené a implementované datové vrstvě jsme schopni změřit některá data o těchto uživatelích. Primárně se jedná o data, která interní systém nemá, a to například zdroj návštěvy, medium a kampaň. 

Zbylé údaje, které jsou důležité pro byznys, má právě váš interní systém. Jedná se například o tier účtu, lifetime value, apod… Díky propracovanému systému a našim zkušenostem jsme schopni tyto dva systémy propojit do jedné tabulky a vy tak uvidíte své zákazníky v širším rozměru a budete schopni určit, které reklamní kanály jsou pro vás výnosné a které naopak ne.

Sběr a Analýza Leadů v GA4

Sběr dat provádíme na základě datové vrstvy. Ta buď již na vašem webu existuje, nebo je potřeba o doplnění či vytvoření z naší strany. Na tomto základu je pak možné měřit každého jednotlivého uživatele, který provedl konkrétní akci (registrace do trial verze) a následně tato data sbírat v GA4. Zde zjistíme, o kterého uživatele se jedná (za pomocí parametru “user_hash”) a za jakého zdroje, kampaně a media přišel. Tato data lze následně vizualizovat do grafů a tabulek.

Data v interním systému

Do vašeho interního systému následně přijdou zcela jiná data o uživateli, jako například “tier”, který mu dle e-mailu systém přiřadí, LTV na základě nákupů, datum schválení trial účtu, případně další důležitá data, která nelze měřit do GA4. Interní data vám ale nedají informaci o zdroji návštěvy a nemáte tak informace o reklamních kanálech, které jsou pro vás ziskové.

Párování Leadů na Interní Systém

Tady začíná pravá zábava. Zde vezmeme data z vašeho interního systému a ve spolupráci s vývojáři postavíme API, které je bude jednou denně posílat do BigQuery tabulky. Do další tabulky budeme posílat data z GA4, týkající se oněch leadů. Následně tyto dvě tabulky na úrovni BQ spojíme a pošleme do Looker studia, kde vytvoříme přehledné vizualizace pro lepší pochopení vašich uživatelů. 

Uvidíte tak jednotnou tabulku, ukazující data z vašeho interního systému a zároveň z GA4. Budete tedy vědět, kdo je váš uživatel, jaká je jeho LTV, tier a další a zároveň odkud uživatel přišel. Budete tak mít možnost zaměřit se na skutečně ziskové reklamní kanály a lépe cílit své kampaně.

Výhody Párování Leadů na Interní Systém

Párování leadů na interní systém má několik výhod. Tímto způsobem získáte komplexní pohled na uživatele a můžete provádět hloubkovou analýzu chování svých uživatelů. Díky takto spojeným datům lze následně lépe porozumět reklamním kanálům, ze kterých chodí kvalitní leady. Kanály s nekvalitními leady lze následně stopnout abyste zbytečně neutráceli rozpočet tam, kde to nenese žádné ovoce.

Kromě toho můžete na základě těchto dat provádět personalizované marketingové kampaně a vylepšovat strategie pro udržení stávajících zákazníků a získávání nových.

Závěr

Párování leadů na interní systém je klíčovým krokem pro efektivní datovou analýzu a optimalizaci e-commerce nebo SaaS aplikací. S pomocí nástrojů, jako je Google Analytics 4 a datová vrstva, Looker studio, Big Query a s důkladným párováním dat z různých zdrojů můžete získat komplexní pohled na své uživatele a jejich chování. To vám umožní lépe porozumět vašim zákazníkům a zlepšit výkonnost vašeho online podnikání.

Máte doplňující dotazy? Domluvte si s námi konzultaci! Projdeme s Vámi vše potřebné a navrhneme řešení.

Přejít nahoru
Scroll to Top