Google Consent Mode 2.0 od března 2024

Možná jste již zaslechli, že kromě ukončení podpory Cookies třetích stran v prohlížečích Chrome nás v průběhu roku 2024 čeká ještě jedna významná změna a tou je nový consent mód pro služby Google, který bude od března roku 2024 vyžadován pokud měříte svá data do služeb Google jako jsou Google Analytics 4, Google Ads, Search Ads 360 a dalších.  

Týká se mě tato změna? Proč bych měl svá nastavení consentů přizpůsobit?

Pokud chcete dál obohacovat svá data o identifikační data z cookies, chcete odesílat data pro remarketing, nebo rozšířené konverze do systémů Google, pak se Vás tato změna týká! Zároveň pak korektním nastavením lišty zajistíte soulad s aktuálně platnou legislativou.

Rozdíl mezi Cookies lištou a Google Consent Mode

Většina z Vás ví, co je to Cookies lišta. Jedná se o nástroj, který je schopný sbírat v rámci webové stránky uživatelovy souhlasy nebo nesouhlasy s ukládáním cookies do jejich prohlížeče. Při odmítnutí souhlasu by tak kód stránky neměl ukládat záznamy cookies do jejich prohlížeče a tím pádem se tato data z cookies neměla odesílat ze stránek nikam do analytiky.

Google Consent Mode je nástroj komunikující uživatelův souhlas či nesouhlas (udělený v Cookies liště) k Tagům Google a SDK. Neudělení souhlasu či udělení nesouhlasu má za cíl zabránit Tagům Google odesílat identifikující a personalizovaná data do služeb Google jako jsou (Google Ads/ Google Analytics 4, Search Ads 360 apod.).  Klade si za cíl uvést sběr dat do souladu s aktuální legislativou.

Dosavadní podoba, aneb Google Consent Mode 1.0

Verze souhlasu GCM 1.0 (beta) se soustředí na komunikaci uživatelských souhlasů / nesouhlasů pro dva parametry Ad_storage a analytics_storage.  

Souhlas s ad_storage povoluje reklamním značkám (Tagům) Google zapisovat do prohlížeče cookies, přistupovat k nim a odesílat data z nich.

Souhlas s analytics_storage má umožnit analytickým značkám (Tagům) Google zapisovat do prohlížeče cookies  pro analytiku,  přistupovat k nim a umožnit jejich odeslání. 

Naopak zamítnutí by mělo zajistit, že se tato data do prohlížeče neuloží a značky tak nebudou mít přístup ke cookies, které nesou např. důležité informace pro jednoznačnou identifikaci uživatele a sledu jeho interakcí v rámci návštěvy (session_id, client_id apod.)  

Stavový kód GOOGLE CONSENT MODE 1.0, 

Stanovisko uživatele se přenáší v rámci hitu pomocí parametru gsc, a nabývá hodnot:

Bez uděleného souhlasu tak lze odesílat pouze anonymizovaná data bez dat z Cookies. 

ANONYMIZOVANÉ PINGY – domodelování dat uživatelů bez souhlasu

Google Analytics a Floodlight tagy odesílají automaticky prostřednictvím pingů informace o aktuálním i změněném stavu consentu.

Sám Google si, pokud je podporován GCM 1.0, posílá anonymizované pingy.

Konverzní pingy informující o konverzi a Google Analytics pingy mohou odesílat data jako např. IP Adresu k identifikaci země odkud uživatel pochází,  např.

  • IP Adresu k identifikaci země odkud uživatel pochází,
  • timestamp pro informaci o čase
  • informace získané z user-agent
    • typ prohlížeče nebo zařízení použivané uživatelem
  • URL aktivní stránky a jejího refferera,
  • náhodné číslo, které se generuje při každém načtení stránky(náhradou za client_id), informaci o produktu CMP,
  • informaci o stavu consentu.

Díky shromáždění anonymizovaných i neanonymizovaných dat a za pomoci algoritmů strojového učení se snaží Google domodelovávat data uživatelů, kteří odmítají soubory cookie.

Nový Google Consent Mode 2.0

Cílem tohoto opatření je dostat produkty Google do souladu se zákonem o digitálním marketingu v rámci evropského hospodářského prostoru.

K stávajícím dvěma parametrům Google přidává dva nové. Mají stejný cíl – vyžádát si souhlas od uživatele.

AD_USER_DATA
Monitoruje souhlas uživatele, k poskytnutí uživatelských dat službám Googlu pro reklamní účely

AD_PERSONALIZATION
Monitoruje souhlas uživatele, k zacílení personalizovaných reklam službami (produkty) Googlu 

Podoba stavového kódu GCM 2.0 v parametru gcd:

Dvě varianty implementace (základní a pokročilá)

Verze (základní)

Pokud uživatel neudělil souhlas, jsou všechny Tagy Google zablokovány a na servery Google se neodesílají žádná data. Po interakci uživatele s Cookies lištou (CMP) se souhlasy upraví a v případě souhlasu je povoleno odeslání dat pomocí Tagů Google.

Do serverů Google v případě nesouhlasu nebo bez udělení souhlasu neodchází v tomto modů žádné anonymizované (cookieless) pingy s daty.

V tomto módu se odesílá do reklamních systémů méně dat než u pokročilé varianty! Modelování konverzí je proto méně přesné – je založeno pouze na datech od uživatelů, kteří skutečně k odeslání udělili souhlas!

Verze (pokročilá)

Pokud je implementována pokročilá verze GCM 2.0 je zachován stejný způsob sběru dat jako je tomu u GCM 1.0, dochází tedy k odesílání anonymizovaných (cookieless) pingů pro přesnější modelování dat a to i v případě, kdy ještě uživatel neudělil svůj souhlas.

Interakce uživatele s Cookies lištou pak způsobí update consentů a na základě nich se spustí Tagy (značky) Google příslušící kategoriím, kterým udělil uživatel svůj souhlas.

Tato pokročilá metoda má rovněž umožnit, aby tagy mohly být triggerovány ještě před interakcí uživatele s cookies lištou a to díky výběru a poupravení konkrétních dat, která v rámci tagů odejdou. Nezapíšou a neodešlou se hodnoty neuložených cookies nebo se např. nepovolí personalizace reklamních služeb.

Google uveřejnil seznam podporovaných poskytovatelů CMP (Consent Management Platform) tedy řešení Cookies lišt, které jsou schopni sbírat consenty pro Google Consent Mode 2.0 – jejich seznam můžete nalézt zde.

Pro vlastní implementaci nezbývá mnoho času. Google oznámil, že bude GCM 2.0 vyžadovat v rámci evropského společenství od března 2024. Pokud je ve výše uvedeném seznamu Vaše cookies lišta, pak je dobrá zpráva, že bude schopná komunikovat souhlasy uživatelů, jak Google vyžaduje. Tím vše ale nekončí, jednotlivé tagy Google je potřeba nastavit na nové souhlasy!

GTAG.JS

Pokud Vaše stránka implementuje odesílání dat pomocí metody Gtag.js, pak bude nutné manuálně upravit gtag kód v každé stránce (v aplikaci) a vložit do něj stavový consent kód. A to hned dvakrát, jeden výchozí (default) a druhý po reakci s CMP (update).

Vypadat to může takto:

Úprava consentů v rámci platformy Google Tag Manager

Proč zvolit implementaci v Google Tag Managerovi? Nemusíte nic přepisovat v kódu na každé stránce. Až se to změní, opět vše změníte v rámci kontejneru GTM, případně konfigurace CMP a nemusíte žádat programátory o zásahy do kódu. 

Máte otázky anebo si nevíte rady s implementací měření do systémů Googlu pomocí GTM? Pokud potřebujete poradit se správným nastavením nového Consent mode v rámci Google Tag Managera, neváhejte se na nás obrátit. Náš tým analytiků je to pro Vás!

Uvedení zdroje: https://www.boryl.fr/glossaire/google-consent-mode/

Přejít nahoru