Měření souhlasů prostřednictvím Consent Rate

V rámci měření (ne)souhlasů na eshopech a webech používáme zcela unikátní metodu, jak detekovat přesný počet návštěvníků, kteří poskytli kompletní, částečný nebo žádný souhlas. Nazýváme to Consent Rate a Decline Rate.

Consent Rate a Decline Rate

Consent Rate počítá celkový počet úplných souhlasů + částečných souhlasů proti celkovému zobrazení cookie lišty

Decline Rate počítá celkový počet návštěvníků, kteří odmítli všechny cookies proti celkovému zobrazení cookie lišty

Posledním ukazatelem je tzv. Undecided Rate, který představuje nerozhodnuté návštěvníky, případně částečně odráží Bounce Rate (návštěvník přišel a hned zase odešel).

Jak probíhá samotné měření

Měření Consent Rate probíhá odlišným způsobem, než klasické měření eventů do GA4. Základem je správně nastavený Measurement Protocol Google Analytics 4 (MPGA4), který v rámci jednoho GTM posílá měření souhlasů do odlišné GA4 property.

V rámci MPGA4 se měří následující eventy:

  • page_view
  • entrance
  • consents_banner – Zobrazení banneru (cookie lišty)
  • consents_accepted_all – “přijímám všechny souhlasy”
  • consents_rejected_all – “odmítám všechny souhlasy”
  • consents_selection – “vyberu si jen některé”
  • consents_link_cookies – odkaz na informace o cookies
  • consents_settings – Upravení souhlasů, které chce návštěvník potvrdit
  • consents_changed – Event, který měří dodatečnou změnu souhlasu
  • consents_interaction – Samotná interakce s přepínači jednotlivých souhlasů

Ke správnému měření je zapotřebí definovat jednotlivé proměnné cookies, consents_id, a ID nové GA4 property.

Samotný MPGA4 event pak následně vypadá takto:

//region1.analytics.google.com/g/collect?v=2&tid={{GA4.ID.cookieless}}&cid={{JS.getSessionId}} &en=page_view&dl={{Page URL}}&dr={{Referrer}}&dt={{Page Path}}&gcs=G111&ep.consents=fun~{{LookUp.cookie.neccessary}}~~ana~{{LookUp.cookie.analytics}}~~ads~{{LookUp.cookie.marketing}}~~per~{{LookUp.cookie.viewed}}&ep.consents_id={{CO.CONSENTID}}&ep.user_agent={{JS.userAgent}}&_dbg=1

Vysvětlení parametrů:
CO.CONSENTID je proměnná, která obsahuje consent id generované daným consent management řešením, slouží k dohledání času udělení souhlasu a dalším rozporům od zákazníků
gcs=G111 nastavujeme především z důvodu debuggingu (G100 hity nejsou vidět v debug view), standardně je pak možné posílat jako G100
celý hit je možné prohnat ještě přes anonymizační proxy, kde se odstraní veškeré potenciální informace o IP, User Agentu apod.


Vždy je potřeba výše uvedené procesy konzultovat s klientem a jeho právním útvarem a vyžádat si informace o tom, jaké údaje o zákaznících umožňuje touto cestou sbírat. Např. pro Německý trh bychom šli následující cestou: využití anonymizační proxy, data i za cenu horšího reportingu posílat jako G100, User Agent neposílat pouze poslat alespoň typ a verzi prohlížeče pro debug účely.

Celkový report Consent Rate

Výsledný report předáváme v nástroji Google Looker studio (původně Google Data Studio), kde lze v čase vidět, jak se mění ochota návštěvníků udělovat plné souhlasy, případně jak se mění zamítnutí všech.

Obrázek výše reprezentuje nominální počty návštěvníků dle jejich typu souhlasu za určité časové období. Vedle samotných nominálních hodnot lze vidět také procentuální vyjádření, které je počítáno jako celkový počet návštěvníků dle souhlasu / Počet zobrazení cookie lišty.

Do čísel vstupují další filtry a nastavení aby čísla odpovídala nové property v GA4.

Consents vs Purchase je tabulka (viz obrázek níže), která ukazuje kolik nákupů proběhlo v režimu plného, částečného nebo žádného souhlasu. Lze tak jednoduše zjistit, kolik nákupů bude chybět v GA4 (rejected_all) a dopočítat si tak reálná data o nákupech (purchase).

Stejný princip lze aplikovat na další oblasti a eventy na eshopu / webu. Například na odeslání formulářů, newsletterů, stažení e-book, registrací, apod…

Nechte si od nás změřit souhlasy/nesouhlasy na vašem eshopu či webu prostřednictvím Consent Rate. Zjistíte tak přesný počet návštěvníků spolu s detailním a přehledným reportem, grafy a tabulkami.

Přejít nahoru
Scroll to Top