Připojte si Smartlook REST API do Google Data Studia (Looker Studio)

Smartlook zveřejnil v průběhu září (17.9. 2020) zatím bez většího launche možnost využívat REST API pro stahování dat ze Smartlook. Tím se možnost využití nástroje posunula opět na další úroveň, kdy už nejsou data jenom v nástroji ale část je dostupná i externě pro další zpracování. 

Díky tomu, že jsme jedním z aktivních partnerů věděli jsme o API s předstihem a proto se v den vydání náš vývojářský tým, čítající mou osobu, chopil nelehkého úkolu a začal se seznamovat s obsahem API. Ke Smartlook REST API je připravená přehledná (ale zatím ne příliš detailní) dokumentace a proto musíte často zkoušet věci metodou pokus omyl.

Co lze z API získat?

Z API lze momentálně vytáhnout agregovaná data o eventech, funnelech, o uživatelích a to po jednotlivých dnech. S těmito daty pak můžete manipulovat v dalších analytických a datových nástrojích.

Připravujeme ještě export heatmap, kde záleží na tom, jaký způsob zvolí vývojový tým Smartlooku. Navrhli jsme, aby si systém vyžádal obrázek heatmapy.

API momentálně umožňuje 500 requestů za 30 minut pro každý endpoint. Velikost requestu zatím limit nemá.

Možnosti využití?

Říkáte si k čemu je možné API využít, nás aktuálně napadlo několik věcí:

  • porovnání a archivace data o jednotlivých událostech a trychtýřích (do budoucna heatmapách)
  • možnost připojení Smartlook dat k již existujícím reportingu (např. do Looker Studio, případně do dalších nástrojů přes jednoduché stažení do Google Sheets nebo pomocí uložení do vlastní databáze)
  • možnost statistického zpracování dat a důkladnější analýzy bez nutnosti ručně data exportovat

Co se nám s API podařilo?

Po hodinách vývoje se nám podařilo připravit dva pilotní výstupy, jedním je skript, který umožňuje stahovat data o událostech po dnech do Google Sheets. Vydání skriptu zatím připravujeme.

Google Data Studio (= Looker Studio) Connector pro Smartlook REST API momentálně umožňuje stahovat agregovaná data o eventech za zvolené časové období. Konektor si můžete vyzkoušet již dnes, čtěte dále.

Konektor se podařilo udělat celkem vychytaný včetně cachování, takže šetříme i několik requestů na API. Logika je taková, že se stáhnou vždy všechny eventy z účtu (API je aktualizované okamžitě po přidání eventu v administraci) a k nim se dotáhnou z druhého endpointu 4 základním metriky za období, které máte zvolené v datovém filtru.

Chcete si vyzkoušet náš Google Data Studio Smartlook REST API connector? 
Tak neváhejte ani chvíli a pojďte do toho. Deployment ID produkční verze vydaného connectoru je:

AKfycbxDaY0Y_R76JVV4G8iQ71NTGDNi9IFaXsHo9MXlboggGT0tPnFzLI6E4K9r5tTaxlU0

Výstup následně vypadá takto, najdete v něm 5 dimenzí – Event Name, Event ID, Category Name, Category ID, odkaz na detail v API (pro debug účely) a 4 metriky – Occurence Count, Unique Visitors Count, New Visitors, Average Occurence Per Visitor.

UPOZORŇUJEME, ŽE KONEKTOR JE V ALPHA VERZI A POUŽÍVÁTE HO NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ, NERUČÍME ZA STOPROCENTNÍ FUNKCIONALITU

Jak připojit Smartlook REST API do Google Data Studio (Looker studio)?

Je to jednoduché: přidáte nový zdroj do Google Data Studia (Looker Studio)

Najdete si možnost Build Your Own

A zde již zadáte výše uvedené Deployment ID (pozor na mezery před a za)

AKfycbxDaY0Y_R76JVV4G8iQ71NTGDNi9IFaXsHo9MXlboggGT0tPnFzLI6E4K9r5tTaxlU0

Kliknete na Validate a následně kliknete na Smartlook Connector.

Konektor autorizujete tak, jak jste zvyklý od jiných konektorů.

A přidáte API klíč.

Connector požaduje váš API klíč, který můžete vygenerovat pro každý projekt zvlášť v nastavení Smartlooku. Konkrétně v Manage Projects – Detail vybraného projektu v části REST API tokens.

Pozor token se zobrazí pouze jednou takže si ho nezapomeňte uložit, zároveň pouze majitel projektu může generovat tokeny.

Následně kliknete na Connect a connector se načte a můžete začít vytvářet první report.

Pokud chcete, můžete použít jednoduchou šablonu, kterou jsme pro connector připravili. Počítejte s tím, že nahrávání dat nějakou dobu potrvá.


Potřebujete pomoct s výše uvedeným konektorem? Potřebujete pomoci s se stažením dat ze Smartlook API do Google Sheets?

Nebo potřebujete pomoci s celkovou implementací nástroje?

Přejít nahoru