Výroční zpráva 2020

Slovo vedení

Pojďme se podívat, co se stalo v roce 2020 u nás v Digitálních architektech, jaké nové spolupráce jsme navázali a jak se nám daří naplňovat naše vlastní vize.

Marek Čech

„V roce 2020 se nám podařilo rozšířit tým o nového člověka, analytičku Kristýnu, která pracuje na klíčových datových pipeline našich klientů. Upevnili jsme spolupráci s našimi významnými klienty jakými jsou společnosti Outdoor Concept, zaslat.cz a Saint Gobain.

Zásadní pro nás bylo i upevňování vztahů s partnery mezi které patří Smartlook, Keboola či Analytixer. Zároveň jsme byli i přes nástrahy epidemie schopni nabídnout plnohodnou praxi studentce Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni Báře, která se připravuje na budoucí kariéru v marketingu.

Jsem hrozně rád, že můžu se svými společníky řídit tak inovativní společnost, která funguje na bázi přátelských vztahů, otevřenosti a vášni pro technologie. Společnost oslavila v roce 2020 dva roky své existence a je neuvěřitelné jaký kus cesty, za tu dobu ušla je neskutečná“.

Michal Pich

Rok 2020 byl velice náročný pro každého z nás. Epidemie která nemá v novodobé historii obdoby mnoho věcí zastavila a také mnoho věci urychlila. Z těchto, pro nás pozitivních prvků, s lidmi, se kterými jsme se vždy sházeli osobně, již nebyl problém zavolat si online a digitální transformace firem nabrala na rychlejších obrátkách.

Co se týká nuceného homeoffice tak naštěstí naše firma již od založení chtěla všem umožnit pracovat kdykoliv a odkudkoliv. Díky tomuto způsobu smýšlení tak pro nás nutný homeoffice nebyl takovou zátěží.

Jiří Viták

Rok 2021 přinesl především růst v oblasti technologického vývoje. Podařilo se nám dostat do pozice specialistů a odborníků ve svém oboru a to nejen vůči klientům, ale také mezi odbornou veřejností. Zároveň se nám velmi hezky dařilo naplňovat naší vizi a plán.

Od marketingových projektů se nám povedlo posunout k různorodějším a zároveň i náročnějším projektům, které nás baví a motivují k dalšímu vývoji. V neposlední řadě cítím velký posun uvnitř týmu a to nejen díky tomu, že se nám podařilo tým obohatit o skvělé lidi, ale zároveň vnímám silnou motivaci a chuť celého týmu neustále se vzdělávat a růst.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Během celého roku jsme se věnovali rozvoji interních procesů s hlavním cílem vytvořit stabilní společnost s jasnou vizí, to se nám v závěru roku podařilo a my vykročili do nové dekády 21. století s jasně vytyčeným směrem.

Abychom mohli držet krok a zůstat konkurenceschopní v rámci trhu, investovali jsme naše zdroje do interního vývoje technologií a produktů. V roce 2020 to bylo skoro 10% veškerého času. Během roku se podařilo dokončit desítky projektů, které prozkoumávali nové technologie či inovovali naše produkty.

Výstupem takových projektů byly pracovní postupy, automatizované nástroje, addony či šablony, které usnadňují každodenní práci našich zaměstnanců. Naší hlavní činností je stále primárně webová analytika, která v roce 2020 doznala mnoha změn (např. vydání GA4, server side tagging, ITP ze strany prohlíčů). Každý den naši zaměstnanci vymýšlejí nové postupy a řeší výzvy, které předtím nikdo neřešil. Bez neustále invoace a sledování trendů bychom nemohli existovat a nabízet 100% služby našim zákazníkům.

V závěru roku jsme věnovali mnoho energie do plnohodnotné adopce Google Cloud, kde jsme nyní schopni nabídnout komplexní datové služby našim klientům. Zároveň jsme schopni rychle prototypovat klíčové automatizace a nástroje díky Google Apps Script či Firebase.

Aktivně se účastníme vzdělávacích akcí, vytváříme vzdělávací a rozvojové plány pro naše zaměstnance a kromě technických dovedností nasáváme i ty měkké jako je třeba Design Thinking.

Naplňování cílů udržitelného rozvoje

V rámci našich aktivit se též hlásíme k Cílům udržitelného rozvoje. Nejsem sice společnost, která by měla tisíce zaměstnanců a která by měla obrovský dopad na své okolí, ale i tak považujeme za důležité věnovat společnosti maximální pozornost.

V roce 2020 se nám podařilo realizovat Večerní školu marketingu, která pomohla účastníkům získat vhled do marketingu a webové analytiky a umožnila jim získat znalosti klíčové pro budoucí práci. Akce byla pro účastníky zdarma. Nabídli jsme tak dostupné vzdělání lidem v Plzni i okolí.

V říjnu jsme pak podobnou aktivitu zopakovali v rámci podzimní vzdělávací konference studentské organizace AIESEC, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a rozvíjíme její členy a vedení právě v marketingu. Nadále také spolupráce s Fakultou ekonomickou Západočeské univerzity v Plzni, kde jsme se zapojili v rámci netradičního projektu zaměřeného na rozvoj podnikání, Amazing Business School.

Velkou radost nám dělá i spolupráce s organizací nvias, která se zaměřuje na rozvoj STEM dovedností, kreativity a podnikavého ducha u žáků základních škol s cílem vytvořit z nich mladé tvůrce naší budoucnosti. Pracuje s nejmodernějšími technologiemi jako je třeba umělá inteligence či strojové učení. Jsme hrdým partnerem této organizace a v průběhu roku jsme s ní absolvovali několik akcí.

Jednou z nich byl Startup Weekend, který umožňuje několika týmům absolvovat intenzivní a inovativní víkend ve startupovém duchu. V rámci této akce jsme věnovali hlavní cenu, marketingovou akceleraci pro vítězný projekt. V průběhu léta jsme se zúčastnili dětského tábora, kde se pomocí robotů a technik Design Thinking rozvíjeli kreativní a technické dovednosti mladých účastníků tábora. V průběhu roku jsme se pak účastnili workshopů projektů Naše firmy či inovativních Minecraft workshopů jako odborníci z praxe.

Upevnili jsme spolupráci s našimi klienty

Důležité milníky roku 2020

Nová kolegyně v týmu, Kristýna Bartošová
Stěhování do nových kanceláří

Zajímavé akce během roku 2020

Účast na MeasureCamp Czechia a MeasureCamp Europe
Účast na Data restartu
Naše firmy
Přejít nahoru
Scroll to Top