GA4/Looker Studio rozpadlé reporty na začátku roku 2023

Vaše přehledy v Google Analytics 4 (GA4) a Looker Studiu fungovaly bez problémů a najednou tomu tak není? A to i přesto, že jste neprovedli žádné změny?

Vrací se vám error “Invalid configuration (neplatná konfigurace) nebo Invalid combination of metrics and dimensions” (neplatná kombinace metrik a dimenzí)?

Neztrácejte hlavu. Nejste v tom sami a chyba není na vaší straně. Příčinou je úprava práce s dimenzemi a metrikami ze strany Google.

Pokud použijete produktovou dimenzi, jako je Item ID, Item Name atd., spolu s metrikami jako jsou Revenue atd., nastane chyba, kvůli které přestanou reporty fungovat.

Společnost Google zavedla nové Item-Scope dimensions (dimenze na úrovni položek), takže Item ID, Item Name atd. jsou nyní Item-Scoped (na úrovni položky), zatímco Revenue, Add to Carts atd. jsou Event-Scope Metrics (metriky na úrovni události událostí).

Nelze však kombinovat metriky a dimenze odlišného rozsahu (item-scoped s event-scoped). Toto je vlastnost, kterou jste znali z GA3. V GA4 až do přelomu roku 2022 a 2023 šlo tyto údaje kombinovat. Nyní se vše mění a vracíme se do situace z GA3, kde data napříč scopy nejde míchat.

Jak to tedy opravit?

Oprava spočívá ve změně dimenzí a metrik správného rozsahu. Společnost Google zavedla Item Scope Metrics and Dimensions, aby nahradily Event Scoped Metrics and Dimensions (metriky a dimenze rozsahu události), ačkoli v době psaní tohoto příspěvku nemusí být dostupné ve všech účtech. Což znamená, že budete muset počkat, až Google tyto dimenze a metriky zavede ve všech účtech.

Nové dimenze a metriky elektronického obchodu

Google Analytics poskytuje verzi každé metriky měření elektronického obchodu pro položky a události. To vám umožní analyzovat informace o vašich produktech nebo službách a samostatně analyzovat důležité interakce elektronického obchodu.

V Explorations a Data API jsou k dispozici následující dimenze a metriky elektronického obchodu:

 • Currency
 • Item brand
 • Item category 1 -5
 • Item coupon
 • Item ID
 • Item list ID
 • Item list name
 • Item list position
 • Item name
 • Item promotion
 • Order coupon
 • Transaction ID
 • Item affiliation
 • Item variants
 • Items added to cart
 • Items checked out
 • Items clicked in list
 • Items clicked in promotion
 • Items viewed
 • Items viewed in list
 • Items viewed in promotion
 • Shipping amount
 • Shipping tier
 • Tax amount

Analytics také přejmenovává následující Event-Scoped metriky:

 • Add to carts (dříve nazývané Add-to-carts)
 • Item-list click events (dříve nazývané Item list clicks)
 • Item-list view events (dříve nazývané Item list views)
 • Item view events (dříve nazývané Item views)
 • Items purchased (dříve nazývané Item purchase quantity)
 • Promotion clicks (dříve nazývané Item promotion clicks)
 • Promotion views (dříve nazývané Item promotion views)

Poznámka ke Google Analytics: Když v “Explorations” používáte Item-Scoped Dimension, jako je „Item ID“ nebo „Item category“, nezapomeňte použít Item-Scoped metriky, jako je „Items purchased“, spíše než Event-Scoped metriky, jako například „Purchases“. První z nich vám poskytne počet položek. Druhá vám poskytne celkový počet nákupů. V exploracích též vidíte, že se jednotlivé dimenze a metriky v odlišných scopech nedají kombinovat. Tj. pokud vyberu při importu dimenzí a metrik například metriku Revenue, veškeré dimenze a metriky, které s ní nejdou kombinovat již dále vybrat nepůjdou.

Google aktuálně uvolňuje nové dimenze a metriky ve vlnách a není zatím jasné, jak dlouho bude trvat než se dostanou do vašeho účtu a vašich dat. Pokud s nimi již chcete pracovat a nevíte, zda to lze, stačí se prokliknout na “explore” v levém sloupci Google Analytics 4 a otevřít si prázdný “free form”.

Následně lze v dimenzích a metrikách vyhledat nové item-scoped ze seznamu výše. Pakliže je vidíte zde a můžete s nimi pracovat, nezanamená to, že s nimi lze pracovat v Looker studiu. Do Looker studia se prozatím nové dimenze a metriky nepropisují a nelze s nimi pracovat. Mnoho reportů tak nebude fungovat a musíte hledat jinou cestu jak problematiku vyřešit. 

Pokud je váš projekt větší pravděpodobně sáhnete po GA4 Big Query exportu.

Aktualizace: Prosinec 2023

Aktuálně byste již měli vidět všechny výše uvedené dimenze a metriky v Looker studiu. Stále platí, že nelze kombinovat event-scoped a item-scoped dimenze a metriky, tj. nelze například kombinovat Item view events & Ecommerce purchases. Do budoucna není vyloučeno, že se dimneze a metriky budou měnit, přibývat nebo zanikat. Pokud tedy v budoucnu opět narazíte na nefunkční reporty, podívejte se na to, zda skutečně všechny vámi zadané dimenze a metriky fungují jak mají.

Potřebujete pomoci s GA4?

Přeloženo a doplněno našimi zkušenostmi dle článku dostupného zde.

Přejít nahoru