Nová funkce v GTM – Trigger group: skupina pravidel

Na konci března 2019 vydal Google pro Google Tag Manager (GTM) nový trigger (pravidlo chování) s názvem Trigger Group. Pojďme se podívat co dělá.

Tento trigger do GTM nepřináší nic převratně nového, očekával jsem ho už v době, kdy jsem se poprvé o Google Tag Manageru dozvěděl. Přesto značí cestu, kterou se Google ubírá a umožňuje značné zjednodušení práce analytikům, kteří měření nastavují. Hlavně, co se týká znalostí programování a detailní znalosti fungování ekosystému GTM.

Co je Trigger Group?

Trigger Group umožňuje, jak již z názvu vyplývá seskupit několik triggerů do jednoho “super” triggeru. Pokud se všechny triggery v tomto super triggeru spustí, spustí se samotný Trigger Group.

Jak Trigger Group využít?

Toto například relativně elegantně řeší velice častou situaci scrollingu ve spolupráci s časem na stránce, například v blogové části webu. V minulosti bylo nutné tuto situaci řešit, buď napsáním vlastního skriptu, či za pomocí proměnných. U scrollingu je totiž problém, že přijde-li uživatel na stránku a ihned sjede na její konec, což návštěvníci dost často dělají, spustí se vám rovnou všechny scroll triggery. Pokud na ně máte navázané ještě další tagy, například Google Analytics Event tagy, nedejbože s Interaction Eventem (což je obecně špatná praxe, veškerý scrolling pokud není navázaný na čas doporučuji vždy odesílat jako Non-Interaction Event, pokud tak nedělá deformujete si výrazně Bounce Rate, Míru opuštění). Přesně tohle nyní řeší Trigger Group. Kde si můžu scrolling trigger propojit s například timerem (např. 30 sec) a měřit cosi čemu my interně říkáme Engagement – Zapojení.

Po zavedení Trigger Group stačí vytvořit trigger čas na stránce (timer, např. na 30 sec), dále trigger scrolling o oba tyto triggery vložit do “super triggeru” Trigger Group.

Příklad mého použití ukazuje následující snímek.

Dalším použitím může být například nahrazení některých počítadel a posílání souhrnných hitů až po více aktivitách, abych šetřil Session Hit Limit. Zde vše ale nechám na vaší fantazii.

Existují omezení Trigger Group?

V typu Trigger Group nezáleží na pořadí jednotlivých jednotlivých triggerů, které jsou v něm vloženy. Trochu záludné může být, že do Trigger Group můžeme vložit stejný trigger několikrát. V tomto případě se daný trigger musí spustit tolikrát kolikrát byl vložen.

Trigger Group bohužel prozatím nelze resetovat a platí pouze na úrovni jedné stránky. Při přechodu na jinou stránku (podstránku) si sebou nenese informace, že již některé z vložených triggerů byli splněny a resetne se.

Myslím si, že toto je správný směr a snad se brzy dočkáme zavedení komplexní logiky triggerů (if, else, or, not). Popřípadě Trigger Group na úrovni několika stránek. To je zatím nutné řešit například přes pomocné cookies, či na straně serveru.

Už teď se těším jaké další funkce se budou v GTM v letošním roce objevovat.

Přejít nahoru