Výroční zpráva za rok 2021

Rok 2021 pro nás znamenal mnoho. Zažili jsme spoustu složitých situací z pohledu zdraví i celospolečenské situace, ale také mnoho pracovních výzev a radostí. Pojďte se s námi podívat, jaký byl rok 2021 u Digitálních architektů, jaké spolupráce se nám povedlo navázat, jak jsme naplnili naše vize, co plánujeme na rok 2022 a také co nejdůležitějšího se v oboru analytiky přihodilo.


Marek Čech

Jsem pyšný na celý tým, kam se obor posouvá i naše klienty. Pojďte se se mnou podívat jaký byl rok 2021 a co výrazně ovlivnilo naše fungování.

Novinky v pohledu na analytiku

Vzhledem k dopadům legislativních změn a novel (cookies, GDPR) se trh marketingových technologií stává stále techničtější a komplexnější a klade velké nároky na klienty. V tomto ohledu pozorujeme v diskuzích s klienty a na konferencích, že je velmi důležitá dokumentace, naplánování měření a sběru dat a jeho údržba (automatické nebo ruční kontroly). Právě to se stává klíčovými tématy právě kvůli rostoucí složitosti všech systémů.

V souvislosti s tím je velký prostor pro inovace v implementačním měření u krabicového řešení – kódy vložené přímo na web (mimo tagovací systém, jako například Google Tag Manager) jsou neudržitelné. Jen minulý rok se několikrát stalo, že některý reklamní systém změnil trackovací kód. Většina klientů má pak problém v komunikaci mezi dodavatelem webu a markeťáky, kteří nejsou schopni vysvětlit, co potřebují.

Pokud vyvíjíte nový e-shop, bez datové vrstvy to dnes ani nezkoušejte.

Novinky v implementacích webové analytiky

Přes rok jsou tu s námi GA4, které začínají být doporučovány jako plnohodnotná náhrada GA3 (Universal Analytics). Na konci roku 2021 se v GA4 objevily funkce k propojení s Google Search Console, nedávno pak s Google Optimize. Nové jsou tam také prediktivní metriky (GA4 jsou schopné predikovat nákupy v příštích 7 dnech, revenue a odpad stávajících zákazníků…). Stále je zde mnoho úskalí, ale myslíme si, že do konce roku 2022 se GA4 přehoupnou do plnohodnotného nástroje. A protože nikdo neví, kdy GA3 ukončí podporu, vyplatí se na to připravit včas.GA4 jsou zajímavým tématem v businessovém světě, jelikož dávají maximální volnost našim zákazníkům v nastavení událostí, jejich pojmenování i parametrech (mimo pár doporučených události, jako je Přidání do košíku nebo Nákup). Je to paradoxně problém, protože bez připraveného mustru málokdo nezkušený vymyslí nějaké vlastní události, metriky či jejich celkový smysl. Důležité je, aby trh a komunita sdílela good case practices.

Na podzim roku 2021 byly finálně vysvětleny na území ČR právní změny kolem práce s cookies. Trh to uvedlo do nepříjemné situace, kdy všichni musejí implementovat cookies lišty. Na základě toho vyvstává mnoho otázek – třeba podoba lišt, funkce samotné lišty, evidence souhlasů. Nás tato problematika zaměstnala ke konci roku 2021 a ani začátek roku 2022 nebyl jiný.

Do popředí se dostává diskuze nad serverovými technikami měření. Google Tag Manager představil server-side variantu měření (data neodcházejí z prohlížeče do reklamních systémů, ale přes firmou spravovaný server ideálně v cloudovém prostředí). S klienty to začínáme řešit u značek, které server-side měření podporují (zatím to není třeba Sklik, který bude implementovaný klasicky z frontendu).

Smartlook ke konci roku vyrazil do světa, dostal spoustu inovací, upravený ceník a začíná být známější v zahraničí. My jsme hrdí na to, že je to náš klient a zároveň jsme hlavním partnerem pro implementaci na evropském i globálním trhu.

V rámci trhu je možné zaznamenat stále častější diskuze o personalizovaném vyhledávání a doporučovacích algoritmech.


Napsali jsme: Google Retail API


 V tomto případě je potřeba obchodně zvážit, zda tuto klíčovou část webového řešení je vhodné outsourcovat nebo existující řešení přizpůsobit interně a mít nad takovým “hloupointeligentním”, ba dokonce “chytrointeligentním”, systémem vlastní kontrolu.

Novinky v online světě

V oboru analytiky i marketingu je velký hlad po pracovní síle. Klienti začínají nabírat inhouse, analytické agentury rozšiřují své týmy. Některé technické analytické pozice se obsazují opravdu dlouho.

Především dle vyspělosti firmy či projektu si každá firma volí mix obou přístupů: 

 • inhouse tým – reporty, operativní část, denní exekutiva
 • externí firma – komplexní integrace, technologická odbornost

Hlavní firemní novinky

Teď přijde na řadu trocha pyšnosti, tak si držte klobouky. Jdeme na to.

Jsem nesmírně rád, že máme hotový český i anglický web a pracujeme na zahraniční expanzi. Tento krok nám pomohl v budování našeho brandu.

 • máme blog – nepravidelně publikovaný zajímavý obsah
 • máme sepsané produkty – podařilo se rozproduktovat naše služby do krásného portfolia a vše popsat tak, abychom snadno vysvětlili našim zákazníkům i rodinám, co přesně děláme
 • prezentujeme jasně a jednotně kariéru, vize firmy a máme sepsaný onboarding proces pro větší klienty
 • pro technologicky zaměřené zákazníky máme popsané technologie, které se nám podařilo zkrotit a jsme schopni jejich implementace

Naše firma stojí, mimo jiné, na svobodě práce a mezinárodním prostředí. Díky tomu jsem mohl strávit skoro polovinu roku v zahraničí a pracovat full-remote z Indonésie, což byla obrovská zkušenost pro mě i celý tým. Díky technologiím a nástrojům (Caflou, Google Workspace a Discord) se nám toto období podařilo zvládnout a otevřít tak možnosti pro budoucí zaměstnance, kteří budou chtít pracovat na dálku.

Velmi pozitivní byl příchod nového člena týmu – Barči. Ta v rámci svého studijního zaměření (data, umělá inteligence, automatizace) začala pracovat na rozvoji analýz a integrací.

Po třech letech fungování firmy se majitelé rozhodli, že je potřeba jmenovat toho hlavního či chcete-li generálního ředitele, aby bylo možné dále rozvíjet firmu. Jednohlasně jsme se shodli, že to budu já. Chopil jsem se obchodních aktivit společnosti a směřování k plnění vizí. V naší firmě se nikdy na struktury nehrálo, ale tohle je pro nás zásadní krok k budoucímu růstu.

Plnění vize z pohledu majitele

Z pohledu vize je pro nás klíčové budování pozice leadera v oblasti webové a zákaznické analytiky a její vizualizace. Díky našemu mottu “Zefektivňujeme čerpání omezených zdrojů smysluplným využitím dat.” pronikáme i do jiných oblastí – nejen marketingových dat, ale řešili jsme projekty v oborech logistiky nebo celofiremní business intelligence.

Klíčovým tématem, na kterém si zakládáme, je dlouhodobý rozvoj znalostí našich zaměstnanců, inovace firemních postupů a rozvíjení celého oboru i komunity – to se daří. Dlouhodobě věnujeme napříč firmou až 20 % pracovního času do vzdělání a inovací, většinou po vzoru velkých hráčů během páteční pracovní doby – díky tomu se nám daří na pracovišti udržet pozitivní, zdravou a otevřenou atmosféru.

V rámci roku se nám podařilo dokončit 35 interních inovačních projektů, které dlouhodobě usnadňují každodenní práci z oblasti datové analytiky. 

Díky anglickému webu jsme začali komunikovat se zákazníky ze zahraničí a připravovat půdu pro aktivní expanzi do evropských zemí – pro tuto expanzi je pro nás klíčové posílení interního týmu, do konce roku počítáme s náborem až 5 analytiků/ček (aktuálně v dubnu, kdy tato zpráva vychází máme již polovinu těchto pozic obsazenou) ať už pro webovou analytiku, tak pro datové integrace a vizualizace.

Podařilo se nám upevnit strategická partnerství s nástroji Keboola, Smartlook a nově i Cookiebot.

Celkově firma plní očekávání majitelů a v příštích letech směřuje k zásadní expanzi interního týmu a rozšiřuje i záběr a kvalitu svých služeb.

Plnění vize v implementacích

Jsem rád, že se v relativně malém týmu podařilo udržet krok s technologiemi a změnami, které se minulý rok udály. I v takto turbulentní době, kdy se nástroje mění co týden pod rukama, víme, o čem mluvíme a naši zákaznicí se na nás mohou spolehnout.

Rozhodně jsem pyšný na celý tým, kdy se v konceptu každodenního celoživotního vzdělávání (není jednoduché a samozřejmé) je tým schopen naučit potřebné informace a obratem výstupy dodávat našim klientům.

 • backoffice oblasti, o které jsem se loni staral – řízení inovací a vzdělávání, kde se podařilo napříč firmou doplnit 10+ zásadních kompetencí a 35 inovačních projektů
 • jsem pyšný na celý tým, že vzal za své koncept každodenního celoživotního učení (to není jednoduché a samozřejmé) náš tým je schopen se velmi rychle naučit nové postupy a obratem dodávat výstupy a služby našim klientům
 • marketing – pracujeme na budování značky profesionálních poskytovatelů analytických služeb, kteří se nebojí použít nejnovější technologie a inovace; navíc k tomu jsme schopni poskytnout dlouhodobě kvalitní služby klientům, komunikujeme naše hlavní zásady, na čem stavíme – transparentnost, otevřenost a dokumentace veškerých nastavení (klient najde detailní informace z oblasti analytiky)

Markův rok 2022

Mezi mé plány patří:

 • udržení kroku s inovacemi a vybudování stabilního týmu, který je schopen pracovat i na nejkomplexnějších analytických projektech + je schopen odbavit i jednoduché požadavky klientů
 • v roli ředitele chci dál pokračovat v budování silné značky, ukazovat se na komunitních a oborových akcích a uspořádat i některé školení či webináře pro zájemce o datovou a webovou analytiku
 • chci podpořit vedoucí dalších oblastí v naší firmě, aby bylo možné naplňovat vize a budovat silný tým

Michal Pich

Rok 2021 pro mě byl rokem spíše pracovních pokroků, ale samozřejmě se mě dotklo i několik událostí ve firmě.

Novinky v oboru a naší práci

Obor webové analytiky a datových analýz se mění každý den. Zde jsou vypsány ty největší novinky, které jsem v rámci firmy řešil já nebo některý z mých kolegů.

 • více jsem řešil kvalitu dat a testování dat
 • věnovali jsme se novým datovým zdrojům
 • integrovali jsme nové systémy (například pořádný e-mailing)
 • začíná se řešit server-side měření, na kterém budeme v roce 2022 pracovat u pilotních projektů
 • začali jsme se věnovat vizualizaci datových toků
 • Keboola se otevřela naplno i pro menší uživatele
 • GA4 mají přímou integraci do Bigquery 
 • změna u práce s cookies – v roce 2022 se budou modelovat chybějící data
 • začali jsme používat Deepnote (programovací prostředí)

Hlavní novinky z firmy za 2021

V roce 2021 jsem dostal na starost technologické směřování firmy. Díky nové posile v mém mikro-týmu, Báře, jsme schopni pracovat na velmi chytrých věcech a řešit spoustu automatizací. V minulém roce jsme poměrně zásadně změnili datové workflow a pracujeme velmi často s Keboolou.

A co víc?

 • Stali jsme se Google Partnerem 2. úrovně.
 • Začátkem roku jsme se stěhovali do nových prostor.

Plnění vizí

Patřím mezi lidi, kterým jakýkoli posun přijde pomalý. Když ale vidím číselně uzavřený rok 2021 (jak obratově, tak počty tasků apod.), tak jsem spokojený.

Dokázali jsme se technologicky posunout tak, že jsme schopni pracovat s jakýmkoli zdrojem dat – je nám dnes jedno, zda pracujeme s Facebookem, Google Ads, SAPem nebo Shoptetem. Máloco nás překvapí a to je pro mě asi největší změna a viditelný posun od předchozích let.

Také potěšilo, že jsme zmiňování u firem řádově jiné velikosti – síla našeho brandu byla vidět třeba u cookies, kdy se na nás obraceli noví klienti, ale i síť partnerů. Stejně tak se partnerům, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, daří a rostou.

A co víc – jsem rád, že si držíme kvalitu, jejíž hranice si definujeme sami. A to velmi přísně.

Michalův rok 2022

Myslím, že se budu trochu opakovat po ostatních, ale absolutně zásadní je růst týmu. Také bych chtěl firmu posouvat v oblasti řízení projektů – ač jsme na tom dobře, můžeme být lepší.

Kromě toho chci:

 • testovat data více do hloubky
 • klientům pomoci se self-service fází u vizualizací
 • alespoň 1 z nástrojů popsat tak, aby bylo i pro laiky jasné, co za procesy stojí (dát klientům k dispozici přehled všech dat – nyní je to popsané v dokumentaci, kde je často přes 200 souborů)

Jiří Viták

V průběhu roku 2021 jsem došel k několika zásadním rozhodnutím, která ovlivní fungování celé firmy. Došel jsem k tomu, že nemám mentální kapacitu věnovat se technickým produktům a vzdělávat se do hloubky v technické části (kam se celá firma posouvá). Rozhodl jsem se proto, že se budu zaměřovat více na back office a chod firmy (smlouvy, finance, provozní záležitosti).

Na konci roku jsem se ke zvýšení efektivity začal věnovat naplno HR a náboru.

Struktura firmy a HR

Mezi nejzásadnější věci ve struktuře firmy patří, že máme ředitele – člověka, který se zodpovídá majitelům a má na starosti celou firmu. A je jím Marek. Protože tato změna proběhla až ke konci roku, je ještě brzy na dělání závěrů.

Dalším důležitým rozhodnutím je růst v roce 2022, kdy se chceme zaměřit na nábor 5 lidí a mít pravidelnější HR meetingy.

A v neposlední (a neméně důležité) řadě je fakt, že máme v týmu novou členku – Báru. Jediná žena a živel, který přinesl energii. Přinesla už nyní spoustu novinek v rámci práce, nebojí se mluvit a pozvedá skupinu “zaprdnutých” chlapů. Nyní se myjeme 2x v týdnu a je to dobrý pocit! 🙂

Covid ve firmě

Nejprve musím říct, že nás to jako firmu posílilo. Firmu jsme zakládali s tím, že chceme mít možnost pracovat odkudkoli a Covid nás k tomu z části donutil.

 • naučili jsme se pracovat z domova – velká škola kolem homeoffice práce
 • přišli noví klienti, kteří vidí, že na základě dat rozhodovat o investicích se vyplatí

Samozřejmě je zde i pár negativ – třeba fakt, že se hůře buduje týmový duch, občasná neproduktivita na homeoffice nebo zdravotní nepříjemnosti, kterými si každý z nás nějak prošel.

Plnění vizí v roce 2021

Z pohledu majitele se vize z větší části naplnit dařilo. Čekal jsem trochu více od expanze do zahraničí, ovšem co se týče růstu objemu práce a obratu, jsem nadmíru spokojen.

Velmi si cením posunu v technických znalostech, kdy umíme pracovat se složitějšími systémy a integracemi – už nás jen tak něco nepřekvapí. 

Podařilo se nám, také přestěhovat do nových kanceláří ve Veleslavínově ulici v Plzni, nastavit nově řízení financí, vyřešit některé právní věci a ohledně expanze spustit nový web Archetix.com.

Co se týče vizualizací (mé oblasti, za kterou stále zodpovídám), zde jsme měli velký náskok z předchozích let a spíše jsme ladili drobnosti, jako třeba vizualizace dat z GA4.

Jirkův rok 2022

Zásadní bude první polovina roku, kterou bych chtěl věnovat HR procesu a náboru lidí. Rád bych pracoval aktivně s členy týmu tak, aby u nás byli všichni spokojení.

Chtěl bych na sebe nabrat více back office věcí a posunout firmu tak, aby tyto ne-datové věci byly stabilní oporou a nikdo z týmu nad nimi nemusel přemýšlet. Back office by měl být poté samostatně fungující se samostatným rozhodovacím procesem.

Bára Soukupová

V roce 2021 jsem nastoupila do Digitálních architektů na částečný úvazek. Nejvíce se věnuji RFM segmentaci, analýzám dat a vizualizacím. Díky mému studiu kybernetiky se zaměřením na umělou inteligenci a automatizaci (FAV) se však dostávám například k automatickým testům (zda nechybí nějaká část dat; zda probíhá pravidelná aktualizace dat apod.).

Začátek v Digitálních architektech

První týdny ve firmě byli pohodové – všichni mě vřele přivítali, tým je superpřátelský. Je skvělé, že si člověk může vyzkoušet víceméně všechno z oblasti webové analytiky a datových analýz, a pak může začít dělat to, k čemu má nejblíže.

Nejvíce mě překvapilo, jak jsou výkonní. 🙂 Na první pohled to vypadá, že je ve firmě více lidí, ale díky propracovaným interním procesům se odbaví opravdu hodně práce v relativně malém týmu.

Rok 2022 u Báry

V roce 2022 se chci dostat více do oblasti práce s daty a pracovat s AI nebo automatizacemi, což může ušetřit spousty času pro jiné činnosti. Zajímám se i o data storytelling a tuto oblasti bych ve firmě chtěla posunout dále.

Martin Štacko

V roce 2021 jsem pracoval především na samostatnosti. Jako úspěch beru, že jsem schopen odbavit celý projekt implementace (Google Analytics, GA4, Smartlook) bez zapojení ostatních členů týmu.

Mezi mé nejčastější úkoly v minulém roce patřily:

 • Implementace GA, GTM, datové vrstvy
 • Implementace a navazující práce s nástrojem Smartlook
 • Úprava reportů v Data Studio a práce s nimi
 • Pomoc v rámci interního marketingu

Nejvíce mě bavilo mít vlastní klienty, se kterými jsem mohl pracovat od začátku do konce. Z pohledu nástrojů jsem pak nejraději pracoval se Smartlookem – od nastavení po analýzy a vyvedení závěrů.

Celofiremní pohled na rok 2021

V případě celé firmy vidím, že jsme dokázali řešit komplexnější projekty, máme stálejší klienty pro pravidelné spolupráce, rozjasnila se nabídka produktů a řešení a vyladili jsme interní fungování (předání práce, meetingy).

Co plánuji na rok 2022

V roce 2022 se chci posunout v implementacích Google Analytics a GA4 tak, abych byl schopen zvládat i těžší věci – například si poradit s jednoduššími JavaScripty. Tím se stanu jistě nepostradatelným členem týmu. 🙂


Klienti

V roce 2021 jsme navázali spoustu nových spoluprací, zároveň ovšem pečujeme o stávající projekty, které rozvíjíme.

Nové spolupráce s klienty

Mezi novými projekty z roku 2021 najdete:

 • Smartlook (oficiální klient)
 • SARTOR – importy nákladů a vizualizace
 • Ochutnejorech.cz
 • TRASK – měření aplikací
 • AD PARTNER
 • iMucha.com
 • projekty menšího rozsahu: Medical Uniforms, Altman, Studio Domino, VERKON, Dragonfly trading

Stali jsme se oficiálním partnerem NVIAS, řešili jsme drobný projekt pro Fyzikální ústav. Zároveň jsme se stali oficiálním partnerem Cookiebotu.

Navázali jsme také spolupráci s plzeňskou agenturou Digital Depo. My v této spolupráci zastáváme webovou analytiku, naopak “kluci z Depa” řeší pro některé naše klienty online marketing.

Mezi nové spolupráce patří také legální zastoupení JUDr. Liborem Krausem.

Stávající klienti

Mnoho projektů spravujeme dlouhodobě.Je to i naše dlouhodobá vize neřešit analytiku jednorázově, ale dlouhodobě a strategicky analytické postupy rozvíjet. Mezi klíčové dlouhodobé klienty u nás patří:

 • NanoSPACE – práce se Shoptet daty (problematika: jak dostat data do webu, kam není přístup)
 • Outdoor Concept – nové datové zdroje (nový SAP) – integrace dat z marketingových a interních systémů
 • FLAT ZONE – implementace měření slovenského webu
 • Saint Gobain – implementace měření
 • Zaslat.cz – stahování dat z interní databáze, zákaznické analýzy, vizualizace
 • a mnohé další, o kterých, jak už to tak bývá, nelze úplně veřejně mluvit

Zajímavé akce

S ohledem na situaci kolem Covid-19 neproběhlo v roce 2021 tolik akcí, kolik bychom si přáli. I přesto jsme se snažili ukázat, kde to šlo:

 • Účast na MeasureCampu
 • Přednáška na Mobile Internet Forum (analytika mobilních aplikací)
 • Přednášky a online streamy ke Cookies – vznikl například webinář ve spolupráci s eLegal

V roce 2022 se plánujeme účastnit MeasureCampu (ať už fyzicky nebo online). Díky aktuálním tématům (GA4, cookies, server-side měření) plánujeme účast na tuzemských i zahraničních konferencích.

Důležité firemní milníky a cíle v roce 2022

Mnoho milníků a našich cílů jsme zmínili v článku výše. Pojďme si to hezky shrnout:

 • 5 nových členů týmu jako posila v průběhu roku
 • domluvení analytického partnerství s Google
 • 15 % obratu ze zahraničí
 • 30 % obratu mimo ryze marketingová data (díky naším znalostem se chceme podívat i do jiných oborů)
 • oslovení vzděláváním a workshopy alespoň 4 000 lidí
 • technické směřování – GA4, cookies, pilotní server-side projekty
 • zapracování kompetenčního modelu (dotažení rozsáhlého seznamu kompetencí v oboru a jeho využívání napříč firmou)

Vydejte se spolu s námi na neskutečnou jízdou, která nás v roce 2022 čeká. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku. Pokud patříte mezi naše klienty mnohokrát děkujeme za spolupráci v roce 2021, bez vás bychom to nedokázali.

Přejít nahoru
Scroll to Top