David Žahour

Datová analytika & AI

Momentálně pracuji na vývoji několika komponentů pro nástroj Keboola. Zároveň pomáhám vytvářet nástroje, pomůcky a aplikace pro analytiku, kde pracuji na backendu aplikací, pokud již nejsou k dispozici jako open-soource nebo na marketplacech samotných nástrojů. Na těchto aktivitách spolupracujeme převážně společně s Michalem.

Moje role přichází na řadu nejčastěji v situaci, kdy mají naši klienti nestandardní/specifické potřeby, nebo je nutností jít více do hloubky, ne vždycky jim totiž v takovém případě stačí služby poskytované existujícími nástroji. V ten moment jsme schopni vyvinout proprietární řešení na daný problém. Je to výhodné v momentě, kdy klienti nemají mnoho alternativních řešení daného problému a jednoduše vyžadují programátorskou práci.

Oblíbené nástroje a služby

Pracuji převážně ve scriptovacím jazyce Python, využívám vývojové prostředí PyCharm od JetBrains. PyCharm využívám jelikož je to velmi robustní vývojové prostředí i na větší aplikace a umožňuje snadnou integraci a kolaboraci při práci v týmu. Zároveň používám Windows Subsystem for Linux (WSL), když moje práce vyžaduje linuxové prostředí. Samozřejmě nemohu opomenout klasický příkazový řádek, kde se starám o obsluhu serveru.

Jak to celé začalo?

Začal jsem pracovat jako embedded vývojář ve firmě Data-trace net, kde jsem navrhoval jednočipové desky a zároveň programoval mikrokontroléry. Po této zkušenosti jsem pracoval u firmy Nvias jako vedoucí vývojového týmu, zároveň jsem mentoroval vzdělávací kroužky pro děti. Roky 2019-2021 jsem pracoval u firmy Newton technologies a.s., kde jsem se věnoval automatickému překladu mluvené řeči ve smyslu speech-to-text a následně strojový překlad. Z toho vyplývá, že jako programátor pracuji dlouho, konkrétně už od svých 15 let. K Digitálním architektům jsem se přidal na začátku roku 2022. Při zmínce o neúspěšném pohovoru u jiné firmy, jsem byl okamžitě verbován Markem v poněkud netradičním prostředí – v bazénu.

Koníčky a zájmy mimo práci

Momentálně pracuji na své bakalářské práci a to na výzkumu Segmentace obrazu z lékařských videí. Spolupracuji při stavbě CubeSatu, kde tvořím experiment na měření odolnosti mikročipů vůči alfa a beta radiaci. Snažím se do určité míry stále zapojovat do Plzeňského vodíkového týmu, kde jsem v minulosti figuroval jako zakladatel. Tento tým prozkoumává možnosti využívání vodíkových palivových článků na poli mobility. Pracuji v rámci evropského projektu AI social lab jako AI expert consultant. Zároveň mentoruji kroužky na základy umělé inteligence. Chodím pravidelně na atletiku a mentoruji lezení. Nejsem člověk, který by cestoval vyloženě do měst, mám radši přírodní památky. Hodně rád lezu po horách, kde se věnuji aktivitám v rozmezí horolezectví a horské túry. Ve volných chvílích chodím rád do divadla na balet.

V budoucnu mě čeká výjezd v rámci programu Erasmus+ do Dánska, kde budu studovat kybernetiku v oblasti lineární algebry pro datovou vědu a několik dalších matematicky zaměřených předmětů.

Produkty, které mám na starosti

Přejít nahoru
Scroll to Top