Případová studie: Flat Zone

Aplikace Flat Zone je webový agregátor cen bytů v novostavbách (aneb developerských projektů). Aplikace nabízí i další sekce jako je vyhledávač, zpravodajský nástroj či datový insight blog, který se zaměřuje na všechny témata týkající se realitního trhu po celé České republice. Flat Zone, jako jediný v ČR, poskytuje vyhledávání v databázi nových bytů a domů. Aplikace nabízí celou řadu filtrů, které umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání v lokalitě, kterou návštěvníci požadují. Zároveň web poskytuje aplikaci Studio, která zpracovává kompletní rozbor českého rezidenčního trhu především pro potřeby developerských firem zamýšlejících investici do nového projektu. 

Naše firma, Digitální architekti, se o Flat Zone a jejich webová data stará již od února roku 2020. Spolupráce začala v momentě, kdy startupový tým měl již funkční podobu platformy flatzone.cz a potřeboval pomoci s pochopením chování uživatelů a se vstupem do světa webové analytiky.

Projekty, které máme možnost iniciovat, rozdýchat a řídit od začátku (jinak řečeno z ničeho), nás baví a stejně tak práce s organizacemi podobného charakteru, jako je Flat Zone”

říká vedoucí oddělení webové analytiky Marek Čech.

Potřeby klienta

Po pilotním spuštění aplikace jsme společně s Flat Zone zjistili, že je potřeba maximálně pochopit chování návštěvníků, jejich interakci s aplikací. Bylo nutné zjistit, jak vyhledávají byty v novostavbách a co je pro ně důležité. Nabídli jsme klientovi perfektní nastavení i dokumentaci měření a implementaci orientovanou na budoucnost, kde se plně využije Google Tag Manager a datová vrstva. Díky naší technické odbornosti jsme zprostředkovali i součinnost s vývojářským týmem a vysvětlili si úskalí měření webových projektů postavených na moderních JavaScriptových frameworcích. 

Hlavní výzva, se kterou jsem se potýkali bylo to, že je web nemožné měřit jako běžný eshop, jelikož na něm nedochází k nákupu. S tím jsme se poprali a běžně používané postupy ze světa ecommerce projektů přizpůsobili postupy vyhledávače. I díky tomu mohl klient využít již předpřipravené reporty v Google Analytics právě pro elektronické obchody.

Další klíčovou oblastí, na kterou bylo nutné se zaměřit, jsou registrovaní uživatelé v systému. Zde by bez nasazení datové vrstvy nemohlo docházet k propojení webových a databázových dat. Datová vrstva nebyla v projektu zatím využívána a naše doporučení tak bylo jasné.

Řešení

Pokud se začíná od nuly, tak první, co vzniká, je technické zadání pro vývojáře na implementaci datové vrstvy a Google Tag Manageru. Technickému návrhu předcházelo i několik setkání s klientem, kde jsme zfinalizovali oblasti, kterým se budeme věnovat. Řešení obnášelo vytvoření datové vrstvy, která by respektovala specifické prvky flatzone.cz, ale zároveň umožňovala využít osvědčené postupy z oblasti ecommerce. Celé řešení bylo stavěno tak, že vzniklo kompletní zadání a to bylo spolu s vývojářským týmem vyvíjeno. Do webu následně přibyly datové objekty, které jsou opakovaně využitelné pro všechny nástroje MarTech a jsou zdokumentované. Výhoda tohoto přístupu vyplývá z toho, že pokud se klient v budoucnu rozhodne pro jiné nástroje, tak díky dokumentaci je jejich nasazení mnohem rychlejší a naprosto bez závislosti na vývojářském týmu. Pokud bychom totiž šli dnes již zastaralou cestou hard-kódování přímo do kódu stránky, flexibilita, kterou by klient měl bez vývojářeského týmu, nebude velká. Proto i v případě přechodu z GA3 na GA4 nemusí, díky zvolenému postupu, vývojáři přeprogramovávat celý web, ale “pouze” postačí upravit nastavení v Google Tag Manageru.

Po prvotní implementaci datové vrstvy bylo již možné začít důležitá data sbírat a analyzovat. Měření (tj. sběr dat) jsme realizovali pomocí námi již dlouho využívaných a osvědčených nástrojů a to primárně GTM, Google Analytics a Smartlook.

Naše spolupráce s klientem nadále rostla a začali jsme se věnovat dalším projektům. Ve čtvrtletních intervalech dochází k pravidelnému zdokonalování měření. Přišly další projekty, slovenská expanze nebo datová samoobslužná platforma, kde si sami zákazníci mohou modelovat vlastní reporty.

V poslední době jsme ve spolupráci s vývojáři nejvíce řešili správnou implementaci správy cookies, cookies lišty a postupný přechod na GA4

Na všech těchto aktivitách s námi spolupracovalo pod vedením projektového manažera Víta Sourala, který stojí za celým projektem, několik vývojářských týmů včetně týmů z NUX a Rascasone.

“Na spolupráci s Digitálními architekty si nejvíce vážíme toho, že vždy dokáží pochopit naší obchodní potřebu, kterou následně přetvoří do technického zadání a postarají se o kompletní implementaci nebo koordinaci s ostatními stranami.”

hodnotí spolupráci Vít Soural.

“Pokud si s něčím ohledně webové analytiky nevíme rady, jdeme za Digitálními architekty,”

dodává.

Výsledky

Díky datové vrstvě bylo možné rozesílat data do reklamních, marketingových a datových systémů. V rámci měření se využíval i nástroj Smartlook, který dokáže odhalit proč uživatele dělají některé interakce, které z dat nejsou tolik patrné. I díky Smartlooku bylo dosaženo hlavního cíle celého projektu a to pochopení chování uživatelů webu a na základě toho tvořit další strategické kroky.

Největší rozvoj a posun klienta nastal v oblasti vizualizací v Google Data Studiu. Tvorba několika reportů umožnila klientovi nahlédnout do jejich dat z trochu jiného úhlu pohledu a učinit tak vhodná a optimální business rozhodnutí.

Hlavním výstupem celé dosavadní spolupráce bylo zavedení kompletní analytiky do platformy flatzone.cz. Poskytli jsme odborný pohled na problematiku týkající se fungování webu a na základě získaných dat jsme podali informace o tom, zda web fungoval (a nadále funguje) dle jeho optimálního návrhu řešení.

Největším benefitem pro nás bylo získání důvěry klienta, toho si velmi vážíme u všech našich klientů, se kterými budujeme dlouhodobé vztahy. Dlouhodobé projekty máme rádi především proto, že otevírají mnoho možností pro rozvoj a nasazení pokročilejších technik z naší celkové nabídky služeb. Naším dlouhodobým cílem je totiž rozvoj datové vyspělosti klientů, kteří díky pevným základům naší úvodní implementace rychle vyrostou a mohou si dovolit využívat pokročilejší techniky datové analýzy.

Navazující pokročilé projekty

Právě díky dobrému vztahu s klientem jsme obdrželi přístup k mnoha hodnotným diskuzím, které souvisí s jejich dlouhodobou business vizí. V těchto situacích zastáváme hlavně roli profesionálního konzultanta a podáváme rady o tom, jakou roli v těchto vizích můžou hrát data získaná z firemních či webových dat.Poskytujeme odborné názory, nápady a řešení, co by platforma flatzone.cz dále měla umět (např. odhady cen nemovitostí, sjednávání hypoték). Podíleli jsme se i na přípravě a měření slovenské verze portálu flatzone.sk. V rámci možností budeme i nadále řešit dvě roviny problémů a to obchodní úspěšnost daných funkcí platformy a použitelnost pro uživatele. V kombinaci nástrojů GA4 a Smartlooku stále pravidelně podáváme klientovi doporučení na rozvoj a úpravy projektů. Těšíme se na budoucí vývoj Flat Zone a na společné projekty, které nás teprve ještě čekají.

Přejít nahoru