Poklad v datech: Cesta Shoptetu k analytické vyspělosti

Shoptet je jedničkou na trhu v poskytování e-shopových řešení na českém a slovenském trhu. Díky jednoduchému a intuitivnímu ovládání si získal až jednu třetinu trhu všech internetových obchodů. Je jeden z největších českých SaaS softwarů, a my jsme měli tu čest jejich služby upgradovat ještě o úroveň výš.

Spolupracovali jsme na velkém projektu, který ovlivní sběr a měření dat jejich zákazníků. Tak bude mít vliv na cca 37.000 aktivních e-shopů, kteří fungují na Shoptet řešení.

Pojďte se podívat, jaké změny na této platformě s naší pomocí vznikly, jaká byla úskalí a konečně, výsledky celého projektu!

Zadání od klienta

Do projektu spadalo zhruba 30 webů, které Shoptet vlastní a pomáhají mu nabízet prvotřídní zákaznickou zkušenost pro jejich klient – majitele e-shopů a získávat nové zákazníky, kteří chtějí Shoptet vyzkoušet. Počátkem celé spolupráce byla změna měření z Universal Analytics na Google Analytics 4. Tuto změnu jsme samozřejmě v různých podobách vnímali všichni, napříč marketingovým a analytickým trhem a jsme moc rádi, že si Shoptet zvolil pro tuto migraci nás. Hlavním byznysovým cílem však bylo změnit a inovovat proces jakým se sbírají, zpracovávají a analyzují marketingová data.

Naší hlavní kontaktní osobou v tomto projektu byl Digital Marketing Manager, Tomáš Hradecký. Tomáš zastřešoval celou implementaci z pozice klienta a byl uživatelem našich výstupů. Tomáš přišel se zadáním, že potřebuje sjednotit měření napříč zhruba 30 weby společnosti. Dále potřebuje zkontrolovat a opravit aktuální nastavení marketingových a analytických značek. Současně i správně naimplementovat nástroj Cookiebot pro správu souhlasů uživatelů se zpracováním cookies. V neposlední řadě, pak bylo klíčové klientovi nabídnout i přehledné výstupy a možnost celé měření dál a jednoduše rozvíjet.

Velký díl práce dodal do projektu i Vašek Jelen a jeho tým z MeasureDesign.cz, který byl od počátku projektu u jeho zrodu a přizval nás jako implementační experty. Pro Shoptet jsme tak s Vaškem pracovali na společném projektu, abychom mohli předat maximum know-how a zkušeností. Vašek řídil a zastřešoval strategickou podobu sběru dat a jejich následné zpracování v BigQuery pomocí datových pipeline. Naše role, jako Digitálních architektů, spočívala v tom, že jsme měli na starost kompletní implementaci datových vrstev, Google Tag Manageru a Cookiebotu, a to na všech 30 webech Shoptetu. Zároveň jsme zajišťovali projektové řízení.

S čím jsme bojovali?

Projekt byl nejkomplexnější v tom, že jsme pracovali právě až s 30 weby. To je ale naše specialita, protože se s tímto faktorem setkáváme v praxi často, máme s ním mnoho zkušeností a jasně definovaný systém, jak se s touto problematikou vypořádat efektivně. Často se totiž děje, že jednotlivé weby vznikaly v různých letech, na různých technologiích, v rámci různých vývojových týmů a zásah do nich může být často problematický.

U rozsáhlejších implementačních projektů je největší výzvou také to, aby se všechny strany shodly na cíli a rozsahu projektu. Shoptet jako takový, je již velká a rostoucí firma, která má zaběhlé vývojové procesy a mnoho zaměstnanců. Je tedy pochopitelné, že implementovat změny není v těchto případech jednoduché. Pokud se začnou měnit věci v takové firmě plošně (zde v kontextu změny měření všech webů), tak to ovlivňuje velký počet lidí a procesů, tj. zahrnuje velký počet lidí. Přestože zadání může působit velmi banálně, tak s jeho realizací je to přesně naopak. Například zadání “nastavit 4 události na 30 webech” je velice náročné, právě z toho důvodu, že to jsou 4 události  napříč 30 weby a to už tak snadné není.

Zde se vždy snažíme přizpůsobit procesům klienta. Ten může určit jednu zodpovědnou osobu a veškerá zadání komunikovat již interně sám. Nebo můžeme dostat přímé propojení na vývojářské týmy a s těmi přímo konzultovat požadované úpravy na webech. U Shoptetu se jednalo o kombinaci těchto přístupů.

Cíl projektu

Po několika úvodních analytických workshopech, které jsme realizovali s klientem, vznikl business brief. Ten stanovil základní výstupy projektu. Cílem projektu bylo v horizontu jednoho roku sjednotit měření napříč všemi weby, od nejdůležitějších, až po ty méně důležité. Zároveň bylo zadáno, dostát nařízení týkající se cookies, tedy zahrnout do toho správnou implementaci Cookiebotu. U klíčových webů pak doplnit měření o datovou vrstvu a archivovat historicky nastavená měření. Díky datové vrstvě jsme totiž schopni získat přesněji klíčové informace. Ty se budou dále používat v produktové analytice, na které Shoptet v současnosti pracuje. Produktová analytika slouží u SaaS firem jako je Shoptet k dlouhodobému rozvoji produktu a udržení tržní konkurenceschopnosti.

Digital Marketing Manager, Tomáš Hradecký

Naší hlavní kontaktní osobou celého projektu byl Digital Marketing Manager Tomáš Hradecký a zastřešoval celou implementaci z pozice klienta a byl uživatelem našich výstupů. Díky tomu má k dispozici data a informace, podle kterých může koordinovat marketingové aktivity, řešit výkonnost webů, jak přispívají k růstu businessu Shoptetu a dávat jim prioritu i z pohledu marketingu a optimalizace.

“Úvodní workshopy s týmy Vaška a Marka byly přesně to, co jsme potřebovali k ujištění, že jsme na správné cestě. Jejich profesionalita a důkladný přístup k detailům nás přesvědčily, že jsme si vybrali ty pravé partnery pro naši cestu k nastavení celé webové analytiky. Z naší spolupráce jsem od začátku nadšený a věřím, že společně dosáhneme všech našich cílů.”

Tomáš Hradecký – Head of Digital Media – CEE

Po business briefu a po tom, co se klient dohodl napříč všemi odděleními a získal finální GO!, bylo rozhodnuto implementaci zahájit. Vzniklo prvotní zadání, ve kterém již od začátku bylo počítáno s tím, že řešení bude využito na více webech. Jinak řečeno bude využito univerzálním způsobem tak, aby i když by přibývaly nové domény nebo nové projekty, bylo vše srozumitelné a jednoduché.

Obecně Shoptet spravuje velké množství leadových webů a k tomu má pak ještě další časti, které souvisí s administrací samotných eshopů.

Rozdělení webů do kategorií

Na leadových webech bylo navhnuto, že se prostřednictvím datové vrstvy sjednotí měření několika klíčových událostí, které jsou běžné pro většinu SaaS aplikací. První takovou událostí je začátek trialu (první bezplatná registrace do SaaS aplikace uživatelem). Následně se tato osoba může stát odběratelem tedy placeným zákazníkem, může instalovat doplňky, může si koupit placený balíček apod. Shoptet, podobně jako jiné SaaS aplikace, na svých webech používá i formuláře. Takže další unifikovanou událostí bylo měření formulářů pro kontaktování podpory či odběr newsletteru. Na základě toho, v několika iteracích, vznikla zobecněná tzv. sémantická datová vrstva.

Následně byly weby rozděleny do tří kategorií:

  • prioritní = měření by měly mít v plném rozsahu, včetně datové vrstvy, Cookiebota, správné práce se souhlasy uživatelů a včetně datového zpracování;
  • důležité = dostanou implementaci všeho z prioritní kategorie ale bez datové vrstvy;
  • okrajové weby = jsou dostupné pouze klientům Shoptetu, kteří nepotřebují implementaci realizovat v širokém rozsahu a kde bude měření v základní podobě.

Velkým tématem podobně rozsáhlých projektů je to, že pokud má společnost více webů, tak je velká šance, že poběží každý na jiném technologickým řešení a to se stalo i zde. Velkou částí naší role byla tedy i komunikace s vývojáři. S nimi jsme měli několik workshopů a zjistili jsme, že část webů běží na WordPressu, část na JavaScriptovém frameworku a část ještě na jiné platformě typu Zendesk. Pro nás bylo výhodou, že jsme věděli, jak má vypadat výstup implementace a tedy zbývalo už jen narovnat s vývojáři to, jak provést implementaci správně na jednotlivé systémy. Současně probíhalo množství workshopů napříč marketingovým týmem.

V průběhu projektu v Shoptetu změnili marketingovou agenturu a to jsme také museli vzít v potaz. Znovu jsme provedli implementaci konverzních značek, remarketingových značek a vše jsme provedli tak, aby měření bylo dlouhodobě udržitelné a aby se v něm kdokoli vyznal. Včetně pečlivé dokumentace.

Výsledky projektu

Pro řízení celého projektu jsme si vybrali nástroj Asana. Ten nám umožnil hladce komunikovat a dotáhnout projekt do finále.

Naší hlavní rolí bylo zajištění implementace, testování a dokumentace celého projektu. Výstupem, po celém roce práce bylo dosažení unifikace událostí nad dalšími projekty, bez ohledu na využité technologie. Zároveň jsme v měření zohlednili souhlasy uživatelů, takže i v rámci reportingu, který připravuje Vašek Jelen, může klient pracovat s dvěma datasety – tzv. anonymní (neobsahuje žádné identifikátory k uživatelům a slouží k určení celého objemu interakcí) a tzv. konsentovaný dataset (slouží k hodnocení konkrétních kampaní a interakcí uživatelů, kteří udali souhlas).

Následně jsme zaškolili celý tým na straně klienta a předali implementaci a k ní příslušnou dokumentaci.

“K tomu jsme pro klienta fungovali jako odborní konzultanti v rámci nástrojů Google Tag Manager a Google Analytics. Naše kooperace se tedy přetavila v dlouhodobé partnerství, protože klient se rozhodl outsourcovat naše služby, know-how a metody. Velice nás těší, že tento leader českého a slovenského ecommerce si vybral nás, Digitální architekty, jako svého zkušeného mentora v analytické sféře.”

Říká Marek Čech, ředitel a hlavní analytik.
Konečná slova od hlavních aktérů projektu

Projekt je v současnosti ve fázi, kdy se budou nasazovat postupy pro zajištění datové kvality, ať už na úrovni sběru dat, tak i na úrovni zpracování. Vznikají tedy kontrolní schémata, která pomáhají definovat to, jak mají vypadat datové vrstvy a poskytuje pravidelné alerty či kontrolu dat.

“Po uplynulém roce naší spolupráce bych chtěl poděkovat oboum týmům za skvělou spolupráci, odborné znalosti a také podporu při vedení celého projektu. Společně jsme čelili výzev a dosáhli jsme výsledků, které překračují naše očekávání. Tento projekt nejenže posunul naši analytiku na novou úroveň, ale také položil pevné základy pro naši budoucí spolupráci. Těším se na to, co přinese další spolupráce, a jsem přesvědčen, že nejlepší teprve přijde.“

Tomáš Hradecký

Jsme rádi, že byla celá spolupráce se Shoptetem přínosná pro obě strany. Bavilo nás pracovat spolu s týmem na straně klienta, řešit jednotlivé úkoly v rámci projektu a hledat vhodná a udržitelná řešení. Naučili jsme se u tohoto projektu spoustu věcí a zase jsme si připomněli, že základ spolupráce je v komunikaci.

“Podařilo se nám sjednotit měření napříč systémem webů společnosti Shoptet, zároveň jsme optimalizovali některé konverzní značky a remarketingová publika a tím přispěli k lepší využitelnosti marketingových dat a zvýšení efektivnosti kampaní.”

Dodává CEO společnosti Digitálních architektů, Marek Čech.

Tip pro vás!

U našich klientů se často setkáváme se situací, kdy jim v rámci jejich společnosti chybí analytická odbornost s přesahy do marketingu u Business Intelligence. Náš tým právě přesně tyto přesahy nabízí a je to to, co si naši klienti chválí.

Naši odborníci dokážou nabídnout nadhled nad celou problematikou, a mohou fungovat v roli projektových manažerů napříč interními týmy i externími dodavateli.

Z takovéto synergie těží především klient, který je schopen velmi rychle získat chybějící kompentenci.

Častou rolí našich specialistů je i úklid v dokumentacích, vlastnictví a vůbec filozofickému přístupu k datovým tématům. Tomu se často říká „data governance“ a lze si to představit jako udělání si pořádku v datech, dokumentacích a procesech.

Jestli to s vaším byznysem myslíte vážně, šáhněte po službách profesionálů.
Jsme tu pro vás a na úvodní konzultaci se s vámi rádi zdarma pobavíme. 😊

Přejít nahoru
Scroll to Top