TrueClicks reference

TrueClicks je špičková online platforma, která pomáhá inzerentům optimalizovat jejich kampaně v Google Ads. Díky službám TrueClicks můžete získat komplexní audit svého účtu, identifikovat a eliminovat problémy a získat přístup k akčním poznatkům, které vám pomohou zlepšit výkonnost. Ať už jste majitel malé firmy, marketingová agentura nebo velký podnik, TrueClicks vám pomůže dosáhnout vašich cílů v oblasti online reklamy. Službě TrueClicks důvěřují tisíce uživatelů po celém světě, kteří díky této platformě při práci se svými reklamními kampaněmi Google Ads šetří svůj čas, peníze i nervy .

Potřeby klienta

Společnost TrueClicks jako produkt SaaS, řeší problém se sledováním dat. Princip je poměrně prostý: TrueClicks má vlastní web postavený na WordPressu, což je webová stránka obsahující informace o hlavním produktu, cenách, nápovědu, chat, informace o společnosti atd. Zajímavější a hlavní částí jejich webu je samotný produkt – webová aplikace umístěná na jejich subdoméně. To byla hlavní část naší práce. 

Cíl byl jasný. TrueClicks potřebovali zjistit, kdo jsou jejich zákazníci, jak se chovají a jak používají jejich aplikaci. Vznikla tedy potřeba týkající se implementace nové datové vrstvy a revize consent rate (míry souhlasu). A to je něco, co známe a děláme.

Hledali jsme zkušeného a spolehlivého partnera pro všechno, co souvisí se sledováním našich webů a aplikace, a byli jsme rádi,že nám důvěryhodný partner doporučil společnost Digitální architekti (Archetix).
Od začátku bylo jasné, že tým Digitálních architektů ví, co dělá, klade správné otázky, dbá na to, aby byly pokryty všechny úhly pohledu, a poskytuje důkladnou dokumentaci a podporu. 
Vzhledem k tomu, že přesné měření šetrné k soukromí je stále důležitější a složitější, mohu společnost Digitální architekti (Architex) vřele doporučit, aby vám zajistili, že to bude provedeno tím nejlepším možným způsobem. Díky jejich práci se můžeme více soustředit na naše marketingová úsilí a na to, aby (nyní) přesná data dávala smysl.

Rozsah projektu

Pro klienta jsme provedli projekt onboardingu a auditu, který zahrnoval následující úkoly:

Revize Google Tag Manager (GTM): Provedli jsme revizi klientova účtu GTM a ujistili se, že všechny tagy jsou správně pojmenovány, uspořádány a nakonfigurovány. Odstranili jsme také všechny nadbytečné nebo zastaralé tagy, které již nebyly potřeba.

Vytvoření dokumentace: Vytvořili jsme podrobnou dokumentaci k procesům GTM, GA4 a implementaci klienta. Vysvětlili jsme, jak jednotlivé tagy fungují, jaká data shromažďují a jak se integrují s ostatními systémy. Poskytli jsme také osvědčené postupy a aktualizaci tagů i do budoucna.

Pokyny pro správnou implementaci GA4: Pomohli jsme klientovi nastavit a nakonfigurovat jeho GA4 property tak, aby bylo užitečnější. Nastavili jsme nové události pro GA4, otestovali je, propojili je s parametry a hodnotami, a začali také s odesíláním eventů do GA4.

Implementace cookie lišty: Nasavili jsme cookie lištu dle potřeb klienta pomocí nástroje Cookiebot, který byl implementován společně s novým kontejnerem GTM. Zajistili jsme, aby byla lišta v souladu s GDPR a aby respektovala preference a volby uživatele.

Technické pokyny pro implementaci datové vrstvy: Poskytli jsme technické pokyny vývojářům klienta ohledně toho, jak implementovat a vylepšit jejich datovou vrstvu, což je objekt JavaScriptu, který ukládá a předává data do GTM a GA. Opravili jsme některé z větších chyb, které ovlivňovaly kvalitu a přesnost dat, například chybějící nebo nekonzistentní proměnné, nesprávné spouštěče událostí a duplicitní nebo konfliktní data.

Příklad push:

dataLayer.push({
   'event':'free_trial',
     'step': 1
     'options':'fill contact info',
     'client_type':'Agency/ AdvertiserInHouse/AdvertiserHiresExpert',
     'company_size': '1 / 5 / 20 / 21',
     'currency_code': 'EUR/USD'
     'country_code': 'NL/..',
    'user': {
      'customerId': '123',
      'id': '123', // if id for a user is already created use that one
      'hash': 'dd55d56w6erwr2ew32r6' // sha256 from lowercase trimmed email
      'email': '[email protected]', // naked lowercased trimmed email
      'subscription': 'Trial/FreePlan/PaidStripe/PaidInvoice/PaidStripeExpired/PaidInvoiceExpired'

},
     'colleague_hash':['dd55d56w6erwr2ew32r6', 'dd55d5dddr2ew32r6, 'dd55d8998532r6'] // sha256 from lowercase trimmed email

_clear: true; // the parameter that precedes the recursive merge of individual objects, i.e. the products object is always overwritten by an object from push

});

Aktuální kontrola kvality dat: Provedli jsme důkladnou kontrolu kvality a platnosti aktuálních dat klienta pomocí různých nástrojů a metod, jako je například Google Analytics Debugger, Tag Assistant, Data Studio a vlastní reporty. Identifikovali jsme a opravili všechny problémy nebo chyby, které ovlivňovaly sběr dat a vykazování, například chybějící nebo nefunkční tagy, nesprávné filtry nebo cíle a nebo neshodná ID sledování.

Revize implementace reklamních konverzí v onboardingovém procesu: Zrevidovali jsme implementaci reklamních konverzí v onboardingovém procesu klienta, což jsou tagy třetích stran, které se integrují s dalšími marketingovými platformami a nástroji, jako jsou HubSpot, Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag atd.

Výsledky projektu:

Na začátku naší spolupráce s TrueClicks měl klient pouze konverzní tagy, eventy a částečně nastavenou souhlasovou politiku. Náš úkol byl jasný – kompletně nastavit měření relevantních dat do GA4, navrhnout datovou vrstvu, implementovat server-side měření a vyřešit anonymní trackování, které přináší informace o množství ztracených dat.

Výsledkem našeho projektu onboardingu a auditu bylo, že klient dosáhl následujících výsledků:

Na jednotlivých úkolech jsme pracovali bez problémů a vše jsme dotáhli do konce. Výsledky naší spolupráce tedy hodnotíme velmi pozitivně, s klientem se nám skvěle spolupracovalo, komunikace byla výborná a rychlá a naše kooperace probíhala hladce. Je radost spolupracovat s klienty podobné ráže, a pokud by nás TrueClicks v budoucnu opět oslovil s novým projektem, s nadšením se ho ujmeme.

Pokud by vás zajímalo, co vše vám můžeme nabídnout v rámci našich služeb, stačí nám napsat! My už se postaráme o vše potřebné, od první konzultace až po kompletní ukončení projektu!

Přejít nahoru