Výroční zpráva 2023

Další rok je za námi a opět se zde setkáváme, abychom si připomněli hlavní milníky vývoje firmy Digitální architekti s.r.o. Za rok 2023 se toho stalo mnoho, a já i kolegové, bychom se s Vámi chtěli podělit o tyto poznatky, novinky, změny a obecně o vývoji celé firmy.

Rádi bychom poděkovali Vám, naším klientům, partnerům, dodavatelům, spolupracovníkům, společníkům a také rodině i kamarádům. Děkujeme za Vaši energii, čas a touhu do toho jít s námi. Bez Vás by to nešlo!

Rok 2023 se u nás nesl v duchu hesla “Hledáme poklad ukrytý v datech” a moc si vážíme toho, že jste na této cestě s námi. Dovolte nám tedy v následujících kapitolách shrnout rok 2023 za každého Architekta (člena našeho týmu) naší společnosti. 

Přeji příjemné počtení a pokud by vám cokoliv nedávalo smysl neváhejte se na mě obrátit.


Marek Čech

Ředitel společnosti a vedoucí pokročilých implementačních projektů 

Rok 2023 byl pátým rokem existence firmy, ten bývá pro mladé firmy obvykle velmi zlomovým. Přijde mi to jako třetí den na lyžařském kurzu, který, jak víme, bývá kritický. Ani nám se několika karambolům nepovedlo uskočit a rok byl skutečně velmi turbulentní. Ve firmě Digitálních architektů, to vnímal každý trochu jinak. Jak? To si můžete přečíst v medailoncích od každého mého kolegy níže.

Novinky v online světě

Největší změna, kterou jsme řešili, bylo postupné a stálé zpřísňování práce s osobními údaji spotřebitelů a zákazníků. Reagovali jsme na to hlavně s partnerským nástrojem Cookiebot, který umožňuje plnit našim zákazníkům tato nařízení. Zároveň součástí každého našeho analytického workshopu je diskuze právě o Data governance, bezpečnosti a procesu sběru osobních údajů. Zde se snažíme naše klienty i komunitu edukovat o tom, jak by se to mělo dělat.

Nově se také zvýšil tlak na sbírání údajů zákazníků, tzv. first party dat. Tzn. že prostřednictvím Conversion API, rozšířených konverzí a podobných technik, reklamní sítě požadují údaje o zákaznících, aby si je mohly spojit se svými databázemi a zajistit pokračování cílení na uživatele i po omezení cookies třetích stran.

V neposlední řadě pak vnímám na trhu situaci, kdy velké fungující e-shopy procházejí celkem kompletními redesigny. Po boomu e-shopů před cca 5-10 lety, jsou dnes tyto e-shopy za hranicí své životnosti. Firmy ve velkém začínají poptávat nová e-shopová řešení, což způsobuje, že na trhu není dostatek kapacity, ať už vývojářů tak analytiků. V případě, kdy redesign potřebujete, je potřeba myslet na rozdělení části rozpočtu do implementace analytických nástrojů, marketingových kódů apod. Což mnoho firem bohužel opomíjí.

Největší změnou v analytice je určitě i vývoj vnímání nástroje server-side GTM (SGTM). Část odborné komunity je spíše skeptická a doporučuje s jeho implementací vyčkávat. Naopak druhá skupina lidí vidí v SGTM možnost řešení aktuálních problémů a výzev a dobře je připravit na budoucnost digitálního marketingového ekosystému. Klientům tedy tuto službu doporučují nasazovat. My SGTM u klientů běžně implementujeme, s touto technologií se také stále hlouběji seznamujeme a nejdůležitější pro nás zůstává, co od SGTM čeká klient.

Novinky/změny v implementacích webové analytiky

U tématu SGTM ještě chvíli zůstaneme, protože právě jeho implementace je v současnosti velkým trendem. SGTM samozřejmě není všespásný a rozhodně nevyřeší všechny problémy moderního digitálního světa. Je to technologie, která otevírá další možnosti, jak být v digitálním světě konkurenceschopný, jak jednoduše implementovat různé serverové techniky sběru konverzí jako je Facebook Conversion API, TikTok Conversion API a další. Klientům to poskytne nástroj pro rychlý a levnější zpracování tzv. first party dat a jejich detailnější kontrolu. Takže místo toho, aby vývojáři neustále integrovali nové systémy do jádra webu, mohou jednoduše využít server-side Google Tag Manager. Dnes už máme implemententace, kde většina marketingových a analytických toolů jsou odbavené přes SGTM a není potřeba, aby vše vyvíjeli vývojáři. Do SGTM pronikáme stále více, učíme se na reálných projektech, testujeme, vyvíjíme si šablony, komponenty apod. Díky tomu můžeme SGTM u klientů nasazovat velmi efektivně a řešit u nich jednotlivé úlohy, které z toho vyplývají.

Novinky z analytiky sleduji i díky analytickým akcím a konferencím. V minulém roce jsem se tradičně účastnil Data Restart, který byl velmi vydařený. Mluvilo se tam hodně o zpracování dat, jejich aktivaci a dotklo se to i tématu zpracování dat pomocí umělé inteligence. Zároveň jsem na akci utužil obchodní vztahy s klienty.

Díky tomu, že jsme se stali i členy APEK, jsem se pravidelně účastnil jejich webinářů. Byl jsem i na akci kulatých stolů od APEK, kde se debatovalo o budoucnosti ecommerce.

Hlavní firemní novinky

Rád bych vypíchnul naší spolupráci s Ochutnejořech.cz, kde byl proveden kompletní redesign webu. Na něm jsme se podíleli od začátku tohoto projektu a podobné spolupráce nás lákají.

Zároveň jsme rozjeli strategickou spolupráci se Shoptetem, kde jsme řešili jak posunout analytiku samotného Shoptetu, tak i klientských e-shopů na Shoptetu běžících.

Minulý rok se nově otevřela pražská kancelář, kde převážně pracuje datový tým. To nám otevřelo možnost víc proniknout do datové komunity, protože většina akcí, se konají v Praze (Data Mesh, Data Punkers,…). Zároveň nám to umožnilo být flexibilnější u klientů, kteří se rádi setkávají offline.

Z pohledu struktury firmy se posunul do pozice team leadera Martin, který v Plzni koordinuje tým webových analytiků. O tom, jak tuto změnu vnímají ostatní, si můžete přečíst v medailoncích od jednotlivých členů týmů. Já to považuji za velmi úspěšnou akci. 

Díky novému kolegovi Pájovi, který převzal roli interního vývojáře, se podařilo vytunit pár interních nástrojů jako cafeterii, nástroje pro řízení meetingů a další.

Oproti minulým rokům, jsme začali více pronikat do Business Intelligence a datových skladů  Souvisí to s rozvojem a zvyšováním zkušeností našich členů a kolegů. Zároveň cítíme, že po těchto oblastech na trhu velký hlad a kapacit málo. Vážím si toho, že jako tým dokážeme nabízet kvalitní služby i v této oblasti.

V průběhu roku jsme měli nástupy nových kolegů do týmu a zaučování, ale také někteří kolegové odešli. 

Plnění vizí

Přesun do Prahy byl velkým krokem, který do určité míry změnil dynamiku firmy. Z mé strany to byla samozřejmě osobní i pracovní výzva, ale vše proběhlo hladce a to i díky tomu, že firma byla vždy stavěna na schopnosti pracovat na dálku. Našli jsme si cestu, jak z toho vytěžit maximum a jak fungovat, aniž by na tom firma trpěla.

Společnosti se daří vzdělávat z juniorů schopné analytiky, a do budoucna se chceme určitě posunout i k náboru seniornějších lidí, kteří by určovali další drive společnosti. Také došlo k přeskládání majitelské struktury, která nám umožní rychlejší a dynamický růst. Stále platí, že chceme být technologicky na špici, držet krok s trhem a nabízet služby i v zahraničí.

Díky naší kvalitní práci a doporučení od našich partnerů a profíků ve svém oboru, jako jsou Lukas Mehnert, Vašek Jelen, Marek Lecián, Roman Appeltauer se dostáváme ke strategickým zakázkám. Držíme si i dobré jméno v rámci kooperací na projeketech s našimi “konkurenty”. Na dobrých vztazích a příjemném prostředí si zakládáme a jsme na to velmi pyšní.

V pátém roce končila naše první vize, kterou jsme si stanovili při zakládání firmy. Vize zněla takto:

V roce 2023 jsme lídrem v oblasti webové a zákaznické analytiky a její vizualizace, budujeme dál svojí mezinárodní působnost a již spolupracujeme se zahraničními subjekty. Zajímáme se o chytrá řešení, jako jsou chytrá města či domácnosti. Postupně přenášíme naše analytické znalosti a postupy z marketingu do dalších oborů, jako je doprava, logistika a zpracování odpadů. Nabízíme objektivní pohled na data. V České republice se naše implementace webové a zákaznické analytiky řadí ke špičce. Digitální architekti jsou znalostní a inovativní firmou, která rozvíjí svůj obor i komunitu, ve které společnost působí.

Vím, že je stále na čem pracovat ale naplnění vize společnosti hodnotím pozitivně. Podařila se nám vize splnit, patříme mezi přední firmy v Česku, které se věnují webové a datové analytice. Do budoucna je naším cílem budovat další kapacity. Přestože je náš tým malý, je schopný posouvat naše klienty dál.

Zároveň jsou Digitální architekti znalostní a inovativní firmou, která rozvíjí svůj obor a komunitu, ve kterých společnost působí. Daří se nám to plnit na 100 %, naši odborníci se účastní konferencí, přednáší na nich, zapojují se do diskuzí v rámci komunity, sdílí svoje myšlenky a to ať už na akcích typu MeasureCamp či Data Date. Bývalá kolegyně Mája se také účastnila GTM forward a já jsem dělal webinář pro Shoptet. Zároveň jsme organizovali spolu se SITPort první velkou Marketingovou Plzeň, konferenci pro 150 lidí v plzeňském TechTower, která měla úspěch.

V oblasti mezinárodního působení se nám vizi také daří plnit. Máme zakázky v zahraniční, především v rámci Evropské Unie, které tvoří cca 10% obratu firmy. Do budoucna chceme více posílit pozici i na zahraničních trzích.

Meziročně firma vyrostla o 50%. I když na konci roku společnost skončila ve ztrátě, považuji to za úspěch, protože se nám daří plnit dlouhodobé cíle. Ztráta byla způsobena hlavně investicí do lidských zdrojů.

Společnost si také udržuje dlouhodobá partnerství. Jsme Google Partnerem, Shoptet partnerem, partnerem Kebooly a partnerem Cookiebotu. V příštích letech chceme projít Google Cloud certifikací a stát se plnohodnotným Google Cloud partnerem v oblasti analytických služeb.

Markův rok 2024

Moje osobní výzva na rok 2024 je více ukázat práci Digitálních architektů na českém trhu. To z mého pohledu zahrnuje účast na konferencích, tvorbu případových studií a článků pro oborová média či účast na podcastech. Ač se to nezdá je to pro mě velká výzva, ale slibuji si od ní větší zájem o naše analytické služby.

V roce 2024 chci také posunout dále a vytvořit veřejnou verzi modelu analytické vyspělosti firem, na kterém již několik let pracuji a používám ho pro interní potřeby firmy. Jedná se vlastní vyspělostní model založený na našem již úspěšném Marketing Meteru, který využívají naši klienti, se kterými pracujeme na dlouhodobém rozvoji analytické vyspělosti.

Osobně se stále více posouvám i do role business analytika v oblasti datových technologií, to znamená, že u projektů často vystupují v roli člověka, který tvoří důležitý propojovací můstek mezi klientovými požadavky a technickým týmem. Omezuji tak trochu svoje zapojení přímo do samotné technické implementace, to postupně přenechávám kolegům.

Mimo jiné jsme si do příštích let i stanovili takovou vizi, že se chceme pustit více na evropský trh a připravit řešení, která budeme moct replikovat na klientech. To je sen každé konzultační firmy, tak uvidíme, jak bude naše snaha úspěšná.

Obecně se těším, co rok 2024 přinese a jsem rád, že do něj vstupuji se silným týmem Digitálních architektů. 


Michal Pich

CTO, datové analýzy a integrace

Novinky v oboru a naší práci

Celý vývoj se neustále točí kolem umělé inteligence. Vznikají zajímavé technologie, které nám v mnoha věcech ulehčují práci. S tím se bohužel pojí i některá negativa, kterých jsem si v posledním období všimnul. Nejen v datové analytice, ale obecně je nyní těžké zajistit práci pro juniorní pracovníky. I jednoduché činnosti se totiž zesložiťují a často mají přesahy, které junior prostě není schopen vnímat. “Jak vychovat analytiky z nuly” bude v budoucnu velká výzva pro celý trh.

Např. existují nástroje, které generují kusy kódů. Seniorní analytik tuto pomoc rád využije a ušetří mu to drahocenný čas. Pokud by však stejnou metodu využíval člověk, který v analytice teprve začíná, může to nadělat více škody než užitku. Nejen, že se díky tomu nic nového nenaučí, ale ještě kvůli tomu bude na nástroji závislý. Když pak následně přijdou náročnější úkoly, bude v koncích, protože si nebude vědět rady a nebude umět správně přistoupit k danému problému.

Mírně se také změnily potřeby, příp. požadavky klientů. Více žádanější začínají být služby typu komplexních datově-technologických konzultací. Zadání od klienta následně vypadá takto: “Máme shop, nějak to funguje, ale nevíme co dál.”. Často se tedy setkáváme s velmi vágním a nekonkrétním zadáním. Klienti v té chvíli nejsou schopni definovat podrobněji kořen problému a chtějí jej řešit jako celek.

V roce 2023 jsme si nově sáhli na konkurenční nástroj k DBT a to Dataform. Dataform před pár lety koupil Google, což je pro nás zásadní výhoda, protože je přímo propojený s nástroji (Bigquery, Google Analytics atd.), které již naplno používáme. Má ale své nedokonalosti. Kvůli tomu, že Google strávil cca 2 roky na jeho integraci do Google Cloud Platform ekosystému, DBT mezitím ušlo mnohem větší kus cesty a trochu Dataformu uteklo. Protože s DBT pracujeme delší dobu používáme jej na velké projekty, má za sebou širší komunitu a obecně s ním máme více zkušeností. Na druhou stranu Dataform používáme na menší projekty. Stále je to velmi dobrý nástroj, ale komunita za ním je slabší a omezenější. Díky tomu, že je Dataform v Google prostředí, tak je tzv. “zadarmo”. Oproti tomu DBT je separátní firma, takže je pro nás nákladnější a vytváří zátěž, která se ale na velkých projektech vyplatí. Věřím, že finálně Dataform DBT dožene, už jenom kvůli tomu, že Google je velká firma. Použití Dataformu, pak usnadňuje i předávání projektů na straně klienta i dalších konzultantů, protože vše je vlastně “v jednom” (myšleno GCP).

Pro nás jako Digitální architekty je určitě zajímé to, že Keboola v minulém období vydala backend na Google Cloudu. Dříve fungovali hlavně na Snowflake a nyní bude nově jedna z variant i BigQuery. Celý vývoj bude pro nás zajímavé sledovat.

Do budoucna chci určitě sledovat obecnou filozofii přístupu k práci s daty a vývoj datových a orchestračních softwarů. Je to velmi zajímavé hlavně z toho důvodu, protože práce s daty na úrovni cloudu je mladý obor, ale vývoj softwarů je zde dlouho a současně je mezi lidmi velmi populární. Mnoho nástrojů pro vývojáře, které usnadňují vývoj pipelines tedy ještě neexistuje, nebo se zrovna ohýbají. Jsem zvědavý, jak se tyto obory budou v následujících obdobích vyvíjet.

Pražská komunita datových analytiků je super. Tím, že je obor relativně široký, je důležité najít správné lidi na správná témata. Za minulý rok jsem bohužel nebyl na mnoha akcích. Data Mesh a Data Date jsem si ale ujít nenechal. Mám rád všechny eventy, které pořádá agentura Fenek^^, i jejich podcast, kde bylo vždy spousta zajímavých lidí a vždy se zabývají zajímavými tématy.

Co mě mile překvapilo byl český MeasureCamp. Vždycky to byla skvělá akce, která vás nakopla mnoha zajímavými myšlankmi, ale tentokrát mne zaujalo hlavně to, že se eventu zúčastnilo velké množství zahraničních analytiků.

Také bych se rád zúčastnil Snowflake meetupů. Těším se na to, že tu bude vznikat nová komunita kolem tohoto nástroje, zajímá mě jak se to celé bude vyvíjet a jak bude růst.

Hlavní novinky z firmy za rok 2023

Za rok 2023 jsme měli tu čest spolupracovat na mnoha super klientech. Pro mě byl nejvíce zajímavý celý projekt na OchutnejOřech.cz. Obecně mě velmi baví hlavně začátky a iniciace projektů, kdy jsou všichni spolupracovníci velmi iniciativní, pídí se po informacích a všechno se hýbe velice rychle. Díky tomu, že jsme stavěli Ochutnej ořech od nuly, mě bavilo sledovat a budovat tento projekt spolu s ostatními. V této fázi je pro klienta hlavní prioritou vykopnutí celého projektu, návrh nového webu a kooperace lidí na všech rovinách. Velkou péči jsem věnoval i návrhu architektury celého systému zohledňující práci s produkčním i testovacím prostředím.

Zároveň jednou z výzev minulého roku bylo ukončení spolupráce s některými kolegy. Tím, že jsme malá firma je pro nás vždy nelehké tak velkou změnu vstřebat. Současně jsme ale otevřeli spolupráci s novými lidmi jako je David, Pája či Ema, kteří posouvají firmu dál.

Museli jsme se také přizpůsobit reálným podmínkám a upravit proto i náš dlouhodobý plán firemního růstu. Začali jsme tedy pracovat na budování stávajících týmů, jejich development a další vývoj. Organicky vznikla nová pozice Team Leadera, které se zhostil Marťas a to hlavně díky svým předchozím zkušenostem s vedením lidí. Zapadlo to do sebe celkem hladce, ale největší změna byla asi v tom vnímání: Marťas dostal na starosti vlastní tým, jehož hlavním cílem a prioritou bylo osamostatnit se. Celé to hodnotím pozitivně, myslím že je na dobré cestě k fungování samostatně, a že to vlastně celé dává smysl.

Michalův rok 2024

Do nového roku jsem šel s myšlenkou, že bych se rád posunul z role toho, koho klienti outsourcovali pro realizování celého projektu (dalo by se říct business analytika), do role budování týmů na straně klienta. Jak jsem zmiňoval výše v textu, nejvíce mi jdou a baví mě právě začátky projektu, ve fázi vykopnutí a zároveň je to okamžik, kdy se té práce udělá nejvíce. Chtěl bych se tedy orientovat na tuto část projektu, kterou bych klientovi pomohl s jeho týmem rozjet a následně by dokázal fungovat samostatně. Stále bych klientovi a jeho týmu byl k ruce, ale nestálo by vše na mě. Zatím to nemám kompletně domyšlené, takže nevím jakou formou ani jak moc, ale vidím v tom potenciál. Obecně tomu u nás říkáme rozvoj dlouhodobé datové a analytické vyspělosti klienta. Kolem té se u nás točí vlastně všechny produkty a služby. Naším cílem není pro klienty dělat stále stejné úkoly, ale postupně je učit a pracovat na složitějších a složitějších analýzách.

Zároveň nový rok přináší i plno nových událostí. Rád bych se zúčastnil v datové komunitě již klasických eventů jako je Data Date či Data mesh meetupů. Nově bych se chtěl ale více zaměřit na komunikaci samotnou než na eventy jako takové. Rád bych tedy tyhle akce využil hlavně pro setkání známých, příp. nových lidí.

V poslední době mě velmi zaujal Snowflake, se kterým jsem se zatím setkal pouze skrze našeho partnera Keboolu. Někteří klienti jsou tomuto tématu otevření a proto mě tento nástroj docelá láka. 

S tím vším se pojí učení se nových dovedností. V první řadě bych se chtěl zaměřit na soft skills, znalosti a schopnosti. Rád bych začal trochu pracovat se Snowflake a konečně bych si také rád udělal Google certifikaci.


Martin Štacko

Team Leader webových analytiků & Smartlook 

Vedení plzeňské kanceláře a pozice Team Leadera

Za rok 2023 se stalo ve firmě mnoho změn, a ta největší, co primárně zasáhla mě, byl můj posun na pozici Team Leadera. Nově jsme se tedy rozdělili na dva týmy, kde já mám na starosti plzeňský tým. Velký focus šel do osamostatnění našeho plzeňského kanclu v oblasti projektů webové analytiky, lidé jsou v současnosti více soběstační a každý má své dané zodpovědnosti. Vše je pro mě samozřejmě výzva, které se chci uchopit 100% a udělat maximum pro to, aby vše fungovalo a nadále se vyvíjelo.

Pozice vznikla díky všem změnám, které se v podniku staly: ať už přestěhování majitelů do Prahy, nebo mojí iniciativou. Chtěl jsem začít pracovat více s lidmi a posunout se ve svých leadrovských a komunikačních schopnostech. Zároveň tu hrdě pečujeme o sídlo naší firmy, které je stále v Plzni a míříme z ní do celého světa.

Tato pozice mě lákala hlavně kvůli tomu, že jsem již měl zkušenosti s vedením lidí a zároveň jsem chtěl využít této možnosti, která mi byla nabídnuta. Vidím v tom velkou možnost seberozvoje a celkově růstu lidí v mém týmu, neboť je můžu vést k tomu, co je baví dělat. Nejvíce se mi líbí zodpovědnost a vidina toho, že něco zanechávám.

Největší výzvou je skloubit fungování všech lidí v týmu. Vedu kolegy, kteří mají odlišný obsah práce i celkového fungování, proto je třeba s každým pracovat individuálně

Pražskou kancelář má nyní na starosti Mára, který se na konci roku 2023 přestěhoval do Prahy. To vlastně velmi ovlivnilo celkové fungování firmy. Jsem rád, že tato změna byla přijata velice pozitivně, stále udržujeme pravidelný kontakt a neustále řešíme strategické a celkové fungování firmy.

Vývoj mé nové funkce šel hladce a to hlavně díky podpoře od Máry a Michala. Výzvou občas bylo to, sladit se s majiteli. Každý máme trochu odlišný způsob řešení problémů, takže hlavní prioritou bylo shodnout se, aby vše dávalo smysl jak pro týmy, tak pro firmu. Na čem se ale samozřejmě shodujeme je, že pro naše klienty nabízíme tu nejkvalitnější práci a to transparentním a pro klienta výhodným způsobem.

Mým plánem a vizí pro můj tým je ustálit denní rutiny a zodpovědnosti tak, aby všichni dělali ideálně to, v čem jsou nejlepší. Chci naší práci zefektivnit, abychom ji mohli dělat lépe a více, abychom naplnili plán. Hlavním plánem je tedy celková stabilizace všech v týmu.

Celofiremní pohled na rok 2023

Tím, že se moje pozice ve firmě změnila, již vedu klienty převážně accountově (tj. pečuji o jejich dlouhodobý rozvoj a budování jejich analytické vyspělosti). Rád pracuji s dlouhodobými klienty, jako je např. Saint Gobain. Máme spolu dobré vztahy, celá spolupráce má bezproblémový vývoj a naše projekty nadále rostou. Spolu pracujeme nejen na českých, ale i na dalších zahraničních divizích.

Baví mě také jednorázové spolupráce, které bývají často zajímavé a ojedinělé. Setkáme se tak s velmi zajímavými podnikateli ze zajímavých odvětví.

Snažíme se také podporovat spolupráci s menšími-dlouhodobými klienty, jako je třeba Nanospace. Máme spolu dobré vztahy a vlastně je více bereme jako naše partnery, se kterými si navzájem pomáháme.

Za minulé období se nám úspěšně povedlo stabilizovat klientské projekty, které nově i já řídím více od A do Z. Tzn. že jsme začali dělat kompletní projekty (tzv. end to end řešení), od konzultací až po finální výstup a vizualizace. Webovou analytiku tedy odbavíme pro klienta kompletně, vše má hladší průběh, procesy jsme zefektivnili a vychytali do posledního detailu. 

Také se nám trochu změnily týmy a lidi v nich. Největším přínosem byla Mája a David. Mája se s námi bohužel rozhodla ukončit spolupráci. David se přidal do mého týmu a společně pronikáme do tajů datové analytiky, a tím i našemu týmu rozšiřuje možnosti našeho působení a nabídky pro naše klienty. Zároveň se k nám do týmu nově přidala i Kristý a tím je snazší plánovat dohromady všechny aktivity, je jednodušší skloubit marketingové a analytické aktivity. Tohle považuji za velký úspěch a je to jasné naplnění našich firemních hodnot, kdy každý dělá to co mu jde nejlépe a i kancelářské pozice mají prostor růst do analytických rolí.

Začali jsme nově také spolupráci s Pájou. Pája nám velice pomáhá s rozvojem našich interních nástrojů. Pomohl nám s tvorbou důležitých skriptů, díky nimž jsme mohli zefektivnit naší práci. Rychle se rozkoukal i v datových projektech pod vedením Máry.

A poslední přírůstek do firmy je Ema, která nám velmi pomáhá s řízením kanclu. Plánuje společné aktivity a obecně zařizuje to, abychom byli v kanceláři všichni spokojení, a to se jí také daří. 🙂

Co se týče eventů, jsme byli s Márou klasicky na Data restartu, což bylo opět super. Viděli jsme novinky v datové analytice, mohli jsme pokecat s kolegy, klienty a poznat nové lidi. Vždycky je fajn na těchto větších akcích vidět staré známé tváře, které se zapsali i do historie naší firmy, jako např. Libora Pelikána, nebo si pokecat s lidmi z GA4 akademie, kterou jsem absolvoval, jako je Aneta Hejnová Holá a André Heller

V západočeské metropoli (Plzni) se stále realizují Marketingové Plzně, vždy se jich rád zúčastním a velice mne těší, že pravidelně dochází lidé z příbuzných oborů a zajímají se o trendy z marketingu či analytiky.

Mimo to jsem se zúčastnil také Data Date, vyjel si za klienty do Prahy, nebo proběhlo školení v mých rodných Budějcích, kde jsem se mohl rozpovídat o našem partnerském nástroji Smartlook.

Co plánuji na rok 2024

Mým největším plánem na další období je chopit se možnosti vedení týmu a zajímavých projektů. Chci do toho dát svoje maximum, splnit plán a to jak můj osobní, tak firemní. Chtěl bych být schopen efektivně vést tým, kancl i klienty. To ale bude vyžadovat ještě mnoho práce.

Z pohledu vzdělávání se, se chci zaměřit na správné delegování práce. Budu tedy potřebovat zapracovat na vedení lidí, rozplánování práce, komunikaci, efektivitě a trpělivosti. Budu se tedy zaměřovat převážně na soft skills, než na technické dovednosti.

Také se těším na to, jaké eventy nám rok 2024 přinese. Určitě se chci znovu podívat na některý MeasureCamp, příp. další marketingové akce, které se naskytnou.

Ovšem můj focus na rok 2024 je jasný – splnit týmový i osobní plán, mít spokojené lidi v týmu a také spokojené šéfy.


Tomáš Ondříšek

Webová analytika

Celofiremní pohled na rok 2022

Firma se za poslední období velmi posunula hlavně typem projektů, které odbavujeme. Z mého pohledu máme v poslední době větší množství úzce zaměřených projektů. Jedná se například o projekty zaměřené čistě na server-side měření nebo z druhého konce na reporting kampaní a lifetime value.

Z hlediska firmy vidím největší výzvu v podobě reorganizace firmy ve smyslu vedení týmu webové analytiky, který nyní úspěšně vede Marťas. Myslím, že to ze začátku nebylo jednoduché ani pro jednu stranu, ale aktuálně to, myslím, funguje dobře.

Tato změna byla o to víc potřeba, kvůli tomu, že se ke konci roku 2023 Mára přestěhoval do Prahy. Márovo stěhování mě překvapilo, ale komunikuje velmi dobře i online a proto není problém uspořádat s ním videohovor a probrat konkrétní věci. Tady těžíme z našich firemních hodnot a naší kultury, která plně počítá s remote prací, které i já hojně využívám.

Další výzvou pro mě byl klient GoodAccess, kde jsme se snažili o propojení dat z jejich interního systému a následně z GA4. Po několika kolizích na obou stranách se nám nakonec povedlo dotáhnout projekt k úspěšnému konci. Obě strany věřím, že získaly spoustu nových poznatků a zkušeností.

Největší osobní výzvou pro mě byla měsíční cesta do Vietnamu (vzhledem k tomu, že jsem nikdy tak daleko nebyl a už vůbec ne sám). Život a cestování ve Vietnamu spolu s prací byl skutečnou výzvou, už kvůli časovému posunu. Ze stejného důvodu to byla do jisté míry i výhoda. Mohl jsem práci a splněné úkoly doslova posílat zpátky v čase.

I přes to, že celý projekt GoodAccess byl pro mne výzvou, jsem si práci na takovém klientovi velice užil. Řešil jsem zde propojení dat tak, aby dávala smysl pro klienta a přinesla nějakou užitkovou hodnotu. Rovněž jsem si zde zkusil svou první sofistikované query v nástroji BigQuery od Googlu. A překvapivě i funkční. Na konci roku už se pro mě SQL stalo běžným nástrojem a je to i meta, do které bylo dle mého názoru donuceno se posunout mnoho webových analytiků, kteří to se svým oborem myslí vážně.

Dalším takovým klientem je TrueClicks, kde jsme řešili výzvy kolem měření kampaní LinkedIn Ads. Nicméně, komunikace ze strany klienta je blesková a velmi přátelská.

Dále se pracovalo na několika interních projektech, jako byla promo videa, oživení naší webové prezentace a redesign některých dokumentů pro klienty (nabídka spolupráce, leták služeb,…). To je přesně ten typ projektu, kde se dají “utopit” hodiny, ale za mě ten výsledek za to stojí.

Projekt, který se rozjel velmi rychle byl u klienta Česká zahradnická společnost, kde celé jednání s klientem a následná domluva na dalších krocích byla extrémně rychlá, stejně jako samotné zpracování zakázky. Takové projekty prostě člověk miluje.

Jsem rád, že jsem se za poslední období posunul ve své specializaci na pozici seniorního webového analytika. Nebo jsem se k ní minimálně výrazně přiblížil.

Velkým osobním posunem byla změna ranní rutiny, kdy místo v obvyklém čase vstávám v 5 hodin, což mi umožňuje zvládnout více práce (je-li to třeba), nebo se věnovat interním věcem, případně vlastnímu vzdělávání a rozvoji. 

Nově se k nám do týmu přidal David, který aktuálně hraje roli mostu mezi webovou a datovou analytikou. S Davidem se mi obecně vzato dělá dobře a především si vážím toho, že se vždy v komunikaci na projektech dostaneme do fáze, kdy mají datové výstupy neskutečnou hodnotu pro klienta. Dalším, kdo se k nám přidal je Pavel, náš nový a velmi schopný datový analytik. Na konci roku jsem se bohužel rozloučili s Májou, kde se jednoduše nepotkaly představy o další spolupráci, což vnímám v dnešní době jako naprosto normální a všechny to hodně posunulo. Žijeme prostě v dynamické době a změny se dějí na denní bázi. I změna životních a pracovních priorit. V neposlední řadě je potřeba zmínit další posilu týmu, a to Emu, která nám nyní v Plzni dělá pohodové pracovní prostředí svojí péči o kancelář i o naše teambuildingové aktivity.

Co plánuji na rok 2024

Můj plán pro rok 2024 je dále se posouvat v tom co dělám a prohlubovat své znalosti v oblasti analytiky, consent managementu, Looker reportů, a dalších podoblastí.

Dalším plánem je více proniknout do tajů databází BigQuery a SQL (posílání dat do BQ, spojování dat z vícero zdrojů, datové typy a další radosti).

Osobně budu rád, když se mi podaří udržet současné pracovní tempo a na podzim se opět podívám do některé země v Asii.

Chtěl bych opět navštívit některou z akcí MeasureCamp, například ve Španělsku, Itálii nebo přímo v Čechách. Chtěl bych se naučit propojení dat z vícero zdrojů na úrovni BQ a základní měření pomocí server-side metody, které aktuálně vnímám jako stále více žádané. 

Aktuálně mám celý wishlist toho, co bych si chtěl v roce 2024 pořídit nebo kam se podívat. Patří tam například upgrade domácí kanceláře nebo dovolená v Asii, případně koupě bytu. Však jsem o pár řádků výše psal o životních změnách.

Profesní výzvou bude převedení stávajících klientů do systému Consent mode v2, který bude platný od března 2024. Jde o dva nové souhlasy, které budou vyžadovány pro reklamní konverze, a to zejména u Google Ads. I klienti, kteří se tomu doteď jakž takž vyhýbali, budou chtě nechtě muset tuto situaci řešit. V opačném případě přijdou o své reklamní účty.

Na podzim nás pak čeká konec cookies třetích stran v Chromu a možná i celém digitálně marketingovém ekosystému. Potřebujeme tedy naše klienty připravit na měření konverzí i sběr remarketingových publik pomocí technologií, které upřednostňují first party data a s nimi související identifikátory uživatelů jakými jak se zdá bude především email či telefonní číslo. U klientů potřebujeme postupně budovat nové verze datové vrstvy obsahující tyto informace, připravovat u nich serverové verze Google Tag Manageru a pracovat s nimi na strategickém navýšení počtu uživatelů, kteří web navštěvují v přihlášeném režimu, např. prostředním služeb třetích stran jako je Google/Facebook, Seznam přihlášení.


David Šugár

Webová a datová analytika

Celofiremní pohled na rok 2023

Celofiremní pohled na minulý rok moc nemám, jelikož se jedná o můj první rok ve firmě. Velkou osobní výzvou byl přesun z čistě webového analytika na mix mezi webovým a datovým a tím spojenými úkoly. 

Velice zajímavé projekty, do kterých jsem mohl zasáhnout, byly u klientů Ochutnej ořech a Saint-Gobain, kde se řeší spousta datových úkolů, které jsou velkou a poutající výzvou.

První měsíce ve společnosti vnímám velmi pozitivně a jsem rád, že jsem do týmu nastoupil.

Co plánuji na rok 2024

V následujícím roce chci ještě více posunout datové znalosti a více se věnovat dalším pod oborům této problematiky, převážně zákaznicky orientované. Tímto krokem chci zároveň i posunout vlastní specializaci.

V nadcházejícím roce bych chtěl navštívit více specializovaných eventů k datové analytice, ale i klasické eventy jako jsou MeasureCamp a podobné.

Jako výzvu beru z nabytých znalostí umožnit nové služby a více je rozvíjet.


Kristýna Bulíková

HR & marketing

Celofiremní pohled na rok 2022

Jak již prozradili moji kolegové přede mnou, firma si za rok 2023 prošla velkou reorganizací, ať již plánovanou či neplánovanou. Nastalo mnoho změn, které ovlivnily dle mého všechny. Počínaje přibráním posil do týmů, obměnou a inovací marketingového komunikace a směru firemní prezentace, ukončením spolupráce s některými z klientů či partnerů, až po Márovo stěhování do Prahy.

Pro mne v minulém roce byla největší výzva starost o recruitment, kdy jsme chtěli posílit náš webový a datový tým. Vždy mě těší, když se všechny strany domluví, spolupráce funguje a vše dává smysl. Jsem tedy ráda, že jsme k nám do týmu mohli přivítat Davida, který jako jediný u nás ve firmě oficiálně stojí jednou nohou ve webové analytice a tou druhou v datové. Také jsem ráda za Páju, který přibyl do datového týmu. I přesto, že je to spíše tichý člověk, vždy, když promluví, tak to stojí za to. A poslední přírůstek do našeho týmu je Ema, která se dokonale stará o naši speciální skupinku analytiků i naši kancelář v Plzni. S příchody nových kolegů se pojí také i loučení. Do dalšího období s námi bohužel již nepůjde Mája, které se naskytla lepší nabídka a já doufám, že se jí tam bude maximálně dařit! Myslím, že pro nás všechny byla skvělou kolegyní, zanechala za sebou velký kus práce a bude nám chybět.

Další výzvou pro mě byla obměna marketingových cílů či priorit. Nově mým hlavním úkolem bylo začít pracovat na odbavování našich promo videí, jejich prezentace na našem Youtube kanálu a také dávat o našich videích vědět veřejnosti. Za tohle jsem velmi vděčná, že mi s tím všichni moji kolegové velice pomohli. Bez nich by to nešlo. A tak díky úsilí všech ve firmě jsme natočili několik naučných videí z oborů webové a datové analytiky.

Zároveň se obecně změnilo mé vnímání toho, na jaké marketingové aktivity se dále zaměřovat. Řekla bych, že jsme začali být více orientováni na public relations, začali jsme více řešit školení, přednášet na workshopech, na konferencích, více řešit naše super články na blogu a dokonce jsme si mohli i popovídat v našem úplně prvním podcastu!

Poslední takovou větší výzvou pro mne bylo přidání se do webového týmu. Tohle je pro mne velká novinka, která mě lákala vlastně již od začátku spolupráce s architekty. Na konci roku jsem měla tedy možnost se přidat do Marťasovo týmu, kde se postupně dostávám do hlubin webové analytiky. Je super, že se můžu učit novým věcem a jsem za tuto příležitost velmi ráda. Už mám za sebou prvních pár úkolů a těším se, co přinese další rok.

Co plánuji na rok 2024

Můj plán na rok 2024 je poměrně jasný: chci se naučit pracovat s analytickými nástroji, jako jsou Google Analytics 4, Google Tag Manager, Smartlook a Looker Studio. Již jsem v těchto nástrojích pracovala, ale obecně bych jim chtěla do hloubky porozumět a ovládat je aspoň na juniorní úrovni.

Dali jsme si také za cíl, že chceme přibrat do týmu obchodního zástupce, který by nám pomáhal s našimi klienty. V rámci mé pozice HR recruitera chci k nám do týmu vybrat toho správného člověka. Velký focus na začátku roku 2024 půjde tedy do náboru, onboardingu a stabilizace obchodního zástupce v našem týmu.

V neposlední řadě se chci stále zlepšovat v marketingových aktivitách. Určitě se budeme nadále soustředit na tvorbu atraktivního obsahu pro naše klienty i zájemce o spolupráci, věnovat se Public Relations a budování dobrých vztahů s našimi partnery. Chci se zaměřit na náš blog, do kterého všichni z Digitálních architektů přispívají svými myšlenkami, trendy a zajímavostmi z oboru. Ráda bych také naše články dostala do jiných médií se zaměřením na technologie. Doufám také, že se mi povede opět otevřít dveře u některého podcastu. Mým dalším cílem je také aktualizovat naší anglickou stránku Archetix.com, na které sice pracuji, ale ještě na ní zbývá mnohé zlepšit. Komunikaci vůči českému trhu máme zmáknutou teď se více zaměříme i na zahraničí.

Těším se na všechny možnosti a výzvy, které před námi v roce 2024 stojí. 💙


Ema Strakošová

Office management

Celofiremní pohled na rok 2022

Do firmy jsem přišla z jiného oboru a tak je pro mě velkou výzvou zachytit informace a porozumět, co lidi v práci řeší. Je to jako učit se nový jazyk. Myslím, že se chytám poměrně dobře, alespoň na moje poměry. Zvažuji absolvovat i nějaká školení pro začátečníky, uvidím, co čas přinese!

Zároveň jsem nastoupila na VŠ, kde se věnuji oboru Speciální pedagogika, což je dlouhodobá a časově náročná výzva. Učím se tedy časově žonglovat školu, práci, a k tomu ještě hlídání dětí. Naštěstí mě to, co dělám, fakt baví, takže je to většinou vážně hračka. 

Moje práce u Digitálních architektech je všestranná. Zařizuji, aby byl plzeňský kancl vybavený, dělám menší administrativu, vymýšlím programy teambuildingů a meetingů. Je to taková práce všeho druhu.

Tahle práce mě nejvíce učí schopnosti organizovat věci, čas i lidi. V osobním životě mi vládne organizovaný chaos, což ale do práce vpustit nechci. Řekla bych, že to zvládám poměrně dobře. Taky moje vědomosti ohledně analytiky se v rámci možností rozšiřují, třeba mě to v budoucnu ještě zavede naprosto jiným směrem! Strašně mě baví různorodost a flexibilita, které v našem oboru panuje, se studiem se to tedy dá zvládnout krásně. 

Co plánuji na rok 2024

V roce 2024 bych se chtěla více ponořit do analytiky, najít si nějaký vlastní menší cíl, kterým bych mohla být firmě přínosná. Nebo alespoň pochopit více do hloubky základní principy a naučit se nové věci. Dále se taky chci naučit ve WordPressu, abych mohla uplatnit svůj zájem o lingvistiku a design.

V osobním životě chci zapracovat na mojí studijní prokrastinaci, to už totiž začíná být problém. Taky mám už dost dlouhý seznam knížek, co bych chtěla přečíst, takže když bude do konce roku knih k přečtení spíše ubývat než přibývat, budu spokojená. 

Určitě bych chtěla navštívit český MeasureCamp, abych se nějak vědomostně obohatila. A pokud se vyskytnou podobné eventy, přístupné i pro laiky, dost možná se tam ukážu taky. To my pomůže více pochopit, co firma dělá a jací lidé se v oboru vyskytují.


Pavel Košan

Datový analytik

Celofiremní pohled na rok 2022

Já jsem ve firmě jen půl roku, ale z toho, co jsem vypozoroval, tak je skvělé, že i přes odchody některých lidí, přichází do firmy nová síla. Obecně je důležité, aby noví členové týmu měli možnost, se co nejrychleji začlenit do firemního prostředí a procesů, což alespoň z mého pohledu se daří.

Největší výzvou pro mě byl určitě začátek, protože jsem poměrně introvertní typ, tak mi seznamování moc nejde, ale díky přátelskému přístupu všech lidí ve firmě to bylo jednodušší, než jsem mohl doufat. 

Co se mé práce týče, věnuji se hlavně vývoji nových komponent pro Keboolu a dalším skriptům ať už pro interní účely (zakládání faktur) nebo pro potřebu klientských datových pipelines. Dále se věnuji datovým transformacím v DBT a vizualizacím v Looker Studiu a starám se o rozšiřování firemního portálu, který nám pomáhá s výběrem benefitů nebo organizací meetingů.

Práce mi toho po odborné a praktické stránce dala už jen za ten půlrok spoustu. Naučil jsem se pracovat se spoustou nových technologií, které jsem do té doby nepoužíval/neznal (můj nejoblíbenější nástroj je nejspíš Keboola). Blíže a prakticky jsem se seznámil s tvorbou a údržbou datových pipelines a rozhodně jsem si velmi prohloubil znalost SQL. Psaní komplexních SQL transformací jsem se ze začátku trochu obával, ale nyní bych už řekl, že mi ani složité queries nedělají problém. Dále jsem se posunul v JavaScriptu, což byl jazyk, který jsem do té doby nikdy nepoužil. 

Co se týče dalších dovedností, určitě jsem se trochu posunul v rozvrhování, plánování a přípravě dat pro reporty. Identifikaci vhodných kombinací a agregací mnoha tabulek a sloupců pro zodpovězení konkrétní otázky. Nicméně v této oblasti mám ještě rozhodně co dohánět. 

Se školou jsem to stíhal tento semestr naprosto v pohodě, mám vyčleněný čas, který věnuji práci, škole a sám sobě. V novém semestru to bude trochu náročnější, protože té školy bude trochu více a to nejen přednášek a cvičení, ale hlavně spousta obsáhlých semestrálních prací  od týmového softwarového projektu, na kterém máme jako tým vykázat v prvním semestru 500 hodin práce, až po semestrální práce z pokročilých nerelačních databázových systémů, pokročilé výpočtové statistiky a podobně. Ale i v tomto semestru mám na práci vyčleněný čas, takže to budu zvládat. Další semestry už by měli být jednodušší.

Můj oblíbený projekt byl určitě hned jeden z mých prvních úkolů, které jsem ve firmě dostal. Tím byl vývoj automatického zakládání faktur. Nejenom, že mě to bavilo po praktické stránce, ale vždy moc rád vidím, když se to v praxi opravdu používá a zjednodušuje to práci. 

Největší pracovní výzvou pro mě byla rozhodně Analýza vyhledávače na projektu ochutnejorech.cz. Musel jsem se vyznat a zorientovat v, na první pohled, poměrně nepřehledných datech z GA4. Když jsem se v nich zorientoval, musel jsem vymyslet, jak z nich vytěžit maximum pro klienta. Moji největší slabinou na které musím zapracovat je umět si pokládat správné otázky a stavět hypotézy, na které chci pomocí dat odpovědět.

Co plánuji na rok 2024

Pracovně bych se rád posunul v oblasti datového inženýrství, umět navrhnout datovou infrastrukturu pro smysluplné, efektivní a účinné reporty, provádět datové integrace. Zároveň rád přemýšlím o různých využití umělé inteligence, ať už využitím hotových aplikací s umělou inteligencí, nebo vývojem vlastních aplikací pro zjednodušení práce. Poslední dobou mě velmi zaujal vývoj aplikací (především v Pythonu) na bázi velkých jazykových modelů. Ať už pomocí OpenAI API pro GPT-4 nebo třeba pomocí Llama, což je open source natrénovaný velký jazykový model, který si lze stáhnout a spustit, modifikovat, dotrénovat lokálně. Určitě s tím by šlo naprogramovat aplikaci třeba na automatizaci různorodých mailů apod.

Tyto tři oblasti (datové inženýrství, analytika a umělá inteligence) toho mají hodně společného, ale zároveň se v mnohém značně liší. A jak v současné době tak i v budoucnosti budou dle mého názoru tvořit jádro celé Business Intelligence.

Mezi největší výzvy letoška bude rozhodně ten velký týmový softwarový projekt ve škole, kde budeme vyvíjet poměrně komplexní systém pro zpracování a analýzu heterogenních medicínských dat: od tabulkových lékařských záznamů pacientů, textu přes biosignály až po biomedicínské snímky. V celém projektu budu mít na starosti a budu mít hlavní slovo ve všem, co se týče umělé inteligence, od výběru vhodných přístupů a modelů, po programování a učení modelů, přes jejich validaci a optimalizaci až po jejich finální nasazení. Dále budu mít na starosti věci ohledně výstavby datových pipelinách, pro automatizaci přívodu správných dat do mých AI modelů. Bude to náročný projekt, ale jsem si jistý, že mi dá hodně a hodně z nabytých zkušeností budu moci využít i tady ve firmě a naopak. 

Další výzvou bude skloubení práce se školou zejména teď v letním semestru. Ale myslím si, že když budu dodržovat časové plány, které jsem si k tomu vytvořil, tak to budu stíhat všechno.

Mám silný dojem, že trend umělé inteligence, který sledujeme v posledních dvou letech, není jen dočasným jevem, ale že tu s námi bude už pořád a bude se pořád zlepšovat a my s ní budeme muset držet krok, ať se nám to líbí nebo ne.


Pár slov závěrem

Pokud jste zprávu dočetli až sem, viděli jste pátý rok existence naší firmy, jak očima mě jako ředitele tak i očima mých kolegů a lidí, kteří jsou součástí dnes již velmi zkušeného týmu Digitálních architektů.

Jak jste si přečetli, rok to byl pro nás turbulentní rok, ať už náborem nových kolegů nebo novými projekty i výzvami. Někteří kolegové s námi zůstali a pokračují dále jako silná součást týmu, někteří zvolili jinou cestu.

Po obchodní stránce jsem moc rád, že se do firmy daří přinášet stále nové a zajímavé projekty a hlavně, že se nám daří náš hlavní cíl a to je budování dlouhodobé analytické a datové vyspělosti našich dlouhodobých klientů. U nich jsme schopni neustále hledat nová témata, která je posouvají dál.

Z finančního pohledu utržila firma plánovanou ztrátu a to ve výši 476 000 Kč, která vznikla především investicí do lidských zdrojů a zavedení pražské kanceláře společnosti. V příštím roce se zaměříme na budování silných partnerství, které zajistí stabilní růst firmy a předejdou případně dalším ztrátám.

Jménem celé firmy jsem rád, že jste součástí našeho příběhu a těším se na spolupráci v roce 2024 i v těch dalších letech.

Z finančního pohledu utržila firma plánovanou ztrátu a to ve výši 476 000 Kč, která vznikla především investicí do lidských zdrojů a zavedení pražské kanceláře společnosti. V příštím roce se zaměříme na budování silných partnerství, které zajistí stabilní růst firmy a předejdou případně dalším ztrátám.

Jménem celé firmy jsem rád, že jste součástí našeho příběhu a těším se na spolupráci v roce 2024 i v těch dalších letech.

Přejít nahoru
Scroll to Top